Preview Subtitle for The Beverly Hillbillies


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:32,760 --> 00:01:36,200
Кълна се, че ако не се научиш
да делиш меда...

2
00:01:36,320 --> 00:01:38,400
ще си изпатиш.

3
00:01:38,480 --> 00:01:41,640
Изчезвай!

4
00:01:54,080 --> 00:01:58,320
Има ли лекар?
- Без съмнение.

5
00:01:58,400 --> 00:02:02,200
Какво ти е, Дебели Елмър?
- Преядох със сирене.

6
00:02:02,320 --> 00:02:04,120
И сега не мога да се оригна.

7
00:02:05,640 --> 00:02:07,440
Можеш ли да ми помогнеш,
Бабче?

8
00:02:55,720 --> 00:02:58,440
По дяволите.

9
00:04:14,480 --> 00:04:17,280
Преди да подпиша
каквото и да е,

10
00:04:17,360 --> 00:04:19,720
искам да знам за какви
пари си говорим.

11
00:04:19,800 --> 00:04:21,640
Г-н Клампет, в блатото ви има
повече петрол...

12
00:04:21,720 --> 00:04:24,360
отколкото има в цял Кувейт.

13
00:04:24,440 --> 00:04:26,520
Това лошо ли е?
- Г-н Клампет...

14
00:04:26,640 --> 00:04:31,840
седите върху най-голямото
петролно находище в историята.

15
00:04:31,920 --> 00:04:35,680
След като подпишете договорите,
ще ви платим един милиард
долара.

16
00:04:38,200 --> 00:04:40,960
Имате ли човек който може да
ви съветва за такива договори?

17
00:04:42,720 --> 00:04:45,680
Братовчеда Джетро идва утре
за неделната вечеря, тате.

18
00:04:45,800 --> 00:04:48,840
Той учи в Оксфорд.

19
00:05:02,160 --> 00:05:04,080
Джетро.
- Да, мамо?

20
00:05:04,160 --> 00:05:06,320
Оправи ли спирачките,
както ти казах?

21
00:05:06,440 --> 00:05:09,200
Разбира се.
Още вчера ги махнах.

22
00:05:09,320 --> 00:05:12,320
Новите ще пристигнат
следващата седмица.

23
00:05:27,080 --> 00:05:28,880
Джетро!
- Как си, Бабче.

24
00:05:29,000 --> 00:05:32,320
Ти, малоумно куку!

25
00:05:32,400 --> 00:05:35,760
Дървената ти глава е по-празна
от миналогодишно кукувиче
гнездо.

26
00:05:35,880 --> 00:05:38,520
Ако главата ти беше минно
поле...

27
00:05:38,640 --> 00:05:40,440
Нямаше да знаеш как
да си издухаш носа!

28
00:05:42,560 --> 00:05:44,520
Бабче! Бабче!
- Махай ми се от очите!

29
00:05:47,240 --> 00:05:49,000
Виж, Джедадая...

30
00:05:49,080 --> 00:05:51,400
ти ще бъдеш един от
най-богатите хора в страната.

31
00:05:51,480 --> 00:05:56,560
Виж как живееш. Земята ти е
пълна със змии и порове.

32
00:05:56,680 --> 00:05:59,880
Нямаш телевизор, нямаш телефон.
Нямаш дори и радио.

33
00:06:01,800 --> 00:06:05,200
Права си, Пърл.
Живеем в Рая.

34
00:06:05,320 --> 00:06:08,640
Не, Джед!
Раят е някое място подобно на...

35
00:06:08,760 --> 00:06:10,600
Бевърли Хилс, Калифорния.

36
00:06:10,680 --> 00:06:13,160
Имат си басейни.

37
00:06:13,240 --> 00:06:15,440
И филмови звезди.
- И смог.

38
00:06:15,560 --> 00:06:18,400
Какво е смог?

39
00:06:23,800 --> 00:06:26,440
Предполагам, че е някакъв
вид малка свиня.

40
00:06:26,560 --> 00:06:30,440
Ако не искаш да помислиш
за себе си, помисли за
дъщеря си.

41
00:06:30,520 --> 00:06:33,600
Трябва пак да се омъжиш, Джед.
Тя има нужда от май...

42
00:06:33,680 --> 00:06:35,840
Някой който да я научи да
се държи като жена.

43
00:06:35,920 --> 00:06:40,320
Тя е като дивачка, Джед.
Съвсем прилича на момче.

44
00:06:40,400 --> 00:06:44,360
Представете си само.
Ели Мей облечена в някоя
скъпа рокля...

45
00:06
[...]
Everything OK? Download subtitles