Preview Subtitle for Red Nose Day


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,064 --> 00:00:04,964
Ovo je BBC televizija.

2
00:00:05,409 --> 00:00:08,110
Tokom nedavnog ra*i«avanja
BBC-jevog centra,

3
00:00:08,211 --> 00:00:11,968
naَena je traka sa pilot epizodom
humoristi*ke serije

4
00:00:12,069 --> 00:00:15,350
snimljene pre 30 godina,
1967.

5
00:00:15,687 --> 00:00:21,016
Poto je materijal arhivski,
kvalitet slike, glume i fazona,

6
00:00:21,117 --> 00:00:23,117
moe vam se u*initi dosadnim.

7
00:00:31,495 --> 00:00:33,495
- Nevaljali momci -

8
00:01:04,162 --> 00:01:06,770
Zdravo, Bari.
-Zdravo, Tobi.

9
00:01:09,309 --> 00:01:12,312
Lep dan na poslu?
-Da, doao je novi gari, Dord.

10
00:01:12,413 --> 00:01:16,139
Pravi veseljak.
Ima druga*iji pogled na ivot.

11
00:01:16,240 --> 00:01:18,290
Otka*eno.
-
ta?

12
00:01:18,621 --> 00:01:19,921
Otka*eno!

13
00:01:22,365 --> 00:01:25,048
Jesi odlu*io za sobu?
-O, da.

14
00:01:25,249 --> 00:01:28,200
Ofarba«u je u liht-roze.

15
00:01:30,334 --> 00:01:32,339

ta je liht-roze?

16
00:01:32,440 --> 00:01:34,900
To ti je kao obi*na roze,
samo je vie...

17
00:01:35,819 --> 00:01:37,119
...liht.

18
00:01:38,582 --> 00:01:42,200

ta ti je to?
-Bio sam napolju, kupovao robu.

19
00:01:45,467 --> 00:01:48,067
Da se tera.
-Doteram. -Dotera.

20
00:01:49,446 --> 00:01:52,000
Limun pivo?
-Limun pivo!

21
00:02:09,361 --> 00:02:12,100
Treba mu malo da se zagreje.
-Da, da.

22
00:02:13,596 --> 00:02:15,850
Je l' dolazi Dafni ve*eras?
-Da.

23
00:02:16,285 --> 00:02:18,900
Ona je fantasti*na cura.

24
00:02:20,663 --> 00:02:23,900
Kakva je pod pokriva*em.
-Pod pokriva*em?

25
00:02:24,281 --> 00:02:27,650
Ne pod nekim pokriva*em,
ve« pod tvojim pokriva*em?

26
00:02:28,763 --> 00:02:30,994
A pod mojim pokriva*em!
-Da.

27
00:02:31,095 --> 00:02:35,500
Ne, ne kapiram ta pita?
-Kakva je u krevetu?

28
00:02:35,989 --> 00:02:38,250
Aha, da, da dobra je.
Super.

29
00:02:38,802 --> 00:02:40,900
Kako ti ide limun pivo?

30
00:02:42,447 --> 00:02:44,700
Jo uvek nisi spavao sa Dafni,
zar ne?

31
00:02:45,134 --> 00:02:48,232
Nismo hteli nita da pourujemo.
Oboje smo bili umorni.

32
00:02:48,333 --> 00:02:51,333
Jesi li *uo Sargent Peppers?
Katastrofa su, zar ne?

33
00:02:51,543 --> 00:02:57,200
Ti treba da izaَe, drue,
jer u toku je seksualna revolucija.

34
00:02:57,724 --> 00:03:00,500
Gde? U Nosonjinoj ku«i?
-Ne!

35
00:03:00,961 --> 00:03:06,250
Ne, u razigranim delovima Londona.
Na primer u Karnabi ulici,

36
00:03:06,828 --> 00:03:10,300
ili u Londoskoj pea*koj zoni.
-O, da.

37
00:03:10,642 --> 00:03:14,430
To ti je sve drue,
mir i ljubav. -Da.

38
00:03:14,831 --> 00:03:18,260
Mir. -Da, mir.
-Svi spavaju sa svima.

39
00:03:18,529 --> 00:03:20,629
To niko nije spominjao
na poslu.

40
00:03:21,287 --> 00:03:23,959
Treba da kae Dafni,
ako ona ne«e da spava s tobom,

41
00:03:24,060 --> 00:03:26,062
da «e je otka*iti.
-Otka*iti?

42
00:03:26,200 --> 00:03:28,411
Otka*iti.
-Trebao bih, zar ne?

43
00:03:28,512 --> 00:03:32,721
Da. I da ti kaem, ne moe pre«i
ni 10 metara napolju,

44
00:03:32,822 --> 00:03:37,650
a da ne vidi neku seksi curu,
kao princezu Margaret, Barbaru Kasel,

45
00:03:37,940 --> 00:03:41,447

[...]
Everything OK? Download subtitles