Preview Subtitle for Wrong Numbers


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,683 --> 00:00:24,783
ALIM, POGREŠAN BROJ

2
00:01:19,884 --> 00:01:25,484
U zamršenim mreama velikog grada,
telefon je vana karika meğu ljudima

3
00:01:27,385 --> 00:01:32,085
On je sluga naših potreba,
poverenik naših najdubljih tajni...

4
00:01:32,086 --> 00:01:35,686
ivot i sreæa išèekuju
da on zazvoni...

5
00:01:35,687 --> 00:01:38,587
i uas...
i usamljenost...

6
00:01:38,588 --> 00:01:43,088
i... smrt!!!

7
00:02:10,884 --> 00:02:13,945
Centrala? Centrala?
- elite?

8
00:02:14,021 --> 00:02:17,617
Veæ pola sata zovem Murray Hill
3-5097.

9
00:02:17,693 --> 00:02:19,888
Linija je stalno zauzeta.
Hoæete pozvati umesto mene?

10
00:02:19,962 --> 00:02:22,431
Murray Hill 3-5097.

11
00:02:22,499 --> 00:02:24,798
- Trenutak, molim.
- Kancelariju mog mua.

12
00:02:24,869 --> 00:02:27,269
Trebao je veæ biti kod kuæe.
Ne znam šta ga je zadralo...

13
00:02:27,338 --> 00:02:29,500
i zašto je linija zauzeta.

14
00:02:29,574 --> 00:02:31,634
Kancelariju uvek zatvaraju u 6:00.

15
00:02:31,711 --> 00:02:34,509
Zovem Murray Hill 3-5097.

16
00:02:34,580 --> 00:02:36,173
Hvala.

17
00:02:39,921 --> 00:02:42,151
Halo?

18
00:02:42,223 --> 00:02:44,089
Gospodina Stevensona, molim.

19
00:02:44,160 --> 00:02:46,595
Govorila bih sa g. Stevensonom.
- George?

20
00:02:46,663 --> 00:02:48,824
- Na telefonu.
- S kim razgovaram?

21
00:02:48,899 --> 00:02:51,368
Dobio sam tvoju poruku, George.
Sve u redu za veèeras?

22
00:02:51,435 --> 00:02:53,403
- Da, sve je u redu.
- Oprostite.

23
00:02:53,471 --> 00:02:55,497
Šta se dešava?
Ja sam na liniji.

24
00:02:55,574 --> 00:02:58,601
- Još vai za 11:15, George?
- Taèno tako.

25
00:02:58,678 --> 00:03:01,648
- Da li ti je sve jasno sada?
- Da, mislim da jeste.

26
00:03:01,715 --> 00:03:04,479
U 11:00, èuvar ide
u bar...

27
00:03:04,552 --> 00:03:06,646
na 2. Aveniji na pivo.

28
00:03:06,721 --> 00:03:09,190
Tada ja ulazim kroz kuhinjski
prozor, pozadi.

29
00:03:09,258 --> 00:03:11,692
Onda saèekam dok ne naiğe
voz preko mosta...

30
00:03:11,761 --> 00:03:14,856
u sluèaju da joj je prozor otvoren
i mogla bi da vrišti.

31
00:03:14,932 --> 00:03:16,867
Halo? Ko je to?

32
00:03:16,935 --> 00:03:20,336
Zaboravih da te pitam.
Još uvek ne eliš pištolj?

33
00:03:20,406 --> 00:03:23,705
Neka bude brzo. Naš klijent ne
eli da ona dugo pati.

34
00:03:23,776 --> 00:03:27,372
OK, George, ne brini.
Neæe biti greške.

35
00:03:27,447 --> 00:03:29,575
I ne zaboravi da uzmeš prstenje
i narukvice...

36
00:03:29,650 --> 00:03:31,277
i nakit u fiokama pisaæeg stola.

37
00:03:31,352 --> 00:03:34,220
Klijent eli da to izgleda kao
obièna pljaèka.

38
00:03:34,289 --> 00:03:36,315
Obièna pljaèka.
To je vrlo vano.

39
00:03:36,392 --> 00:03:38,656
OK, OK.

40
00:03:38,728 --> 00:03:40,856
Samo da proverim adresu još jednom.

41
00:03:40,931 --> 00:03:42,899
To je...

42
00:03:42,968 --> 00:03:44,401
Halo?

43
00:04:01,190 --> 00:04:03,785
elite?
- Dali ste mi pogrešan broj.

44
00:04:03,860 --> 00:04:06,125
Izvinite, madam.
Koji broj ste traili?

45
00:04:06,197 --> 00:04:09,690
Zvala sam Murray Hill 3-5097...
Kancelarija mog mua...

46
00:04:09,768 --> 00:04:12,737
i umesto toga, povezana sam sa nekim
drugim br
[...]
Everything OK? Download subtitles