Preview Subtitle for Match Of The Day


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:12,609 --> 00:01:18,127
ФЕНЪТ

2
00:01:23,689 --> 00:01:26,442
Нетърпелив и развълнуван
в съня се потапям,

3
00:01:26,609 --> 00:01:30,363
като пристан, където
прегръщам тима си.

4
00:01:30,529 --> 00:01:33,123
В деня на откриването
винаги вярвам,

5
00:01:33,289 --> 00:01:36,838
че ще стигна висотата,
която лудо копнея.

6
00:01:37,009 --> 00:01:40,126
Завръщането на героя
прави по-светъл деня.

7
00:01:40,289 --> 00:01:43,565
Неволите ми просто се стопяват.

8
00:01:43,729 --> 00:01:46,926
Славата на полето
въодушевява тълпата

9
00:01:47,089 --> 00:01:50,445
и се отразява в деня,
когато бях най-горд.

10
00:01:50,889 --> 00:01:53,483
По-възторгнат съм
от всеки друг фен,

11
00:01:53,649 --> 00:01:57,324
защото свикнах да играя
и знам, че още мога да го правя.

12
00:01:57,489 --> 00:02:00,208
К огато мятах топката високо,

13
00:02:00,729 --> 00:02:05,086
феновете ме изкарваха
на раменете си.

14
00:02:05,249 --> 00:02:08,559
Това сега е минало,
аз вече съм друг.

15
00:02:08,729 --> 00:02:12,324
Но предават се се нещата
от баща на син.

16
00:02:12,489 --> 00:02:15,049
Момчето ми е младо и още неумело.

17
00:02:15,369 --> 00:02:18,600
Трябва ми време
да му покажа кое как.

18
00:02:19,169 --> 00:02:22,844
И близо до целта съм,
на крачка съм от това

19
00:02:23,009 --> 00:02:26,319
да вкарам в ред нещата
и всичко да е по конец.

20
00:02:26,489 --> 00:02:29,765
Щ е помогна на отбора
славата си да възвърне,

21
00:02:29,929 --> 00:02:33,968
с майсторски финт
доброто старо време да върне.

22
00:02:34,809 --> 00:02:37,767
Играчите казват,
че играят за себе си.

23
00:02:37,929 --> 00:02:41,080
Това пали мощно
искрата вътре в мен.

24
00:02:41,249 --> 00:02:44,366
Фенът е този,
който плаща за играта.

25
00:02:44,529 --> 00:02:48,602
Той е този, който дарява,
който приветства славата.

26
00:02:48,769 --> 00:02:51,841
Играчите ще слушат,
но едва ли ще чуват.

27
00:02:52,009 --> 00:02:56,002
В това време съм скрит
зад една невидима сълза.

28
00:02:56,409 --> 00:02:59,401
У морих се да гледам корист

29
00:02:59,569 --> 00:03:03,278
и да чертая план
за освобождение.

30
00:03:31,329 --> 00:03:33,047
"Джаянтс"

31
00:03:38,929 --> 00:03:40,681
Победа за "Джаянтс"

32
00:03:43,929 --> 00:03:46,682
Първият обадил се.
Гил ли е на телефона?

33
00:03:46,849 --> 00:03:48,487
Да, точно така.

34
00:03:48,929 --> 00:03:52,717
Какво се чува при теб?
- Часовникът ми "Джаянтс".

35
00:03:52,889 --> 00:03:55,278
Закъснявам за работа.

36
00:03:55,449 --> 00:03:58,839
Какво имаш за нас?
- Наистина съм откачил.

37
00:03:59,009 --> 00:04:01,239
Утре откриват.
Всички луднахме.

38
00:04:01,409 --> 00:04:04,606
Различно е.
Отдавна чакам това откриване.

39
00:04:04,769 --> 00:04:07,647
Какво точно чакаш?
- Боби Рейбърн. Наш е.

40
00:04:07,809 --> 00:04:11,484
Тази година ще стигнем до края.
- Какво би заложил?

41
00:04:11,649 --> 00:04:16,040
Всичко, което имам.
- Харесвам го този.

42
00:04:16,209 --> 00:04:19,326
Рейбърн струва ли 40 млн.?
- Средно има 310.

43
00:04:19,489 --> 00:04:21,684
Струва два, три пъти по толкова!

44
00:04:21,849 --> 00:04:26,001
Щ е му хареса да те чуе.
Щ е опитаме да се свържем с него.

45
00:04:26,169 --> 00:04:29,764
Ще говорим на
[...]
Everything OK? Download subtitles