Preview Subtitle for Boyfriends


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,831 --> 00:00:04,286
Dobro jutro. Po鑙njemo odmah.

2
00:00:05,089 --> 00:00:07,449
Prva ta鑛a je...

3
00:00:08,050 --> 00:00:11,113
Zdravo. Zdravo.
Ko si ti?

4
00:00:11,649 --> 00:00:14,986
Klaris je novinarka iz mog rodnog
grada. Pi歟 鑜anak o meni.

5
00:00:16,529 --> 00:00:18,383
Ozbiljno, ko si?

6
00:00:19,038 --> 00:00:21,738
Ne, diplomirala je na Vilougrouv
Haju, mom fakultetu.

7
00:00:22,255 --> 00:00:25,156
Tamo me nisu poznavali
kao Pola Lasitera.

8
00:00:25,642 --> 00:00:29,488
Zvali su me veliki L.
Imali su i simbol za mene.

9
00:00:32,409 --> 00:00:35,086
Ovde ga zovemo veliko D.

10
00:00:35,783 --> 00:00:40,971
Znate kako su mene zvali?
Propusni. Bojim se i da pitam.

11
00:00:41,502 --> 00:00:44,027
Nije to 歵o misli.
Pi歬io sam u ga鎒.

12
00:00:45,512 --> 00:00:48,621
Dakle, prva ta鑛a...
Kad ka瀍 prva ta鑛a,

13
00:00:49,104 --> 00:00:53,043
Majk misli na prvu stvar
o kojoj 鎒 govoriti.

14
00:00:53,886 --> 00:00:58,383
Grad ima problem s imid瀘m.
Grad zna鑙 Njujork.

15
00:01:05,645 --> 00:01:11,046
Ju鑕 je 瀍na po鑕la da se pora餫
na trgu i niko joj nije pomogao.

16
00:01:11,600 --> 00:01:15,113
Mo瀌a je niko nije video.
Bila je na velikom video bimu.

17
00:01:15,808 --> 00:01:21,154
Sutra 鎒mo odr瀉ti ceremoniju
u 鑑st Samari鎍na iz Njujorka.

18
00:01:21,782 --> 00:01:24,705
Ja bih da nominujem svoju
tetku Ajdu iz Viskonsina.

19
00:01:27,384 --> 00:01:32,697
D瀍jmse, tu imamo dva problema.
Jer 瀒vi u Viskonsinu. I?

20
00:01:33,148 --> 00:01:35,027
Ubila je mu瀉.

21
00:01:45,931 --> 00:01:48,800
SVI GRADONA菶LNIKOVI LJUDI

22
00:01:49,824 --> 00:01:54,522
04X17
DE菿O MAJKOVOG NAJBOLJEG PRIJATELJA


23
00:02:01,721 --> 00:02:05,084
Kartere, ho鎒 da gleda utakmicu
kod Lirija? 巃o mi je Majk.

24
00:02:05,536 --> 00:02:07,592
Izlazim s Aleksom.
Opet.

25
00:02:08,253 --> 00:02:10,945
妕a on to mo瀍 da ponudi,
a ja ne mogu?

26
00:02:11,504 --> 00:02:16,244
Osim toga.
Zaljubljen sam. Bljak.

27
00:02:17,275 --> 00:02:19,321
Ne svi餫 ti se aleks.
Glupost.

28
00:02:19,802 --> 00:02:24,050
Nazvao si ga egocentrikom.
Zar on ne sme da ima nadimak?

29
00:02:25,135 --> 00:02:29,367
Kartere. Zdravo Aleks.
Zdravo Majk. Aleks...

30
00:02:29,950 --> 00:02:32,321
Dakle, ovo je gradska skup歵ina.
Ovde se sve doga餫. Da.

31
00:02:32,786 --> 00:02:35,454
Centar, 歵ab.

32
00:02:36,489 --> 00:02:39,064
Jesi li spreman?
Naravno.

33
00:02:39,532 --> 00:02:42,337
Ne鎢 mo鎖 dugo. Usred sam
jednog fantasti鑞og scenarja.

34
00:02:42,845 --> 00:02:46,563
I moj 鑙sta ode鎒 je.
Trebalo bi da se udru瀒te.

35
00:02:47,027 --> 00:02:49,759
Mogao bi da zavr歩 tvoj scenario
do 鑕tvrtka u 16 sati.

36
00:02:50,263 --> 00:02:55,090
A, da hteo si da gleda onaj
italijanski film. Si, ljubavi.

37
00:02:55,777 --> 00:02:57,410
Si, ljubavi.

38
00:02:58,121 --> 00:03:05,195
Majk, po餴 s nama. Ne, hvala.
Hajde, Majk, za歵o ne bi?

39
00:03:05,808 --> 00:03:08,221
Moram na pregled zbog va歬i.

40
00:03:09,194 --> 00:03:13,310
Tako radi aparat za slatki歟.
O, evo D瀉nel.

41
00:03:13,749 --> 00:03:15,580
Ona je jedna od mojih podre餰nih.

42
00:03:15,967 --> 00:03:19,527
Upoznala si moju prijateljicu
novinarku? Pi歟 鑜anak o meni.
[...]
Everything OK? Download subtitles