Preview Subtitle for Stargate Sg1 S09e02 Ws Dsr Xvid Tcm


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,720 --> 00:00:02,500
Досега в Старгейт SG-1.

2
00:00:02,500 --> 00:00:03,150
Кой е това?

3
00:00:03,150 --> 00:00:04,510
Подполковник Камерън Мичъл.

4
00:00:04,580 --> 00:00:10,320
Човека от, който взех това ме увери,
че съкровището, което описва е тук на Земята.

5
00:00:10,960 --> 00:00:16,130
Тези гривни ни връзват заедно. Плочката е моя и искам
полагащата ми се част от това към, което води.

6
00:00:16,400 --> 00:00:19,260
Мерлин, крал Артур и Рицарите на Кръглата маса.

7
00:00:19,260 --> 00:00:20,260
Да.

8
00:00:20,260 --> 00:00:20,780
Мерлин е бил Древен.

9
00:00:20,990 --> 00:00:27,420
Добре дошли Рицари на Кръглата маса.
Докажете, че сте достойни и всичко ще бъде разкрито.

10
00:00:27,900 --> 00:00:28,810
Това трябва да е тест.

11
00:00:28,810 --> 00:00:32,260
Мисля, че трябва да подредим
камъните в някакъв ред.

12
00:00:32,260 --> 00:00:35,310
Какво? Вече сме затворени тук.
Как може да стане по-зле?

13
00:00:36,440 --> 00:00:38,190
Някога да си получавал лошо чувство за нещо?

14
00:00:41,430 --> 00:00:43,640
Мисли! Ти си експерта по всички Древни неща.

15
00:00:43,640 --> 00:00:45,440
Не ти пукаше за това преди две минути.
Да пробваме тази. Ами, тази?

16
00:00:45,440 --> 00:00:46,570
- Мисли...
- Мисля!

17
00:00:46,570 --> 00:00:47,740
Може би можеш да мислиш малко по-бързо.

18
00:00:47,740 --> 00:00:48,740
Вселената е безкрайна.

19
00:00:48,740 --> 00:00:52,030
Няма съмнение, че е иронично,
че сме в смаляващо се пространство.

20
00:00:52,030 --> 00:00:54,420
Древна поговорка.
Има само една истина. Вселената е безкрайна.

21
00:00:54,420 --> 00:00:55,100
Как ни помага това?

22
00:00:55,110 --> 00:00:57,260
Има само една истина.
Това гърне твърди, че съкровището е тук!

23
00:00:57,260 --> 00:00:57,990
Не е в нито едно от тях!

24
00:00:57,990 --> 00:01:00,530
Знам, но сгрешихме, трябва да видим
дали можем да го направим отново.

25
00:01:01,720 --> 00:01:03,310
Има само една истина!
Вселената е безкрайна, ето защо...

26
00:01:03,310 --> 00:01:07,360
...твърдението, че съкровището е в това гърне
трябва да е невярно, така че съкровището трябва да е в...

27
00:01:18,850 --> 00:01:23,320
Добре, че знаеш Древните поговорки,
иначе щяхме да сме... Мичъл!

28
00:01:23,320 --> 00:01:24,320
Тийл'к.

29
00:01:34,390 --> 00:01:36,840
Знаеш ли, можеш да се намесиш по всяко време!

30
00:01:46,710 --> 00:01:47,370
Тийл'к.

31
00:01:47,550 --> 00:01:48,660
Даниел Джаксън!

32
00:01:48,660 --> 00:01:51,220
Хей! Имаме проблем тук вътре!

33
00:01:51,220 --> 00:01:52,720
Какъв е ребуса?

34
00:01:52,720 --> 00:01:55,490
Има осем камъка със символи на
тях и някакво Древно писание. Мисля...

35
00:01:55,790 --> 00:01:57,130
Опиши писанието!

36
00:01:57,130 --> 00:02:01,990
U с квадрат отгоре. Стол с квадрат! Обърнато на
обратно и на другата страна L ...

37
00:02:01,990 --> 00:02:07,410
Не, това е седем! Квадрати скупчени
неравномерно. Стол и голямо N...

38
00:02:07,710 --> 00:02:10,200
Отразявам!
Означава отразявам!

39
00:02:10,870 --> 00:02:11,200
Отразявам?

40
00:02:11,200 --> 00:02:15,580
Отразявам, отразявам, отразявам на Древната пътека!
Древната пътека към просвещение.

41
00:02:16,060 --> 00:02:18,290
Да, това не ми говори абсолютно нищо!

42
00:02:18,810 -
[...]
Everything OK? Download subtitles