Preview Subtitle for Bones The Proof In The Pudding Year 2010 Hrv 1 Cd


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,267 --> 00:00:04,667
йАСНО КАО ФОТОГРАФИЙА.
нЕ ЖИДИ НИТА У СИРУ?

2
00:00:05,369 --> 00:00:10,769
нИТА. нЕ ЖИДИ НИТА. - жИДЙЕТИ СЛИКЕ
КОЙЕ НЕ ПОСТОЙЕ ЙЕ СИМПТОМ ИЗОФРЕНИЙЕ.

3
00:00:10,872 --> 00:00:13,772
пА ТА ЖИДИ?
- мИЦХАЕЛ йАЦКСОН РАДИ СЖОЙ...

4
00:00:15,474 --> 00:00:19,374
нЕ ЗНАМ НИТА О ТОМЕ.
- мА ДАЙ, БА НИТА НЕ ЖИДИ.

5
00:00:19,376 --> 00:00:23,076
тО ЙЕ КАО КАД ДИЙЕТЕ ПОГЛЕДА У НЕБО
И ОБЛАЦИ МУ ЛИЕ... - дА, СХЖААМ.

6
00:00:23,137 --> 00:00:24,337
дА.

7
00:00:24,405 --> 00:00:27,206
тЖОЙЕ УМ ФОРМИРА ОБЛИКЕ ИЗ
НАСУМИНО ПОДАТАКА.

8
00:00:27,374 --> 00:00:30,441
бООТХ, ИМАМ... ДОСТА ПОСЛА.

9
00:00:30,544 --> 00:00:33,778
нЕ. хТИО САМ
ДОНЕСЕМ ПИЦУ, ДА БИ ЙЕЛА НЕТО.

10
00:00:33,781 --> 00:00:35,715
жАНО ЙЕ ДА ЙЕДЕ. йА У...

11
00:00:40,321 --> 00:00:41,254
... жИДИМО СЕ У ПОНЕДЙЕЛЙАК?

12
00:00:41,322 --> 00:00:43,622
нИТА? мА ДАЙ.
кРАЛЙ ПОПА?

13
00:00:43,757 --> 00:00:47,257
оЖО ЙЕ ТАЙ... "тХРИЛЛЕР?" нЕ?
у РЕДУ, ЖИДИМО СЕ У ПОНЕДЙЕЛЙАК.

14
00:00:48,462 --> 00:00:50,463
зДРАЖО, бООТХ.
- дА.

15
00:00:54,201 --> 00:00:57,001
УДНО ПИТАНЙЕ, ЗНАМ,
АЛИ МОРАМ ПИТАТИ.

16
00:00:57,037 --> 00:01:00,231
дА ЛИ СИ ТРУДНА? - нЕ.

17
00:01:00,334 --> 00:01:02,837
нИСАМ ИМАЛА ОДНОСЕ ЖЕ ДУЕ ЖРИЙЕМЕ.

18
00:01:02,872 --> 00:01:06,410
зНА ЛИ ЗАТО ПИТАМ?
- дРИ ТЕСТ ТРУДНОЕ...

19
00:01:06,446 --> 00:01:10,413
жЙЕРУЙЕМ ПОЗИТИЖАН, И ЗАБРИНУТА СИ ДА НЕ
ИЗГУБИ НАЙЖАНИЙУ ОСОБУ У ЛАБОРАТОРИЙУ.

20
00:01:11,151 --> 00:01:13,551
нЕ... бА СИ СКРОМНА.

21
00:01:13,554 --> 00:01:19,822
пИТАМ, ЙЕР ЙЕ мИЦХЕЛЛЕ БИЛА ОЖДЙЕ
ДАНАС ПОПОДНЕ, А ЙЕДИНЕ ДЖИЙЕ ОСОБЕ,

22
00:01:19,827 --> 00:01:22,861
КОЙЕ ОСИМ МЕНЕ КОРИСТЕ КУПАТИЛО,
СТЕ ТИ И аНГЕЛА.

23
00:01:22,963 --> 00:01:25,497
аНГЕЛА ЙЕ ТРЕНУТНО СЕКСУАЛНО АКТИЖНА.
- тОНО.

24
00:01:25,566 --> 00:01:27,799
сА вЕНДЕЛЛ-ОМ.
- жЕОМА, ЖЕОМА АКТИЖНА.

25
00:01:27,835 --> 00:01:32,469
иАКО КОРИСТЕ КОНДОМ, вЕНДЕЛЛ ЙЕ МЛАД,
НЙЕГОЖА СПЕРМА ЙЕ ЖЕОМА АКТИЖНА.

26
00:01:32,472 --> 00:01:34,905
бА НАЖИЙА ЗА ТРУДНОУ.

27
00:01:37,745 --> 00:01:44,047
дР. сАРОЫАН, НАДАО САМ СЕ ДА УЗМЕМ
РАЗЖОЙНЕ ИЗЖЙЕА. - оООО...

28
00:01:44,118 --> 00:01:47,318
нЕМАТЕ ИХ.
- хТЙЕЛА САМ... АЛИ БИЛО ЙЕ...

29
00:01:47,321 --> 00:01:50,355
... жАНИЙИХ СТЖАРИ.
сЛЙЕДЕЕГ ТЙЕДНА, ОБЕАЖАМ.

30
00:01:50,424 --> 00:01:53,391
жРИЙЕДИ, АЛИ ТЕСТОЖИ
Е ЖАМ ПОМОИ ДА КАО ЕФ

31
00:01:53,427 --> 00:01:56,061
ПОСТАЖИТЕ ПРАЖЕ ЛЙУДЕ НА КЛЙУНЕ
ПОЗИЦИЙЕ... нЕ СЛУА МЕ
32
00:01:56,130 --> 00:01:57,296
нЕМОЙ СЕ УЖРИЙЕДИТИ.

33
00:02:02,236 --> 00:02:08,304
аНГЕЛА, КРАТКО ПИТАНЙЕ.
йЕЛ ОЖО ТЖОЙ ТЕСТ ТРУДНОЕ?

34
00:02:08,375 --> 00:02:12,976
мОЛИМ? - йЕСИ ЛИ ТРУДНА?
мОЛИМ ТЕ РЕЦИ ДА ЙЕСИ...

35
00:02:17,351 --> 00:02:19,784
хЕЙ... нЕ ГЛЕДАЙ У МЕНЕ...

36
00:02:19,855 --> 00:02:23,989
йА... ТАКО МИ ЙЕ АО.
мИСЛИЛА САМ ДА СМО САМЕ.

37
00:02:24,057 --> 00:02:28,793
нЕ ТРЕБАТЕ СКРИЖАТИ
ТАЙНЕ ОД МЕНЕ. аКО, СИ ТИ ТРУДНА,

38
00:02:28,796 --> 00:02:31,097
мИСЛИМ, БИЕ МИ ДРАГО
ЗБОГ ТЕБЕ И вЕНДЕЛЛ-А.

39
00:02:31,165 --> 00:02:34,198
ЕКАЙ. зАТО МЕНЕ ТО ПИТА?

40
00:02:34,267 --> 00:02:39,735
пА НИЙЕ МОЙ, И дР.. бРЕННАН НИЙЕ
КОРИСТИЛА ОЖАКАЖ ТЕСТ

41
00:02:40,041 --> 00:02:42,737
ПА САМ СЕ НАДАЛА,
ДА ЙЕ МОДА ТЖОЙ...

42
00:02:42,876 --> 00:02:46,743
нИСАМ ЛУДА...
нИСАМ... ЛУДА...

43
00:02:50,784 --> 00:02:51,9
[...]
Everything OK? Download subtitles