Preview Subtitle for Secret Window Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:31,282 --> 00:00:32,709
Bърни се.

2
00:00:35,411 --> 00:00:36,713
Върни се!

3
00:00:37,172 --> 00:00:40,967
Обърни колата
и се разкарай оттук.

4
00:00:42,135 --> 00:00:43,887
Веднага!

5
00:01:05,700 --> 00:01:07,327
Не се връщай!

6
00:01:08,745 --> 00:01:11,164
Не се връщай там.

7
00:01:16,544 --> 00:01:18,546
МОТЕЛ

8
00:01:45,407 --> 00:01:48,660
Ей!

9
00:02:21,276 --> 00:02:23,278
Какво става тук?!

10
00:02:46,576 --> 00:02:50,378
ТАЕН ПРОЗОРЕЦ

11
00:04:23,231 --> 00:04:26,568
6 месеца по-късно

12
00:04:50,091 --> 00:04:52,218
Открадна ми разказа.

13
00:04:53,803 --> 00:04:55,263
Е?

14
00:04:55,430 --> 00:04:57,766
Съжалявам, аз...

15
00:04:58,808 --> 00:05:00,477
- Не ви познавам.
- Знам.

16
00:05:00,644 --> 00:05:03,938
Но аз те познавам, г-н Рейни.

17
00:05:04,105 --> 00:05:05,523
Ти открадна разказа ми.

18
00:05:06,274 --> 00:05:08,443
Аз не чета ръкописи.

19
00:05:08,610 --> 00:05:11,946
Но този си го прочел.

20
00:05:12,322 --> 00:05:16,215
- Мога да ви уверя, че...
- Не искам уверения.

21
00:05:16,826 --> 00:05:21,289
Ако смятате, че имате право
на някакви претенции към мен,

22
00:05:21,456 --> 00:05:23,711
обадете се на агента ми.

23
00:05:23,856 --> 00:05:26,711
Проблемът е между нас.

24
00:05:28,963 --> 00:05:34,260
Не ни трябват външни хора.
Ще се разберем помежду си.

25
00:05:34,803 --> 00:05:37,806
Вижте, господин...
Който и да сте.

26
00:05:37,973 --> 00:05:40,558
Ако ме обвинявате в плагиатство,

27
00:05:40,725 --> 00:05:43,728
това ми е много неприятно.
Чико, влез вътре!

28
00:05:43,895 --> 00:05:47,148
Неприятно е, но си го откраднал.

29
00:05:47,315 --> 00:05:48,650
Открадна разказа ми.

30
00:05:48,817 --> 00:05:51,152
- Нямам какво повече да ви кажа.
- Тръгвам.

31
00:05:52,028 --> 00:05:53,738
Пак ще говорим.

32
00:05:53,905 --> 00:05:55,407
Няма да взема това.

33
00:05:55,573 --> 00:05:59,244
Съветвам те
да не си играеш с мен, г-н Рейни.

34
00:05:59,995 --> 00:06:03,596
- Въпросът не е приключен.
- За мен е приключен.

35
00:07:23,411 --> 00:07:26,613
"Сезон за сеитба от Джон Шутър."

36
00:07:33,713 --> 00:07:35,590
Не съм те чувал приятел.

37
00:07:38,593 --> 00:07:39,928
Не съм чувал и разказа ти.

38
00:07:57,237 --> 00:07:59,263
Така...

39
00:08:01,408 --> 00:08:03,201
Докъде бях стигнал?

40
00:08:33,315 --> 00:08:35,883
Приемам предложения.

41
00:08:45,160 --> 00:08:47,979
Ако ти не я ухапеш, аз ще я убия.

42
00:08:54,210 --> 00:08:59,080
"4 дни след като Джордж разбра,
че жена му изневерява, той реши..."

43
00:08:59,257 --> 00:09:01,384
Боклук.

44
00:09:06,514 --> 00:09:08,183
Просто боклук.

45
00:09:08,433 --> 00:09:12,185
Знаеш какво да направиш.
Направи го!

46
00:09:16,900 --> 00:09:19,486
Ти не пишеш боклуци.

47
00:09:23,490 --> 00:09:25,158
Е, този проблем го решихме.

48
00:09:50,684 --> 00:09:53,603
Намерих един ваш разказ в кошчето.

49
00:09:53,770 --> 00:09:56,731
Помислих, че може да ви потрябва
и го сложих на масата.

50
00:09:56,898 --> 00:09:59,776
Виждам, г-жо Гарви.

51
00:10:14,958 --> 00:10:17,794
"Тод Дауни смяташе, че жена,
която убива

52
00:10:17,961 --> 00:10:21,798
единствената ти любов,
не е никаква жена.

53
00:1
[...]
Everything OK? Download subtitles