Preview Subtitle for Men Behaving Badly


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,634 --> 00:00:26,442
NEPRISTOJNI LJUDI

2
00:01:06,948 --> 00:01:10,302
Je li vama drago to se
za vikend niste ven*ali

3
00:01:10,337 --> 00:01:13,471
ili vam nije drago?
- Drago nam je.

4
00:01:13,506 --> 00:01:15,781
Veoma drago.

5
00:01:16,845 --> 00:01:19,982
Ve« biste bili
na medenom mesecu.

6
00:01:21,064 --> 00:01:23,494
Zato se to zove medeni mesec?

7
00:01:23,529 --> 00:01:26,677
Pokuali su da ga zopvu "period
uasnog otvaranja o*iju",

8
00:01:26,712 --> 00:01:29,084
ali nije se primilo.

9
00:01:32,855 --> 00:01:36,412
چudno, zar ne? Pre
seksa pre braka, oenio bi se

10
00:01:36,447 --> 00:01:39,460
a ne bi ni znao kako izgleda
guza tvoje devojke.

11
00:01:40,681 --> 00:01:43,663
چitav dan ven*anja bi
razmiljao kakva joj je guza.

12
00:01:44,337 --> 00:01:48,413
"Kakva je? Valjda je lepa.
Samo da je lepa,

13
00:01:49,315 --> 00:01:52,155
samo da je lepa,
samo da je lepa!"

14
00:01:56,228 --> 00:01:59,048
Kao onaj slikar Raskin,
zar ne?

15
00:01:59,083 --> 00:02:01,386
Onesvestio se prve bra*ne no«i

16
00:02:01,421 --> 00:02:03,838
kad je otkrio da ene imaju
stidne dlake.

17
00:02:03,873 --> 00:02:06,583
Iskreno,
i ja sam se malo okirao.

18
00:02:15,027 --> 00:02:18,368

ta to radi?
- Ja sam tvoj delfin.

19
00:02:19,547 --> 00:02:22,599

ta?
- Delfin.

20
00:02:23,991 --> 00:02:27,159

ta?
- Delfin!

21
00:02:33,199 --> 00:02:35,703
Gari, sto godina
«emo provesti u autu,

22
00:02:35,738 --> 00:02:38,078
ho«e li sve vreme da pui?

23
00:02:38,113 --> 00:02:42,021
Ne. Posle Beri Sent Edmundsa
prealtova«u se na prdenje.

24
00:02:45,500 --> 00:02:47,606
Daj mi te pljuge.

25
00:03:01,435 --> 00:03:03,629
Kakvo zadovoljstvo.

26
00:03:17,802 --> 00:03:20,320
Pa to su moje
nao*are za sunce!

27
00:03:27,504 --> 00:03:29,922
Ma daj, Gari!

28
00:03:30,573 --> 00:03:34,496
Nemojmo biti od onih parova
koji se stalno svaَaju.

29
00:03:34,531 --> 00:03:39,415
Opustimo se na putovanju,
uivajmo zajedno. - Da.

30
00:03:40,824 --> 00:03:43,440
Daj mi cigaretu.

31
00:03:47,006 --> 00:03:49,825
Ne glupiraj se, daj mi paklu!

32
00:04:00,957 --> 00:04:03,673
Stvarno treba da prestanem.

33
00:04:12,970 --> 00:04:15,516
I taj sat je moj, zar ne?

34
00:04:15,551 --> 00:04:17,549
Da idemo?

35
00:04:40,340 --> 00:04:41,946
Dobar dan!

36
00:04:41,981 --> 00:04:44,791
Mi smo iznajmili
kamp-ku«icu za vikend.

37
00:04:44,826 --> 00:04:47,000
Vi ste gospodin Vejli, farmer?

38
00:04:47,035 --> 00:04:49,494
Ne. Ja sam gospodin Vejli,
supermodel.

39
00:04:49,529 --> 00:04:52,903
Raduje me da i na selu
eksperimentiu s ironijom.

40
00:04:55,097 --> 00:04:57,081
Krelac.

41
00:04:58,642 --> 00:05:01,158
Uputili biste nas?

42
00:05:02,905 --> 00:05:06,759
Kamp-ku«ica je za boravak,
trava za sedenje i tr*anje.

43
00:05:08,343 --> 00:05:10,856
Volite jahanje?
- Da!

44
00:05:10,891 --> 00:05:14,562
E pa, promaili ste ga
za jedno 500 kilometara.

45
00:05:14,597 --> 00:05:18,185
Je li vam poznat izraz
"onaj koji prua usluge"?

46
00:05:18,220 --> 00:05:21,791
A vama izraz "ha, ha, ha"?

47
00:05:26,582 --> 00:05:30,721

ta se ti kerebe*i? - Tek to
smo po*eli da vodimo ljubav.

48
00:05:33,238 --> 00:05:35,992
Mislim, ne u ovo
[...]
Everything OK? Download subtitles