Preview Subtitle for Cameraman


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:22,221 --> 00:00:32,921
ОПЕРАТОРЪТ
(1928)

2
00:01:08,070 --> 00:01:11,133
Когато възхваляваме героите
на нашето време,

3
00:01:11,205 --> 00:01:14,006
не трябва да забравяме
за оператора-репортер,

4
00:01:14,076 --> 00:01:17,035
безстрашен човек,
който ни предоставя

5
00:01:17,113 --> 00:01:20,172
кадри от места, където
се случват велики събития,

6
00:01:20,248 --> 00:01:23,345
докато рискува
собствения си живот.

7
00:01:43,405 --> 00:01:47,769
Но има и друг тип фотографи.

8
00:01:48,244 --> 00:01:52,604
ФЕРОТИП (снимка върху метал)
10 цента за бройка

9
00:02:00,923 --> 00:02:05,656
Не желаете ли снимка, господине?
От нея става чудесен пепелник!

10
00:04:20,663 --> 00:04:24,064
Ще я направя да изглежда
точно като вас, госпожице!

11
00:05:36,905 --> 00:05:41,365
M.G.M. - отдел "Новини"

12
00:06:05,734 --> 00:06:08,828
Познавате ли я?

13
00:06:10,506 --> 00:06:12,201
Може би е Лидия Пинкъм.

14
00:06:43,939 --> 00:06:45,873
Познавате ли я?

15
00:06:53,549 --> 00:06:57,542
Вие какво, подигравате ли ми се?

16
00:07:34,356 --> 00:07:36,881
Никакви пари.
Това е подарък.

17
00:08:11,727 --> 00:08:15,788
Бих искал да ви направя
още един портрет,

18
00:08:15,864 --> 00:08:18,594
когато се освободите.

19
00:08:21,537 --> 00:08:24,734
Ще бъда заета още три часа.

20
00:08:27,276 --> 00:08:28,504
Ще почакам.

21
00:09:54,997 --> 00:09:59,798
Аз съм фотограф.
Дали ще си намеря работа тук?

22
00:10:03,472 --> 00:10:07,602
Искате да работите тук...
с този миксер!

23
00:10:33,735 --> 00:10:40,069
Трябва да си купите собствена камера,
за да ви вземем на изпитателен срок.

24
00:10:53,155 --> 00:10:56,886
Не затваряйте!
Ще се върна!

25
00:11:25,287 --> 00:11:30,156
"Кино и фото камери,
реактиви, аксесоари"

26
00:11:38,333 --> 00:11:42,064
"Заложна къща.
Пари назаем."

27
00:11:42,904 --> 00:11:44,667
"Кинокамера, 140 долара"

28
00:12:27,015 --> 00:12:29,381
Какво правите тук?

29
00:12:30,418 --> 00:12:35,481
Не е ваша работа!
Чакам шефа да ме приеме.

30
00:12:37,325 --> 00:12:39,259
Е... аз съм шефа!

31
00:12:43,198 --> 00:12:45,723
Е... дайте ми работа.

32
00:13:40,355 --> 00:13:41,947
Само дългове!

33
00:13:57,105 --> 00:14:00,506
Пожар в централния склад!

34
00:14:15,257 --> 00:14:19,990
Вие също трябва да отидете
да снимате пожара!

35
00:14:23,932 --> 00:14:26,628
Те ще изкупят всичките
добри филми...

36
00:14:26,801 --> 00:14:29,429
снимайте всичко,
което ви се стори интересно!

37
00:14:33,942 --> 00:14:36,536
Това е шансът ви да пробиете!

38
00:14:39,648 --> 00:14:43,049
Ще се справя! Чакайте ме!

39
00:15:07,375 --> 00:15:09,500
Къде е пожара?!

40
00:15:17,352 --> 00:15:21,288
Там казаха, че тук има пожар!

41
00:15:24,893 --> 00:15:26,451
В коя къща?

42
00:15:31,733 --> 00:15:37,000
Не... не в къща, а в склад!

43
00:15:59,627 --> 00:16:01,618
Е... къде е?

44
00:16:02,497 --> 00:16:03,555
Какво къде е?

45
00:16:06,534 --> 00:16:11,403
Къде, в коя къща?
тъй де... в кой склад?!

46
00:16:12,040 --> 00:16:13,871
Кой склад... къде?

47
00:17:01,990 --> 00:17:05,820
В продължение на един час
той снимаше всичко,

48
00:17:05,994 --> 00:17:09,224
и същественото, и глупостите...
предимно глупостите.

49
00:17:18,773 --> 00:17:20,6
[...]
Everything OK? Download subtitles