Preview Subtitle for Stage 13


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,752 --> 00:00:05,589
U zadnje vrijeme su Elliot i njezin
Keith, po*eli igrati igrice.

2
00:00:05,672 --> 00:00:09,009
Ve*eras je to bilo, "Vlasnica vo«njaka
i meksi*ki kradljivac jabuka".

3
00:00:09,092 --> 00:00:12,387
Priznaj, Manuel!
Priznaj da si ukrao jabuke.

4
00:00:13,722 --> 00:00:16,058
Bio sam na plesu s drugim bera*ima.

5
00:00:16,099 --> 00:00:18,227
- Laljiv*e!

6
00:00:18,268 --> 00:00:21,021
Iskreno, sve mi se gadilo.

7
00:00:21,480 --> 00:00:23,440
Vidio si ga, je" tako, Paco?

8
00:00:24,900 --> 00:00:27,277
Jer mi nisu dozvoljavali govoriti.

9
00:00:27,361 --> 00:00:29,404
Sakrio ih je u hla*e.

10
00:00:29,488 --> 00:00:34,743
On voli jabuke.
Radi pite i sok od jabuka.

11
00:00:34,785 --> 00:00:38,163
Ne moe govoriti.
Izgubio si jezik u prei.

12
00:00:38,288 --> 00:00:40,374
Vrati se u spavaonicu bera*a!

13
00:00:41,291 --> 00:00:43,669
Mrzim spavaonicu bera*a.

14
00:00:43,752 --> 00:00:46,463
Mrzim i Keitha.

to dovodi do pitanja:

15
00:00:46,547 --> 00:00:49,091
Zato elim biti u njihovoj predigri?

16
00:00:50,384 --> 00:00:53,095
Trebao sam neto za zanimljivo,
jer smo proli tjedan,

17
00:00:53,178 --> 00:00:55,556
svi mislili da gَa Wilk ide ku«i.

18
00:00:55,639 --> 00:01:00,018
Ali je dobila infekciju i usprkos
naim pokuajima, ona «e umrijeti.

19
00:01:00,143 --> 00:01:03,146
Kako bi je usre«ili,
odlu*ili smo je odvesti na plau.

20
00:01:04,982 --> 00:01:08,110
Nedostajat «e mi osje«aj pijeska
meَu prstima.

21
00:01:08,151 --> 00:01:11,321
Bila je bolesna, pa nismo mogli daleko.

22
00:01:12,364 --> 00:01:13,824
elite da vas zakopam?

23
00:01:15,200 --> 00:01:18,120
Za*epi i pomakni suncobran.
Pe*em se.

24
00:01:18,161 --> 00:01:20,247
Mislio sam da imamo vie pijeska.

25
00:01:26,837 --> 00:01:29,131
-
to je sad?

26
00:01:29,173 --> 00:01:32,176
Ljudi, vrijeme je za poziv od 50000 dolara.

27
00:01:32,259 --> 00:01:35,554
Dananji sretni sluatelj je, Ted Buckland!

28
00:01:35,637 --> 00:01:36,847
Molim?

29
00:01:40,309 --> 00:01:42,269
elite li djevi*anski daiquiri?

30
00:01:42,352 --> 00:01:45,856
To je obi*ni daiquiri samo
«e vam ga on dodati.

31
00:01:45,939 --> 00:01:47,649
- Hvala.
- Urnebesno.

32
00:01:47,733 --> 00:01:49,067
ivjeli.

33
00:01:51,403 --> 00:01:54,156
Nikada se nisam bojala smrti.

34
00:01:54,239 --> 00:01:56,158
Bila mi je motivacija.

35
00:01:56,200 --> 00:01:59,494
Kada znate da postoji kraj,
tjera vas na ivot.

36
00:01:59,536 --> 00:02:02,372
Prisilila me da u osmom razredu
pitam Petera Bucherellija...

37
00:02:02,456 --> 00:02:04,500
da me pozove na ples u *arapama.

38
00:02:04,583 --> 00:02:08,086
Ponukala me da putujem svijetom.
Napravila me kakva jesam.

39
00:02:08,170 --> 00:02:13,050
Ipak, sada kada je gledam u o*i...

40
00:02:14,259 --> 00:02:16,178
Zato me je tako strah?

41
00:02:17,179 --> 00:02:18,847
Ponekad je ivot straan.

42
00:02:19,806 --> 00:02:20,766
Za sve.

43
00:02:21,558 --> 00:02:24,728
ao mi je, Teddy!
O*ito ne treba novac!

44
00:02:24,853 --> 00:02:26,897
Ne

45
00:02:27,606 --> 00:02:28,649
Zato?

46
00:02:42,788 --> 00:02:46,124
Gَa Wilk je odlu*ila pozvati
bolni*kog savjetnika za alovanje.

47
00:02:46,208 --> 00:02:48,585

[...]
Everything OK? Download subtitles