Preview Subtitle for Cbs Reports


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,230 --> 00:00:04,259
Вие гледате "Невидимата Импреия":
Дефиницията за Новия Световен Ред.

2
00:00:04,260 --> 00:00:07,029
Аз съм Алекс Джоунс,
продуцентът на този филм.

3
00:00:07,030 --> 00:00:12,149
Имам произведени пет от най-добрите
десет филма в интернет историята.

4
00:00:12,150 --> 00:00:14,719
Това са: Loose
Change: Final Cut, Endgame,

5
00:00:14,720 --> 00:00:18,039
The Obama Deception и
Fall of the Republic.

6
00:00:18,040 --> 00:00:21,049
Да, ние сме направили
добри документиран филми,

7
00:00:21,050 --> 00:00:24,959
но истинският успех
на тези документални филми

8
00:00:24,960 --> 00:00:27,449
се дължи на вас - зрителите.

9
00:00:27,450 --> 00:00:30,329
Приятели мои, Невидимата
Империя е много важна

10
00:00:30,330 --> 00:00:32,879
за хората, които се нуждаят от
промяна в курса на историята,

11
00:00:32,880 --> 00:00:36,349
на управляващата класа и това,
което тази класа създава.

12
00:00:36,350 --> 00:00:40,889
Моля, подържайте режисьорите, за да
продължим да правим документални филми.

13
00:00:40,890 --> 00:00:42,689
Посетете InfoWars.com.

14
00:00:42,690 --> 00:00:45,399
Поръчайте висококачественото DVD,

15
00:00:45,400 --> 00:00:48,099
което е с 30 минутен бонусен материал.

16
00:00:48,100 --> 00:00:51,389
Направете му копия, тъй като
то е с най-доброто качество за момента.

17
00:00:51,390 --> 00:00:53,929
Раздайте го на всеки, когото познавате.
Направете публично представяне,

18
00:00:53,930 --> 00:00:57,709
било то в библиотека, местното
кино или във вашия дом.

19
00:00:57,710 --> 00:00:59,459
Дайте го на всеки, когото познавате.

20
00:00:59,460 --> 00:01:01,669
Станете член на PrisonPlanet.tv.

21
00:01:01,670 --> 00:01:03,819
Сваляйте всички мои филми с
високо качество,

22
00:01:03,820 --> 00:01:07,509
записвайте ги на дискове и ги раздавайте
на всички от вашето обкръжение.

23
00:01:07,510 --> 00:01:09,619
Ако открито показвате глобалистите,

24
00:01:09,620 --> 00:01:12,309
то те няма как да изпълнят
своя пъклен план.

25
00:01:12,310 --> 00:01:15,989
Съдбата на този филм е във вашите ръце.

26
00:01:15,990 --> 00:01:18,789
Вие направихте така, че предишните
филми да имат такъв невероятен успех.

27
00:01:18,790 --> 00:01:23,169
Аз разчитем на вас.Така че отново:
InfoWars.com, за да вземеш филма

28
00:01:23,170 --> 00:01:28,129
или се обади безплатно на 888-253-3139

29
00:01:28,130 --> 00:01:32,989
или го гледай на вискоко
качество на Prisonplanet.tv.

30
00:01:32,990 --> 00:01:34,989
Топката е в твоето игрище.

31
00:01:34,990 --> 00:01:38,579
Prisonplanet.tv е най-доброто,
правено някога от InfoWar,

32
00:01:38,580 --> 00:01:41,709
в шестгодишната история на моите
радио и тв предавания.

33
00:01:41,710 --> 00:01:43,849
Всички мои филми са много с
високо качество.

34
00:01:43,850 --> 00:01:48,659
Моята книга, книгата Пол Уотсън,
всичко там е петнадесет цента на ден.

35
00:01:48,660 --> 00:01:50,709
Вашата подкрепа на Prisonplanet.tv

36
00:01:50,710 --> 00:01:55,280
дава право на съпротива,
за да се отключат умовете по целия свят.

37
00:02:03,470 --> 00:02:05,549
Здравейте, моето име е Джейсън

38
00:02:05,550 --> 00:02:08,589
аз бях едно средностатистическо
американско дете,

39
00:02:08,590 --> 00:02:11,020
живеещо в северна
[...]
Everything OK? Download subtitles