Preview Subtitle for Bad Lieutenant


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:29,700 --> 00:00:32,791
LO PORUNIK

2
00:00:33,554 --> 00:00:38,048
matina postaja: New Orleans

3
00:00:57,163 --> 00:01:03,290
New Orleans
u vremenu nakon uragana Katrina...

4
00:01:08,706 --> 00:01:09,954
Sranje!

5
00:01:11,973 --> 00:01:15,112
Znai, Duffy je otiao?
-Da, jebeni Duffy Cavanaugh.

6
00:01:16,222 --> 00:01:18,824
Duffy se odvezao odavde u ganc
novom Cadillacu i nakon svega,

7
00:01:18,974 --> 00:01:20,786
ima muda traiti od mene
da mu ispraznim ormar,

8
00:01:20,787 --> 00:01:22,599
i priuvam ono to naem unutra.

9
00:01:22,767 --> 00:01:24,603
Vjerojatno tu dri slike
svoje gole ene.

10
00:01:24,870 --> 00:01:26,190
Nemam pojma to dri...

11
00:01:33,908 --> 00:01:36,910
Aha! -Stvarno tu dri slike
svoje gole ene.

12
00:01:37,633 --> 00:01:41,133
Da. Dri. -Blago onom tko ovo...
-Aha...

13
00:01:42,720 --> 00:01:44,119
Svia ti se ovo? -Mmhm.

14
00:01:44,155 --> 00:01:46,797
U redu. Evo to emo.

15
00:01:48,801 --> 00:01:52,097
Zadrat emo ih. -O, ne, morat
u odgovarati Duffyju zbog toga.

16
00:01:52,602 --> 00:01:53,626
Ne, ja u mu odgovarati.

17
00:01:54,004 --> 00:01:55,995
Nema potrebe da ovo radimo.
Tip nije lo, stvarno.

18
00:01:56,252 --> 00:01:59,470
Jeb'o Duffyja. Jeb'o.
Jeb'o svih njih!

19
00:02:01,878 --> 00:02:04,398
Pet primjeraka izvjea o uhienju.

20
00:02:05,432 --> 00:02:07,912
Ako je zatvorenik premjeten,
tu ih ne bi smjelo biti pet.

21
00:02:08,270 --> 00:02:10,560
Moda je Duffy zaboravio
dolje tog... Kako mu je ime?

22
00:02:10,561 --> 00:02:12,851
Chavez. Idemo ga pronai.

23
00:02:21,219 --> 00:02:22,425
Tko je tamo?

24
00:02:24,199 --> 00:02:27,935
udno, pisalo je da su svi
zatvorenici sa popisa evakuirani.

25
00:02:27,972 --> 00:02:29,857
Svata je moglo biti po onakvoj
oluji. -Tko je tamo?

26
00:02:29,893 --> 00:02:33,140
Bio sam u pravu.
Prima oklade? -Molim vas!

27
00:02:34,973 --> 00:02:37,521
Voda mu je do nosa u...
etiri popodne.

28
00:02:37,608 --> 00:02:39,479
Gdje ste do sad, ljudi?
Molim vas!

29
00:02:40,179 --> 00:02:41,320
to nas moli, govno?

30
00:02:41,321 --> 00:02:44,746
Vadite me odavde, ljudi! Voda raste!
Ve tri sata samo raste.


31
00:02:44,765 --> 00:02:46,992
Ve mi je do grla.

32
00:02:46,993 --> 00:02:49,099
Neu moi jo dugo izdrati.
Utopit u se, ovjee.

33
00:02:49,140 --> 00:02:52,014
A voda ne staje. Sve
je vie ima, ovjee!

34
00:02:52,051 --> 00:02:56,591
Vadite me odavde! Ima i zmija,
seru po ovoj vodi. Vadite me!

35
00:02:56,592 --> 00:02:59,291
Kladim se u dvadeset dolara
i one polaroid fotografije...

36
00:02:59,292 --> 00:03:01,992
da mu nee nita biti prije pet.

37
00:03:01,993 --> 00:03:05,110
Dvadeset dolara. to ti je to?
Daj, barem malo povisimo uloge.

38
00:03:05,111 --> 00:03:08,494
Na milju. -Neu se kladiti u
tisuicu! -Onda petsto.

39
00:03:08,531 --> 00:03:09,867
Vadite me odavde, ljudi!

40
00:03:09,903 --> 00:03:12,515
Voda i dalje raste,
vadite me odavde!

41
00:03:12,516 --> 00:03:14,442
Dobro, dvjesto. I fotografije.

42
00:03:14,443 --> 00:03:16,368
Kad vas molim, drkadije! Molim!

43
00:03:16,369 --> 00:03:18,039
to me moli, govno?

44
00:03:18,040 --> 00:03:22,241
Slomio sam no
[...]
Everything OK? Download subtitles