Preview Subtitle for The Big Bang Theory S01e17 The Tangerine Factor


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,126 --> 00:00:03,117
Moderne kinesisk
lntroduksjon til MANDARIN

2
00:00:04,713 --> 00:00:05,702
Nei, det er:

3
00:00:13,430 --> 00:00:15,102
Hva er dette?

4
00:00:16,266 --> 00:00:17,938
Du gjorde det.

5
00:00:18,184 --> 00:00:19,776
Jeg antok, som i mange spr
[...]
Everything OK? Download subtitles