Preview Subtitle for Star Wars Episode I The Phantom Menace Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,865 --> 00:00:02,575
Ne mogu da verujem.

2
00:00:02,742 --> 00:00:04,619
Publika ludi!

3
00:00:13,544 --> 00:00:15,588
Bravo, Ani!

4
00:00:16,964 --> 00:00:20,009
Mama, uspeo sam! Ura!

5
00:00:30,478 --> 00:00:32,396
Bravo, Ani!

6
00:00:36,734 --> 00:00:38,694
Sve dugujemo tebi, Ani.

7
00:00:41,364 --> 00:00:43,491
Divno, Ani.

8
00:00:43,616 --> 00:00:46,285
Ulio si nadu onima
koji su je izgubili.

9
00:00:46,452 --> 00:00:48,662
Tako sam ponosna na tebe.

10
00:00:59,090 --> 00:01:00,966
Ti!

11
00:01:01,092 --> 00:01:03,386
Preao si me.

12
00:01:03,511 --> 00:01:07,306
Znao si da «e de*ko pobediti.
Nekako si znao.

13
00:01:07,431 --> 00:01:09,308
Sve sam izgubio.

14
00:01:09,433 --> 00:01:12,978
Kada se kocka, prijatelju,
moe i da izgubi.

15
00:01:13,145 --> 00:01:15,564
Donesi delove
u glavni hangar.

16
00:01:15,689 --> 00:01:18,776
Svrati«u kasnije do tvoje radnje
da oslobodi de*aka.

17
00:01:18,901 --> 00:01:22,196
Ne dam ti ga!
Opklada nije bila fer.

18
00:01:24,949 --> 00:01:28,410
Ho«e da je raspravi sa Hatama?

19
00:01:28,536 --> 00:01:31,038
Siguran sam da bi oni ovo reili.

20
00:01:32,540 --> 00:01:34,458
Vodi ga.

21
00:01:41,423 --> 00:01:42,424
Zdravo!

22
00:01:44,051 --> 00:01:46,137
Pa, imamo sve neophodne delove.

23
00:01:46,262 --> 00:01:47,304
Idem nazad.

24
00:01:47,429 --> 00:01:49,515
Nezavren posao.
Ne«u dugo.

25
00:01:49,682 --> 00:01:53,102
Zato imam ose«aj da smo pokupili
jo jedno pateti*no stvorenje?

26
00:01:53,894 --> 00:01:57,022
De*ak je zasluan za delove.

27
00:01:57,148 --> 00:01:59,024
Ugradite generator.

28
00:01:59,150 --> 00:02:01,694
Da, u*itelju.
Ne«e dugo trajati.

29
00:02:01,861 --> 00:02:03,988
Hajde. Hop!

30
00:02:08,617 --> 00:02:10,494
Hej. Ovo je tvoje.

31
00:02:12,496 --> 00:02:13,747
Da!

32
00:02:15,457 --> 00:02:18,210
Mama, prodali smo trka*!
Vidi koliko para imamo!

33
00:02:18,335 --> 00:02:20,671
Boe!
Kako je to divno, Ani.

34
00:02:20,796 --> 00:02:23,757
- I osloboَen je.
-
ta?

35
00:02:23,883 --> 00:02:25,718
Vie nisi rob.

36
00:02:27,636 --> 00:02:29,555
Jesi li *ula?

37
00:02:30,347 --> 00:02:32,766
Sada moe da ostvari
svoje snove, Ani.

38
00:02:33,684 --> 00:02:35,603
Slobodan si.

39
00:02:39,148 --> 00:02:40,649
Ho«ete li ga povesti sa sobom?

40
00:02:40,774 --> 00:02:42,359
Ho«e li postati Dedaj?

41
00:02:42,526 --> 00:02:45,029
Da. Na susret nije bio slu*ajan.

42
00:02:45,905 --> 00:02:47,531
Nita nije slu*ajno.

43
00:02:47,698 --> 00:02:51,201
Smem sa vama na svemirski brod?

44
00:02:51,327 --> 00:02:52,786
Anakine,

45
00:02:54,663 --> 00:02:58,000
obuka za Dedaja nije laka,

46
00:02:58,125 --> 00:03:01,003
ali ako uspe, to je teak ivot.

47
00:03:01,128 --> 00:03:04,298
Ali, ja elim da idem.
Uvek sam sanjao o tome.

48
00:03:05,132 --> 00:03:07,259
Mogu li da idem, mama?

49
00:03:08,218 --> 00:03:09,845
Anakine,

50
00:03:10,012 --> 00:03:12,890
ovaj put je postavljen pred tobom.

51
00:03:13,015 --> 00:03:15,517
Izbor je samo tvoj.

52
00:03:19,188 --> 00:03:21,023
elim to.

53
00:03:23,651 --> 00:03:25,819
Onda se spakuj.
Nemamo mnogo vremena.

54
00:03:32,493 --> 00:03:34,036

ta «u sa mamom?

55

[...]
Everything OK? Download subtitles