Preview Subtitle for Doing It


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,000
The L Word - 13 епизод -
ƒа го направим.

2
00:00:04,106 --> 00:00:06,506
—лучват се произволни сексуални актове.
ќ ?

3
00:00:06,659 --> 00:00:11,459
»ма случайни срещи, любовни истории,
секс за една нощ, 20 годишни бракове.

4
00:00:12,018 --> 00:00:13,218
¬инаги...

5
00:00:13,289 --> 00:00:14,600
когато има група от гей момичета,

6
00:00:14,847 --> 00:00:17,247
може да си сигурен,че н¤ко¤ от т¤х
е спала с друга от групата.

7
00:00:17,866 --> 00:00:21,166
 о¤то пък е спала с друга, ко¤то е
спала с друга,и така нататък.

8
00:00:21,168 --> 00:00:24,057
Ќазови н¤ко¤ лесбийка, ко¤то познаваш.
ћога да ¤ свържа с мен с около 6 движени¤.

9
00:00:25,222 --> 00:00:26,500
 ристин Ћий.

10
00:00:26,559 --> 00:00:30,959
 ристин Ћий.Ћесно.
Ќека да помисл¤.

11
00:00:31,505 --> 00:00:35,905
ƒобре.“¤ беше с √рейс ѕартридж
преди н¤колко години.

12
00:00:36,011 --> 00:00:38,711
√рейс имаше нещо за една нощ с јн¤...

13
00:00:38,829 --> 00:00:41,129
...след това јн¤ излизаше с ƒенис...

14
00:00:41,150 --> 00:00:43,350
...ко¤то живееше с  атрин  леймор...

15
00:00:43,712 --> 00:00:46,312
...ко¤то пък беше първата ми при¤телка,
след като завърших колежа.

16
00:00:46,520 --> 00:00:47,720
”дивително е, нали?

17
00:00:47,943 --> 00:00:52,443
ƒобре, ћарк, не става дума само за лесбийки.
“о е - мога да свържа и теб в това нещо.

18
00:00:52,593 --> 00:00:56,093
» то с около 6 движени¤, лесно.
»мам предвид, след като си спал с јн¤.

19
00:00:56,209 --> 00:00:56,909
≈, и?

20
00:00:57,027 --> 00:01:00,500
≈, и?»де¤та е, че всички сме свързани!
¬иждаш ли?

21
00:01:00,600 --> 00:01:06,769
„рез любов, чрез самота, чрез една
мъничка, жалка грешка в преценката.

22
00:01:06,930 --> 00:01:10,200
¬сички ние.¬ нашата изолаци¤.
Ќие се...прот¤гаме!

23
00:01:10,266 --> 00:01:16,266
ќт...тъмнината!ќт очуждението
в модерни¤ св¤т.«а да създадем тези връзки.

24
00:01:16,788 --> 00:01:20,088
ћисл¤, че това е наистина проницателно
излагане на природата на човешкото
съществуване.

25
00:01:21,106 --> 00:01:25,306
ƒобре.ћога - мога просто да напиша нещо,
по въпроса за...подмлад¤ването на вагината.

26
00:01:25,593 --> 00:01:26,600
≈то това ми харесво.

27
00:01:28,577 --> 00:01:29,177
ѕрекрасно.

28
00:01:57,556 --> 00:01:58,756
ƒа го направим.

29
00:02:07,445 --> 00:02:08,445
ѕознай какво?

30
00:02:09,293 --> 00:02:12,193
јз съм къпана и свежа, искаш да
ме направиш потна и миризлива?

31
00:02:12,453 --> 00:02:16,553
Ќе.Ќо по късно със сигурност.
 огато направим осемен¤ването.

32
00:02:18,516 --> 00:02:24,416
“и и аз. “ази вечер, тук у дома.
—екси влюбени, без никакви доктори...

33
00:02:25,221 --> 00:02:28,121
...без флуоресцентни светлини,
без хартиени престилки...

34
00:02:29,276 --> 00:02:30,176
...искаш ли?

35
00:02:31,218 --> 00:02:35,518
ќ, искам, но последни¤ път, като проверих,
наистина беше нужна сперма за да се получи.

36
00:02:36,462 --> 00:02:39,162
—ледоб¤д ще отида до криобанката.

37
00:02:40,500 --> 00:02:42,082
«а спермата на ћаркус?

38
00:02:42,783 --> 00:02:43,683
ƒа.

39
00:02:46,439 --> 00:02:47,739
Ќе знам какво съм мислела.

40
00:02:48,038 --> 00:02:52,999
јз...н¤ма никаква причина на света,
да не жела¤ да си направим бебе,

41
00:02:53,002 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles