Preview Subtitle for Bulldozer


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:24,200 --> 00:00:27,700
/Większość pracowników FBI, to nie dziarscy,
/dobywający broni agenci,

2
00:00:27,800 --> 00:00:31,500
/lecz analitycy, sprawdzający miliony
/telefonów, e-maili i transmisji danych,

3
00:00:31,600 --> 00:00:35,700
/w poszukiwaniu przestępstw, aktów terroryzmu
/i szpiegostwa zagrażających USA.

4
00:00:35,800 --> 00:00:38,700
/Czasami, pracownicy Biura sami
/stają się przedmiotem zagrożenia.

5
00:00:38,800 --> 00:00:40,800
/Wymaga to wyjątkowych środków ostrożności,

6
00:00:40,900 --> 00:00:44,400
/często obejmujących ściśle tajne procedury,
/spoza normalnego protokółu.

7
00:00:44,500 --> 00:00:46,900
/Niezamierzone konsekwencje
/takich tajnych działań,

8
00:00:47,400 --> 00:00:49,200
/znane są pod nazwą "odrzut".

9
00:00:49,400 --> 00:00:52,800
/Mówisz o przeszłości
/czy o teraźniejszości?

10
00:00:53,500 --> 00:00:57,300
/To prawda?
/To historyjka czy to prawda?

11
00:00:58,400 --> 00:01:00,400
Sprawdzałam twojego człowieka,
Waltera Weeda.

12
00:01:00,500 --> 00:01:03,500
/Interesująca kariera.
/40 lat, ten sam wydział, to samo biurko.

13
00:01:08,000 --> 00:01:10,200
/Namierzamy wewnętrzną transmisję?

14
00:01:10,300 --> 00:01:13,400
/Tak, w głównej fali
/jest mnóstwo kodu,

15
00:01:13,500 --> 00:01:16,500
/a posługują się
/jakimś poszerzonym spektrum.

16
00:01:18,000 --> 00:01:20,100
/Czy to faktyczne dane osobowe?

17
00:01:21,000 --> 00:01:22,700
- Walter Weed.
- Tak.

18
00:01:24,100 --> 00:01:26,400
Moja żona, Elizabeth,
córka, Mary.

19
00:01:26,500 --> 00:01:29,800
Dlaczego Biuro otacza Weeda
ścisłą ochroną?

20
00:01:29,900 --> 00:01:31,500
Pytanie brzmi:
"W jakim celu?"

21
00:01:31,600 --> 00:01:33,800
/Emeryt, przykuty do wózka,
/analityk średniego szczebla.

22
00:01:33,900 --> 00:01:35,100
Naprawdę, nie ma o czym mówić.

23
00:01:35,200 --> 00:01:36,700
/Ilu może mieć wrogów?

24
00:01:40,900 --> 00:01:44,900
/Proszę opowiedzieć o 19 kwietnia.
/Dokładnie, 19 kwietnia, godzina 3:00 rano.

25
00:01:46,600 --> 00:01:48,800
Czy mam jakieś kłopoty?

26
00:01:49,700 --> 00:01:52,500
Nie, Walter, ma pan bardzo
konkretne kłopoty.

27
00:01:52,700 --> 00:01:58,700
Wywiad Biura rozkodował wiarygodne dane
o multimilionowym kontrakcie,

28
00:01:58,800 --> 00:02:00,900
zawartym przez nieznane osoby.

29
00:02:01,400 --> 00:02:04,600
Niepotwierdzona informacja mówi,
że to otwarty kontrakt,

30
00:02:04,700 --> 00:02:07,000
angażujący wielu zainteresowanych.

31
00:02:07,100 --> 00:02:10,900
Potwierdzona informacja
od naszych przyjaciół z ViCAP brzmi,

32
00:02:11,000 --> 00:02:14,500
że data likwidacji to 19 kwietnia,
godzina 3:00 rano.

33
00:02:14,700 --> 00:02:16,100
Jutro?

34
00:02:16,800 --> 00:02:18,000
Jutro.

35
00:02:21,300 --> 00:02:23,900
Powiedział pan,
"data likwidacji"?

36
00:02:24,000 --> 00:02:25,600
Pańskiej likwidacji.

37
00:02:29,100 --> 00:02:30,800
Pan jest celem.

38
00:02:32,900 --> 00:02:35,400
Jutro ma pan umrzeć, Walter.

39
00:02:38,200 --> 00:02:41,200
To jakiś kawał, tak?

40
00:02:41,300 --> 00:02:44,700
To sprawka Abramsa, prawda?
Z okazji mojej emerytury?

41
00:02:44,800 --> 00:02:47,200
Tu chodzi o otwarty kontrakt
na zabójstwo.

42
00:02:47,300 --> 00:02:50,900
Zazwyczaj, kontrakt na tym poziomie
[...]
Everything OK? Download subtitles