Preview Subtitle for Movies You May Have Missed


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:59,142 --> 00:01:01,751
От дълго време съжителствам
по пътя на живота


3
00:01:01,752 --> 00:01:02,976
с моите двама приятели

4
00:01:03,146 --> 00:01:05,842
...лошият късмет и грешният избор.

5
00:01:06,015 --> 00:01:09,507
За щастие, съм голям привърженик на
новото начало, новите приятели...


6
00:01:09,686 --> 00:01:11,881
и на бягството от проблемите.

7
00:01:12,055 --> 00:01:15,024
И така един ден реших
да тръгна към островите.


8
00:01:15,191 --> 00:01:18,183
Алоха. Аз съм Джак.

9
00:01:23,833 --> 00:01:25,733
Започни от тук. Снимай цялата редица.

10
00:01:25,902 --> 00:01:27,494
Не наведнъж, бавно.

11
00:01:34,944 --> 00:01:36,893
Няма да свършим никакво работа с тези

12
00:01:36,894 --> 00:01:39,210
прегърнати "менехуне",
блокирали строежа.

13
00:01:42,085 --> 00:01:45,953
Мистър Ричи ще се погрижи за
тези задници бързо, бързо.

14
00:01:46,923 --> 00:01:51,553
Имам да строя хотел. Въобще не ме интересува
кръвта на колко хавайци е пролята тук.

15
00:01:51,728 --> 00:01:53,406
Ако тези задници продължават така,

16
00:01:53,407 --> 00:01:55,528
когато г-н Ричи се
появи, ще стане лошо.

17
00:01:55,698 --> 00:02:00,431
Добре, ще застана там.
Леко с мен, че ме болят раменете.

18
00:02:00,603 --> 00:02:02,969
- Хвърли ми една.
- Какво правиш?

19
00:02:03,139 --> 00:02:05,300
- Ще отиграя едно хвърляне.
- Не няма.

20
00:02:05,475 --> 00:02:07,739
- Ще и още как.
- Сложи си колана веднага.

21
00:02:07,911 --> 00:02:10,311
Спокойно бе, Харис.
Просто се забавляваме малко.

22
00:02:10,480 --> 00:02:13,176
Да бе, връщай се на работа, Франк.

23
00:02:13,983 --> 00:02:16,076
Веднага!

24
00:02:17,020 --> 00:02:18,885
Как? Просто така?
Никакви развлечения повече?

25
00:02:19,055 --> 00:02:22,889
Продължавате да осквернявате земята на
тези хора, като взривявате палмите?

26
00:02:23,059 --> 00:02:26,153
Ще махаме тези дървета по-късно.
Хайде още едно разиграване.

27
00:02:26,329 --> 00:02:29,196
Хайде, това е в кръвта ни.

28
00:02:30,233 --> 00:02:33,760
- Трябва да работя.
- Да трябва и още как.

29
00:02:34,637 --> 00:02:38,664
- Хайде, Франк, бъди един от нас.
- Млъквай, негро такова.

30
00:02:39,242 --> 00:02:41,272
Да не би той току-що да каза "негро"?

31
00:02:41,273 --> 00:02:43,906
Харис, Харис, Харис, не
можеш да казваш негро.

32
00:02:44,080 --> 00:02:46,913
- Не мога, така ли?
- Ами не и в тези времена.

33
00:02:47,784 --> 00:02:49,274
- Уволнен си!
- Защо?

34
00:02:49,452 --> 00:02:53,218
- Напусни площадката.
- Да не е твоя. Това е...

35
00:02:54,090 --> 00:02:56,320
- Шегуваш ли се?
- Ще ти скъсам задника.

36
00:02:56,492 --> 00:02:59,120
- Ще ме сриташ ли? Та това е бухалка.
- Прост алуминий.

37
00:02:59,295 --> 00:03:00,922
- Не ти стиска.
- Заплашваш ли ме?

38
00:03:01,097 --> 00:03:04,362
Не, но ще те ударя, защото си наистина
голям и шантав

39
00:03:04,534 --> 00:03:07,401
...и ме плашиш. Ще те ударя.

40
00:03:11,241 --> 00:03:13,141
Това е предизвикало разместване на челюстта.

41
00:03:13,309 --> 00:03:16,676
Уолтър, нека ти прочета
изявлението на г-н Харис.

42
00:03:17,513 --> 00:03:20,213
"Забелязах, че Джак и още
няколко човека играят бейзбол.

43
00:03:20,214 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles