Preview Subtitle for Dolls


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:08,277 --> 00:01:10,737
Entourage 3x04
"Momci i lutka"

2
00:01:25,543 --> 00:01:27,533
Uivaj u ovome, mamu ti.

3
00:01:30,734 --> 00:01:32,400
Ko je umro?

4
00:01:32,467 --> 00:01:34,958
Jo uvek niko. ҳta?

5
00:01:35,018 --> 00:01:37,034
Izgleda da sam te probudio ovaj put, Ari?

6
00:01:37,101 --> 00:01:39,234
Ne, ali si probudio moju
enu i decu, kretenu.

7
00:01:39,301 --> 00:01:41,773
Bolje da je Vini u zatvoru ili tako neto

8
00:01:41,833 --> 00:01:43,039
- Jel jeste?
- Ne.

9
00:01:43,040 --> 00:01:44,909
ҳta onda hoФe, piХkin miiФu?

10
00:01:44,965 --> 00:01:47,070
- Ҷao mi je zbog porodice, ok?
- PriХaj.

11
00:01:47,134 --> 00:01:49,392
Ponedeljak je ujutru, imamo film broj jedan

12
00:01:49,503 --> 00:01:51,165
zvaniХno. I obeФao si nam ponude.

13
00:01:51,236 --> 00:01:52,808
Oh, biФe ponuda.

14
00:01:52,869 --> 00:01:55,761
Budi u mojoj kancelariji u 11:30
i ХuФe sve o tome.

15
00:01:55,835 --> 00:01:57,661
Lepo.
- I, E.?

16
00:01:57,735 --> 00:02:00,533
Mora mnogo ranije da ustane
da bi mene probudio.

17
00:02:00,608 --> 00:02:02,602
Da, da, da.

18
00:02:02,666 --> 00:02:04,703
"PiХkin miiФ"?

19
00:02:07,248 --> 00:02:08,540
хemu urba?

20
00:02:08,636 --> 00:02:10,263
Ne eli da zakasni kod Arija, brate.

21
00:02:10,325 --> 00:02:12,401
Ne na veliki dan, kao dananji.
- Ozbiljno, Vin,

22
00:02:12,465 --> 00:02:14,753
nudiФe ti sve ivo.

23
00:02:14,816 --> 00:02:16,503
Ne eli to da propusti.
Ulazi u kola.

24
00:02:16,596 --> 00:02:18,403
Zatvori vrata.
- Pali kola, Turtl.

25
00:02:18,468 --> 00:02:19,493
Idemo.

26
00:02:19,525 --> 00:02:20,662
Hej, picopevci, Хekajte.

27
00:02:20,736 --> 00:02:23,202
Jebiga.
- Vidim.

28
00:02:23,267 --> 00:02:25,973
ZnaХi li ovo da ne dobijam sve ivo?

29
00:02:26,068 --> 00:02:27,511
Napolje, Turtl.

30
00:02:30,927 --> 00:02:32,792
Kada Фe se ova noФna mora zavriti?

31
00:02:32,858 --> 00:02:34,862
NeФe, zato se bolje navikni.

32
00:02:34,936 --> 00:02:36,731
Izvini, uspavao sem se efe.

33
00:02:36,808 --> 00:02:38,860
Gde idemo? Agent Jevrej?
- Polako Dom.

34
00:02:38,937 --> 00:02:40,492
Ne priХamo tako ovde.

35
00:02:40,556 --> 00:02:42,813
ҳta? Zabranili su reХ "Jevrej"?

36
00:02:47,507 --> 00:02:50,260
Izgleda da ima dosta problema sa
tim kako se ponaam, E.?

37
00:02:50,507 --> 00:02:53,001
Samo pokuavam da ti pomognem da
ne napravi nove probleme.

38
00:02:53,065 --> 00:02:56,963
Kakve nove probleme? Nisam vie
onaj stari. Ja sam novi Dom.

39
00:02:57,037 --> 00:02:59,162
Rehabilitovan sam od strane
drave New York.

40
00:02:59,237 --> 00:03:01,933
I ako mi oni veruju, i ti bi trebalo.

41
00:03:02,007 --> 00:03:03,933
Hajde Vini, zaraПuje puno.

42
00:03:04,008 --> 00:03:05,881
Ne moe deХku da kupi celu majcu?

43
00:03:05,975 --> 00:03:08,171
Meni priХa, pederu?
- Polako, Dom.

44
00:03:08,267 --> 00:03:10,952
Samo ne elim da se moj Хovek
uzbuПuje. On je meПu loim momcima.

45
00:03:11,047 --> 00:03:12,661
Nisi li Lojd?

46
00:03:13,737 --> 00:03:14,560
Ne.

47
00:03:15,668 --> 00:03:17,502
UПite momci.

48
00:03:17,566 --> 00:03:21,301
Ako me kosooki Хak i pogleda,
odvaliФu ga.

49
00:03:21,367 --> 00:03:23,861
Hej Dom, ovde si sa na
[...]
Everything OK? Download subtitles