Preview Subtitle for Wall Street Warriors


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,853 --> 00:00:30,404
LANDEVEIENS KRIGERE

2
00:00:31,853 --> 00:00:37,404
NorSub.com
- norske undertekster

3
00:01:24,842 --> 00:01:26,502
Livet mitt ebber ut...

4
00:01:27,803 --> 00:01:29,594
Synene blekner.

5
00:01:30,305 --> 00:01:32,630
Bare minnene er igjen.

6
00:01:34,308 --> 00:01:38,140
Jeg minnes en tid med kaos...

7
00:01:39,020 --> 00:01:43,018
drømmer i ruiner, et øde land.

8
00:01:43,649 --> 00:01:46,816
Mest av alt minnes jeg dog en kriger...

9
00:01:48,654 --> 00:01:50,729
en mann vi kalte Max.

10
00:01:51,865 --> 00:01:55,862
For å forstå hvem han var,
må man gå tilbake til...

11
00:01:56,660 --> 00:01:59,826
det svarte brenslets tid...

12
00:02:00,038 --> 00:02:03,869
da ørkenene ble forvandlet til ståIbyer.

13
00:02:06,752 --> 00:02:08,661
Borte nå. Utryddet.

14
00:02:10,171 --> 00:02:14,500
Av for lengst glemte grunner,
begynte to mektige stammer en krig...

15
00:02:15,092 --> 00:02:18,508
hvis flammehav oppslukte dem alle.

16
00:02:19,054 --> 00:02:23,051
Uten brensel var de fortapt.
De hadde bygget hus av halm.

17
00:02:23,683 --> 00:02:26,802
De støyende maskinene hakket og stanset.

18
00:02:29,855 --> 00:02:34,432
Lederne snakket og snakket og snakket...

19
00:02:37,569 --> 00:02:40,439
men intet kunne avverge katastrofen.

20
00:02:41,781 --> 00:02:46,074
Deres verden gikk under,
byene eksploderte.

21
00:02:47,202 --> 00:02:49,278
En plyndringsbøIge veltet fram.

22
00:02:49,955 --> 00:02:51,947
En ildstorm av skrekk.

23
00:02:53,166 --> 00:02:55,241
Mennesker fortærte mennesker.

24
00:02:57,711 --> 00:03:00,712
Veiene var et hvit-stripet mareritt.

25
00:03:01,798 --> 00:03:04,467
Bare de som rotet gjennom
søppelhaugene...

26
00:03:04,717 --> 00:03:07,670
brutale og rede til å plyndre,
klarte å overleve.

27
00:03:08,387 --> 00:03:10,960
Gjenger overtok motorveiene.

28
00:03:11,681 --> 00:03:15,630
De kunne begynne krig for en bensindunk.

29
00:03:16,393 --> 00:03:18,884
I denne malstrømmen av forfall...

30
00:03:19,730 --> 00:03:22,647
ble vanlige menn knust.

31
00:03:23,107 --> 00:03:24,685
Menn som Max.

32
00:03:25,401 --> 00:03:27,192
Krigeren Max.

33
00:03:30,113 --> 00:03:33,279
I motorstøyen mistet han alt.

34
00:03:38,745 --> 00:03:41,117
Han ble et tomt skall...

35
00:03:41,373 --> 00:03:43,744
en utbrent, bedrøvet mann...

36
00:03:44,542 --> 00:03:48,954
jaget av demoner fra fortiden.

37
00:03:49,671 --> 00:03:52,588
En mann som vandret ut i ødemarken.

38
00:03:54,884 --> 00:03:59,628
Og det var på dette gudsforlatte sted...

39
00:04:01,639 --> 00:04:04,130
han lærte seg å leve igjen.

40
00:10:27,586 --> 00:10:30,159
Ikke gjør slangen noe! Legg den ned!

41
00:10:30,839 --> 00:10:32,915
Sakte, sakte.

42
00:10:34,342 --> 00:10:35,836
Og kubeinet!

43
00:10:38,929 --> 00:10:40,210
Børsa!

44
00:10:41,431 --> 00:10:43,507
Snu deg.

45
00:10:57,361 --> 00:11:00,445
Jeg har visst kommet over litt bensin!

46
00:11:01,073 --> 00:11:02,353
V8?

47
00:11:03,033 --> 00:11:05,950
En felle. Rører du tanken, så smeller det.

48
00:11:14,584 --> 00:11:16,457
En felle? Gå baklengs!

49
00:11:19,004 --> 00:11:21,376
Du er visst oppfinnsom, du.

50
00:11:22,132 --> 00:11:25,298
Du er kjapp. Veldig kjapp
[...]
Everything OK? Download subtitles