Preview Subtitle for The Contender


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:58,898 --> 00:02:06,823
ПРЕТЕНДЕНТЪТ

2
00:02:11,619 --> 00:02:15,623
Обзалагам се, че знаеш
доста за Чърчил.

3
00:02:17,667 --> 00:02:20,419
Също и за Мандела.
Малко за Де Гол...

4
00:02:23,839 --> 00:02:26,509
За мен примерът е Ануар Садат.

5
00:02:29,011 --> 00:02:32,598
Ануар Садат?
- Бившият президент на Египет.

6
00:02:32,640 --> 00:02:37,103
Две години съм във вестника,
но не съм го и чул.

7
00:02:37,144 --> 00:02:41,440
Той се изправя открито
срещу политическото насилие.

8
00:02:41,482 --> 00:02:45,736
Бих искал да имам такъв кураж.

9
00:02:45,778 --> 00:02:49,949
Той наистина умря за мира.
- А вие, губернаторе?

10
00:02:49,990 --> 00:02:53,911
Без съмнение бих умрял за родината.
Бил съм в армията.

11
00:02:53,953 --> 00:02:58,082
Не във Виетнам, в Пустинна Буря.
Не беше истинска война,

12
00:02:58,123 --> 00:03:02,253
но станеше ли напечено, не бягах.

13
00:03:02,294 --> 00:03:06,423
А бихте ли застанали под куршумите
заради правото на аборт, данъците?

14
00:03:06,465 --> 00:03:10,594
Права, които подкрепяте от години.
- Вярвам, че да.

15
00:03:10,636 --> 00:03:13,806
Господи!

16
00:03:18,560 --> 00:03:22,731
По дяволите! Губернаторе!

17
00:03:24,608 --> 00:03:28,362
Губернаторе!

18
00:03:39,248 --> 00:03:41,333
Не, една кола.

19
00:03:45,379 --> 00:03:47,464
Не. От моста...

20
00:03:54,137 --> 00:03:56,473
Не, под един мост съм...

21
00:04:13,532 --> 00:04:19,037
В колата има човек
и губернаторът е във водата!

22
00:04:22,749 --> 00:04:26,002
Губернаторът Хатауей
е във водата!

23
00:04:28,088 --> 00:04:30,423
Изпратете някого!

24
00:04:37,347 --> 00:04:43,353
Искам да се вижда как я вадят.
Превърти назад.

25
00:04:45,063 --> 00:04:47,649
Не знам, Фиона.

26
00:04:48,483 --> 00:04:52,654
Губернаторе, в крайна сметка
вие рискувахте живота си.

27
00:04:52,695 --> 00:04:56,282
Имате свидетел, Пол...
- Пол Смит.

28
00:04:56,324 --> 00:05:00,453
Трябва да получите медал.
- Да, но това не е точно истината.

29
00:05:00,495 --> 00:05:04,874
Тя умря, това е истината.
- Има една истина, губернаторе.

30
00:05:04,916 --> 00:05:09,212
Избирателите са ви дали рейтинг
като на Рейгън - 82 %.

31
00:05:09,253 --> 00:05:13,383
Погледни го така, Джак.
Момичето загина, вярно е.

32
00:05:13,424 --> 00:05:17,595
Но ти си направил всичко възможно.
Аламо също е трагедия,

33
00:05:17,637 --> 00:05:21,682
но всеки загинал там е герой.
- Сър, излизаме в ефир.

34
00:05:23,684 --> 00:05:27,230
Покажете съжалението си,
но не бъдете съкрушен.

35
00:05:27,313 --> 00:05:29,148
Вие сте национален лидер.

36
00:05:29,899 --> 00:05:32,318
Бърт на наша страна ли е?

37
00:05:33,027 --> 00:05:37,365
Абсолютно.
- Скоро всички ще ни подкрепят.

38
00:05:37,406 --> 00:05:41,535
Той отдавна е пръв в списъка
на президента Евънс

39
00:05:41,577 --> 00:05:45,956
за освободеното място
на вицепрезидент.

40
00:05:45,998 --> 00:05:50,836
Но след легендарните събития
от последните няколко дни

41
00:05:50,961 --> 00:05:55,966
губернаторът Хатауей се превърна
в избраник на нацията за поста.

42
00:05:58,177 --> 00:06:01,514
Благодаря, че се отзовахте.
- Благодаря, Бърт.

43
00:06:02,181 --> 00:06:06,602
Случилото се под моста
е доста гадна работа.

44
00:06:06,644 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles