Preview Subtitle for Wall Street Warriors


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,317 --> 00:00:30,322
DRUMSKI RATNIK

2
00:01:25,127 --> 00:01:27,796
Moj ivot se gasi...

3
00:01:28,047 --> 00:01:30,382
slika bledi.

4
00:01:30,549 --> 00:01:34,053
Jedino što ostaje su seæanja.

5
00:01:34,553 --> 00:01:38,390
Seæam se... doba nereda...

6
00:01:39,266 --> 00:01:43,270
snova uništenih poput opustošene zemlje.

7
00:01:43,896 --> 00:01:48,067
Ali najviše mi je u seæanju Drumski Ratnik...

8
00:01:48,901 --> 00:01:51,779
èovek koga smo zvali Max.

9
00:01:52,154 --> 00:01:56,158
Da biste shvatili ko je bio,
morate se vratiti u drugo doba...

10
00:01:56,909 --> 00:02:00,079
kada je crno gorivo pokretalo svet...

11
00:02:00,329 --> 00:02:04,375
u pustinjama nicali gradovi
od cevi i èelika.

12
00:02:07,044 --> 00:02:10,005
Sada nestali... izbrisani.

13
00:02:10,422 --> 00:02:14,802
Zbog razloga davno zaboravljenih, dva su
moæna ratnièka plemena pošla u rat...

14
00:02:15,386 --> 00:02:19,014
i podigla plamen što ih je sve progutao.

15
00:02:19,306 --> 00:02:23,310
Bez goriva nisu bili ništa.
Sagradili su kulu od karata.

16
00:02:23,936 --> 00:02:27,815
Tutnjajuæe mašine stale su.

17
00:02:30,109 --> 00:02:34,822
Njihove su voğe prièali... i prièali...

18
00:02:37,825 --> 00:02:41,120
ali ništa se nije moglo odupreti lavini.

19
00:02:42,037 --> 00:02:46,333
Svet im se raspao... gradovi eksplodirali.

20
00:02:47,459 --> 00:02:49,962
Svet pljaèke...

21
00:02:50,212 --> 00:02:53,132
vatrena oluja straha.

22
00:02:53,424 --> 00:02:56,343
Ljudi su prodirali jedni druge.

23
00:02:57,970 --> 00:03:01,390
Na drumovima je zavladala noæna mora.

24
00:03:02,057 --> 00:03:04,727
Preiveli su tek pokretni lešinari...

25
00:03:04,977 --> 00:03:07,980
i okrutni pljaèkaši.

26
00:03:08,647 --> 00:03:11,650
Bande su zavladale drumovima...

27
00:03:11,942 --> 00:03:15,863
spremne zaratiti zbog punih rezervoara.

28
00:03:16,655 --> 00:03:19,867
U tom vrtlogu propasti...

29
00:03:19,992 --> 00:03:22,911
obièni su ljudi izmuèeni i izgladneli.

30
00:03:23,370 --> 00:03:25,372
Ljudi kao Max...

31
00:03:25,664 --> 00:03:27,666
ratnik Max.

32
00:03:30,377 --> 00:03:33,756
U buci motora, izgubio je sve...

33
00:03:39,011 --> 00:03:41,388
i postao olupina...

34
00:03:41,638 --> 00:03:44,516
utuèen i usamljen...

35
00:03:44,808 --> 00:03:49,396
èovek prepun demona sopstvene prošlosti.

36
00:03:49,938 --> 00:03:53,692
èovek koji je odlutao u pustoš.

37
00:03:55,152 --> 00:03:59,907
I upravo ovde, na ovom ukletom mestu...

38
00:04:01,909 --> 00:04:04,536
nauèio je ponovo iveti.

39
00:10:27,878 --> 00:10:30,839
Spusti zmiju! Spusti je...

40
00:10:31,090 --> 00:10:33,676
neno, neno... tako.

41
00:10:34,635 --> 00:10:36,637
Sad šipku.

42
00:10:39,223 --> 00:10:41,183
Pištolj.

43
00:10:41,725 --> 00:10:44,687
Dole. Okreni se.

44
00:10:57,616 --> 00:11:01,078
Èini mi se da sam našao nešto benzina.

45
00:11:01,328 --> 00:11:02,871
V8?

46
00:11:03,288 --> 00:11:06,875
Miniran je. Pipni rezervoare i bum!

47
00:11:14,842 --> 00:11:17,886
Ma nemoj! Nazad!

48
00:11:19,263 --> 00:11:22,141
Ti prefrigani èoveèuljku!

49
00:11:22,433 --> 00:11:25,561
Brz si... jako brz.

50
00:11:26,770 --> 00:11:30,816
Još nisam video èoveka breg od zmije.
Ko
[...]
Everything OK? Download subtitles