Preview Subtitle for Shiki


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:32,308 --> 00:01:35,156
Ne bi smeo da spuštaš gard, sensei.

2
00:01:38,311 --> 00:01:42,513
Sada ću ispraviti svoju
grešku i zauvek te pokopati!

3
00:01:43,592 --> 00:01:45,622
Šta god da planiraš, prekasno je.

4
00:01:46,275 --> 00:01:48,132
Gotovo je, pobedio sam.

5
00:01:48,173 --> 00:01:50,203
Selo lišća će pasti.

6
00:01:50,553 --> 00:01:53,887
Ova titula mi je
poverena od strane Hokagea

7
00:01:54,211 --> 00:01:56,274
koji su postojali pre mene
i onih koji će tek doći.

8
00:01:56,920 --> 00:01:58,950
Ja sam Treći Hokage!

9
00:02:00,054 --> 00:02:03,018
Spremi se, jer upravi
ću izvesti jutsu

10
00:02:03,594 --> 00:02:05,624
koji čak ni ti nisi video ranije.

11
00:02:06,279 --> 00:02:09,134
Jutsu pečaćenja:
Kosačev pečat smrti!

12
00:02:11,393 --> 00:02:14,743
Zabranjena tajna tehnika:
Kosačev pečat smrti!

13
00:02:18,321 --> 00:02:20,351
Jutsu koji nisam video...?

14
00:02:37,962 --> 00:02:39,630
Moram da požurim.

15
00:02:39,671 --> 00:02:41,701
Ova tama je opasna.

16
00:02:44,332 --> 00:02:45,479
Pa?

17
00:02:45,520 --> 00:02:47,621
Moram li te terati da mi pokažeš?

18
00:03:02,011 --> 00:03:04,626
Hoćeš li mi pokazati
taj jutsu, ili ne?

19
00:03:05,701 --> 00:03:07,731
Požuri... Požuri!

20
00:03:58,215 --> 00:04:00,595
Konačno, učinjeno
je, ni minut prerano.

21
00:04:04,822 --> 00:04:07,574
Još je samo ostalo da ga dohvatim.

22
00:04:13,284 --> 00:04:15,314
Imam te!

23
00:04:21,645 --> 00:04:23,702
Neću pustiti...

24
00:04:23,904 --> 00:04:25,934
Prizivam te!

25
00:05:04,808 --> 00:05:06,838
Tama je nestala.

26
00:05:06,973 --> 00:05:09,003
Kakav je to jutsu?

27
00:05:09,068 --> 00:05:11,098
Sarutobi!

28
00:05:26,607 --> 00:05:28,637
Oprosti nam, Sarutobi.

29
00:05:31,812 --> 00:05:33,842
Učinili smo ti život teškim.

30
00:05:36,287 --> 00:05:37,959
Oprostite vi meni...

31
00:05:38,000 --> 00:05:39,959
Gospodaru Prvi Hokage...

32
00:05:40,000 --> 00:05:42,030
Gospodaru Drugi Hokage.

33
00:05:45,519 --> 00:05:47,958
Sada... Zapečati!

34
00:06:16,591 --> 00:06:18,621
Žrtvovao si svoje ljude.

35
00:06:29,000 --> 00:06:32,515
Svi ovi seljani su deo mene,
koliko sam i ja deo njih.

36
00:06:34,000 --> 00:06:36,205
Biti Hokage znači
verovati u svoj narod

37
00:06:36,480 --> 00:06:39,671
jednako koliko oni veruju u tebe.

38
00:06:41,288 --> 00:06:43,318
Čuješ li?

39
00:06:43,460 --> 00:06:46,629
Vodi narod i veruj u
njega jer iz njega će doći

40
00:06:47,636 --> 00:06:51,814
onaj koji će nastaviti nakon tebe.

41
00:06:54,574 --> 00:06:58,624
Od sutra, ti si Hokage.

42
00:07:04,468 --> 00:07:08,479
Trebalo je da ih vodiš, a ne da
se igraš njima kao da su lutke.

43
00:07:09,311 --> 00:07:10,908
Jesi li gotov, sensei?

44
00:07:10,949 --> 00:07:12,979
Zar ti nije dovoljno ovih gluposti?

45
00:07:14,736 --> 00:07:17,652
Narod je polagao veru u tebe...

46
00:07:23,005 --> 00:07:24,061
Enma!

47
00:07:24,102 --> 00:07:26,132
Dodji!

48
00:07:39,507 --> 00:07:41,537
Imam ga!

49
00:07:41,590 --> 00:07:43,620
Napad zmije senke!

50
00:07:45,210 --> 00:07:47,240
Psu!

51
00:07:49,502 --> 00:07:51,532
Sada, da završim!

52
00:08:04,081 --> 00:08:06,111
Šta je ovo što osećam?

53
00:08:08,351 --> 00:08:10,381
O
[...]
Everything OK? Download subtitles