Preview Subtitle for Payne


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,435 --> 00:00:20,640
A

2
00:00:20,640 --> 00:00:20,845
Af

3
00:00:20,845 --> 00:00:21,050
Afx

4
00:00:21,050 --> 00:00:21,255
Afx C

5
00:00:21,255 --> 00:00:21,460
Afx Co

6
00:00:21,460 --> 00:00:21,665
Afx Cor

7
00:00:21,665 --> 00:00:21,870
Afx Corp

8
00:00:21,870 --> 00:00:22,075
Afx Corp.

9
00:00:22,075 --> 00:00:22,280
Afx Corp. п

10
00:00:22,280 --> 00:00:22,485
Afx Corp. пр

11
00:00:22,485 --> 00:00:22,690
Afx Corp. пре

12
00:00:22,690 --> 00:00:22,895
Afx Corp. пред

13
00:00:22,895 --> 00:00:23,100
Afx Corp. предс

14
00:00:23,100 --> 00:00:23,305
Afx Corp. предст

15
00:00:23,305 --> 00:00:23,510
Afx Corp. предста

16
00:00:23,510 --> 00:00:23,715
Afx Corp. представ

17
00:00:23,715 --> 00:00:26,735
Afx Corp. представя

18
00:00:54,977 --> 00:00:59,081
Майор Пейн

19
00:00:59,741 --> 00:01:02,496
превод rikamou

20
00:01:24,836 --> 00:01:27,862
- Движение! Мърдайте!
Застанете пред онази стена!

21
00:01:27,939 --> 00:01:30,407
Следвайте ме!

22
00:01:51,062 --> 00:01:53,724
- Рамото ми!

23
00:01:53,798 --> 00:01:55,732
- Простреляха ме!

24
00:01:58,770 --> 00:02:02,206
Дай да погледна.

25
00:02:02,273 --> 00:02:05,333
- Искаш ли да ти покажа един трик?

26
00:02:05,410 --> 00:02:07,469
Ще ти отвлече вниманието от рамото.

27
00:02:07,545 --> 00:02:09,570
Дай си ръката.

28
00:02:09,647 --> 00:02:14,584
Може да изпиташ лек... натиск.

29
00:02:17,522 --> 00:02:21,424
А-а! Пръстът ми!
Пръстът ми !

30
00:02:21,493 --> 00:02:23,427
- Работи всеки път.

31
00:02:50,755 --> 00:02:55,158
По добре се предайте, сеньор.
Не можете да ни убиете всички.

32
00:02:55,226 --> 00:02:58,627
Не, но мога да ти
прочистя дебелото черво

33
00:02:58,696 --> 00:03:01,665
по бързо от бурито с
екстра гуакамале сос.

34
00:03:25,256 --> 00:03:27,224
Свободно, Пейн.

35
00:03:29,794 --> 00:03:32,661
Знаеш ли защо си тук?

36
00:03:32,730 --> 00:03:34,921
Сър, не, сър !

37
00:03:35,054 --> 00:03:38,956
Докладът за повишенията
излезе миналата седмица.

38
00:03:39,025 --> 00:03:41,425
Това е новия списък с лейтенанти.

39
00:03:41,494 --> 00:03:44,190
Твоето име не е в този списък.

40
00:03:44,264 --> 00:03:46,858
Имаш два шанса да се издигнеш,

41
00:03:46,933 --> 00:03:48,867
или ще ти покажем изхода.

42
00:03:50,837 --> 00:03:54,739
Отговорника на базата те
освобождава от задълженията ти.

43
00:03:54,807 --> 00:03:59,744
Генерале да не би да ми
казвате, че във войската

44
00:03:59,812 --> 00:04:03,748
няма нужда от обучена
машина за унищожение?

45
00:04:03,816 --> 00:04:07,047
Борбата вече не е на бойното поле, Пейн.

46
00:04:07,120 --> 00:04:09,953
Сега кръвта се пролива
в залите на Конгреса

47
00:04:10,023 --> 00:04:12,355
Момчета като нас са вече динозаври.

48
00:04:15,428 --> 00:04:18,454
Все някой има нужда от убийства.

49
00:04:18,531 --> 00:04:21,796
Съжалявам, Майоре,
Никой не остана.

50
00:04:21,868 --> 00:04:24,769
Ти уби всички.
Успех.

51
00:04:33,980 --> 00:04:38,610
Минаха две пълни седмици
от както убих човек,

52
00:04:38,685 --> 00:04:42,815
и вече започна да ме досърбява.

53
00:04:42,889 --> 00:04:47,656
Проблемът е, че няма как да се почеша.

54
00:04:47,727 --> 00:04:50,890
Боже, гладен съм.

55
00:04:
[...]
Everything OK? Download subtitles