Preview Subtitle for The Hours 2002 Xvid Ac3 Cd3 Waf Srt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,339 --> 00:00:04,951
Ще трябва да убия друг вместо нея.

2
00:00:14,094 --> 00:00:16,195
Готови сме.

3
00:00:16,530 --> 00:00:19,156
Приятно си прекарахме.

4
00:00:19,241 --> 00:00:22,159
Наслаждавах се напълно.

5
00:00:23,044 --> 00:00:25,680
Трябва ли да тръгвате вече?

6
00:00:25,965 --> 00:00:27,498
Не искам да си ходите.

7
00:00:27,583 --> 00:00:31,126
Вирджиния, не си длъжна да
понасяш шумотевицата...

8
00:00:31,711 --> 00:00:35,773
на моите нетактични
и непоправими момчета.

9
00:00:35,941 --> 00:00:38,943
Кажете довиждане, момчета!
- Довиждане.

10
00:00:41,521 --> 00:00:45,825
Кога ще се върнеш при Уолт?
- Довечера.

11
00:00:46,727 --> 00:00:49,697
Толкова му е трудно без нас по цял ден,

12
00:00:49,782 --> 00:00:52,547
не живея като теб, Вирджиния.

13
00:00:52,732 --> 00:00:55,450
Аз пък живея както искам.

14
00:01:30,646 --> 00:01:36,984
Кажи ми, Венеса, кажи ми, че
изглеждам поне малко по-добре.

15
00:01:37,069 --> 00:01:40,588
Да, Вирджиния, изглеждаш по-добре.

16
00:01:54,211 --> 00:01:56,145
Мислиш ли?

17
00:01:58,257 --> 00:02:00,841
Мислиш ли, че някога ще
останеш, поне за един ден?

18
00:02:00,926 --> 00:02:02,860
Някога да.

19
00:02:07,683 --> 00:02:11,060
Венеса.
- Венеса, тръгваме.

20
00:02:11,145 --> 00:02:14,521
Хайде, Анджелика, тръгваме.

21
00:02:16,506 --> 00:02:18,042
Довиждане.

22
00:02:18,394 --> 00:02:20,753
Довиждане, малката.

23
00:02:21,447 --> 00:02:23,756
Анджелика, влака!

24
00:02:26,243 --> 00:02:28,886
Ще изпуснем влака.

25
00:02:30,205 --> 00:02:33,015
Внимавай.

26
00:02:37,511 --> 00:02:40,230
Хайде, хайде, искам вкъщи.

27
00:02:41,132 --> 00:02:43,925
Забавихме се, ще изпуснем влака.

28
00:02:44,010 --> 00:02:46,445
Прегърни ме.

29
00:04:09,179 --> 00:04:11,221
Съжалявам, знам.

30
00:04:11,306 --> 00:04:14,933
Да се беше опитала да дойдеш по-рано.
Опитах, не започвай!

31
00:04:15,018 --> 00:04:17,728
Знам, невероятно важно е, нали все пак

32
00:04:17,813 --> 00:04:19,872
е твоето парти.

33
00:04:20,607 --> 00:04:22,316
Джулия.

34
00:04:22,401 --> 00:04:24,234
Как се чувстваш?

35
00:04:24,319 --> 00:04:26,945
Добре съм.
- Ела при мен.

36
00:04:27,030 --> 00:04:29,757
Какво си правила?

37
00:04:29,908 --> 00:04:32,426
Учих, мамо.

38
00:04:37,791 --> 00:04:40,125
Какво да правя аз? Вишновка?

39
00:04:40,210 --> 00:04:43,771
Ще разчистим масата първо,
всичко в спалнята.

40
00:04:44,715 --> 00:04:47,257
Видях се с Луис Уолтърс.

41
00:04:47,342 --> 00:04:51,946
Сериозно? Къде?
- На улицата.

42
00:04:52,598 --> 00:04:56,183
Като че ли всички ще дойдат.
Всички призраци.

43
00:04:56,268 --> 00:04:59,870
Всички призраци ще дойдат на партито.

44
00:05:00,230 --> 00:05:03,249
Той е толкова странен.

45
00:05:04,443 --> 00:05:06,485
Какво? Не го ли виждаш?

46
00:05:06,570 --> 00:05:09,880
Не забелязваш,
че Луис Уолтърс е странен?

47
00:05:12,242 --> 00:05:15,428
Виждам само, че е наскърбен.

48
00:05:17,372 --> 00:05:20,266
Всичките ти приятели са такива.

49
00:05:21,877 --> 00:05:24,937
Плачеш. Какво става?

50
00:05:26,507 --> 00:05:30,134
По цял ден гледам тази стая и си мисля:

51
00:05:30,219 --> 00:05:32,177
Ще правя парти,

52
00:05:32,262 --> 00:05:37,141
всичко, кое
[...]
Everything OK? Download subtitles