Preview Subtitle for Come Again


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:17,842 --> 00:00:20,851
“–»ћј–  ѕ» „Џ–—
ѕредстав¤

2
00:00:26,522 --> 00:00:29,563
ћј… ЏЋ √–ќ—

3
00:00:30,783 --> 00:00:33,834
јЋ≈ —»— ј– ё“

4
00:00:35,133 --> 00:00:38,288
’»ЋЏ–» —”ќЌ 

5
00:00:39,508 --> 00:00:42,464
ƒ∆≈Ќ»‘Џ– ≈Ћ»—  ќ —

6
00:00:43,882 --> 00:00:46,830
¬. ћќ–√јЌ Ў≈ѕЏ–ƒ

7
00:00:48,180 --> 00:00:51,242
Ѕќƒ∆»…—  –»—“ќ‘Џ–
ѕј“–»  –≈Ќј

8
00:00:52,480 --> 00:00:55,606
√јЅ–»≈Ћ ƒ≈Ћ
ƒ∆≈Ќ»‘Џ– ј—ѕ≈Ќ

9
00:00:56,820 --> 00:01:00,000
Ћ≈—Ћ» ƒ≈…ЌЏЌ
√Ћ≈Ќ Ѕёƒ»Ќ
ћќЋ» ’≈…√ЏЌ
ћј… Џ ЏЋ —“јƒ¬≈ 

10
00:01:31,520 --> 00:01:34,651
–едактор
—“»¬ЏЌ ћј…Џ–—

11
00:01:35,891 --> 00:01:38,991
ћузиката е композирана от
ѕ»“Џ– –ќЅ»Ќ—ЏЌ

12
00:01:44,716 --> 00:01:49,039
ѕќЌя ќ√ј
“≈ —≈ ¬–Џўј“
...ќ“Ќќ¬ќ

13
00:01:54,880 --> 00:01:57,920
ѕродуцент
ћј… ЏЋ ћ≈Ћ÷Џ–

14
00:01:59,279 --> 00:02:02,378
ѕо романа на
—“»¬ЏЌ  »Ќ√

15
00:02:07,909 --> 00:02:11,039
–ежисьор
јƒјћ √–ќ—ћјЌ

16
00:04:18,967 --> 00:04:22,554
«ащо тъмнината те плаши?

17
00:04:22,596 --> 00:04:25,497
Ќе знам точно...

18
00:04:26,975 --> 00:04:30,210
ѕросто се плаша,че има
нещо,което не виждам.

19
00:04:31,396 --> 00:04:33,294
«наеш ли какво може да е?

20
00:04:33,982 --> 00:04:36,510
јко знаех,може би
н¤маше да се плаша!

21
00:04:37,986 --> 00:04:39,445
—игурно полуд¤вам нали?

22
00:04:41,573 --> 00:04:45,244
"—трах от неизвестното"

23
00:04:45,285 --> 00:04:49,289
ѕон¤кога най-трудната част
е да пов¤рваш че н¤ма нищо.

24
00:04:55,379 --> 00:04:57,320
»мал ли си
уплах като малък?

25
00:04:59,466 --> 00:05:01,708
Ќе мога да кажа
на никой за това!

26
00:05:03,887 --> 00:05:07,129
»мах кошмари,
които не преставаха.

27
00:05:14,898 --> 00:05:17,634
ћишел,за бога какво правиш тук?
»мам сеанс!

28
00:05:17,676 --> 00:05:19,088
Ѕаба е...

29
00:05:55,564 --> 00:05:58,025
ѕриемете моите съболезновани¤...

30
00:05:58,066 --> 00:05:58,650
Ѕлагодар¤.

31
00:05:58,692 --> 00:06:00,027
ћайка й ли е?

32
00:06:00,068 --> 00:06:01,965
Ќе, т¤...

33
00:06:15,959 --> 00:06:19,269
Ѕаба ви беше мила дама,
много съжал¤ваме.

34
00:06:19,379 --> 00:06:23,255
јз съм ћари¤,а това е ƒжулс.

35
00:06:23,967 --> 00:06:26,909
“и си Ўел, нали?

36
00:06:31,975 --> 00:06:34,551
¬същност се казвам ћишел.

37
00:06:35,562 --> 00:06:38,440
“атко ми вика на галено Ўел

38
00:06:38,482 --> 00:06:40,216
ќткъде ¤ познавахте?

39
00:06:40,484 --> 00:06:42,095
“¤ ни беше работодател.

40
00:06:42,277 --> 00:06:44,525
„истихме къщата вс¤ка седмица!

41
00:06:45,280 --> 00:06:47,901
 акто и да е,наистина съжал¤ваме.

42
00:06:48,867 --> 00:06:49,451
ƒовиждане!

43
00:06:49,493 --> 00:06:50,519
Ѕлагодар¤, довиждане!

44
00:06:50,786 --> 00:06:52,829
ћного съм ви благодарен
че сте тук днес...

45
00:06:52,871 --> 00:06:54,838
“р¤бва да си поговор¤ с теб
относно майка ти!

46
00:06:56,792 --> 00:06:58,836
—ъжал¤вам,но не мисл¤ че ви познавам.

47
00:06:58,877 --> 00:07:00,177
ѕознаваш ме!

48
00:07:06,677 --> 00:07:07,928
—ъжал¤вам,не си спомн¤м!

49
00:07:07,970 --> 00:07:10,839
Ќо знаеш че все още тук има зло!

50
00:07:24,186 --> 00:07:25,826
 ой беше този?

51
00:07:26,989 --> 00:07:28,337
ћного проблемен мъж!

52
00:07:29,783 --> 00:07:32,002
“ой каза че го познаваш!

53
00:07:33,161 --> 00:07:36,021
ƒа се връщ
[...]
Everything OK? Download subtitles