Preview Subtitle for D3 The Mighty Ducks


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,800 --> 00:00:23,718
ВЕЛИКИТЕ ПАТЕТА

2
00:00:28,100 --> 00:00:31,367
Решава се Детския
шампионат на Миснесота.

3
00:00:31,439 --> 00:00:34,966
Отборите играят с всички сили
и търсят начин да спечелят.

4
00:00:35,076 --> 00:00:37,545
Остават няколко секунди

5
00:00:37,613 --> 00:00:40,411
Пас към синята линия,
посрещнат от Гордън Бомбей!

6
00:00:40,482 --> 00:00:42,746
Бомбей се откъсва!

7
00:00:42,818 --> 00:00:45,447
Той е сам пред синята линия
и може сам да спечели мача!

8
00:00:45,555 --> 00:00:48,319
Съборен е отзад.

9
00:00:48,425 --> 00:00:51,588
Това беше дърпане отзад
и това може да е...

10
00:00:51,661 --> 00:00:54,494
Да, съдията отсъжда
наказателен удар.

11
00:00:58,931 --> 00:01:01,939
Превод и субтитри:
Weingro ~ boyanb@gbg. bg

12
00:01:06,078 --> 00:01:10,777
Гордън, сега си ти!
Не искам оплаквания след играта.

13
00:01:10,849 --> 00:01:14,114
Разбра ли?
Ако не вкараш сега,

14
00:01:14,186 --> 00:01:17,645
проваляш не само мен,
а и целия отбор.

15
00:01:39,112 --> 00:01:41,377
В какво положение е само!

16
00:01:41,483 --> 00:01:45,146
Детският шампионат 1973

17
00:01:45,220 --> 00:01:50,158
лежи на малките рамене
на No. 9, Гордън Бомбей.

18
00:01:56,364 --> 00:01:58,901
Гордън! Гордън!

19
00:02:36,843 --> 00:02:40,678
Давай, момче!
Давай!

20
00:03:01,702 --> 00:03:05,571
Удари греда!
Какво разочарование!

21
00:03:05,641 --> 00:03:08,701
Малкият Гордън Бомбей
имаше шанс...

22
00:03:45,880 --> 00:03:49,941
Клиентът ми е искал
да Ви даде това, което сте искали!

23
00:03:50,018 --> 00:03:51,986
Така ли е?

24
00:03:52,053 --> 00:03:54,988
Този мъж си заложи главата
заради Вашата алчност.

25
00:03:55,056 --> 00:03:57,149
Протестирам! Ваша чест?

26
00:03:57,225 --> 00:03:59,455
Биха ли се приближили
двамата адвокати?

27
00:04:02,798 --> 00:04:06,132
Какво прави той?

28
00:04:06,203 --> 00:04:08,797
Нямам какво да ти кажа.

29
00:04:08,872 --> 00:04:11,306
Кимай, все едно ти казвам
нещо важно.

30
00:04:11,341 --> 00:04:14,504
- Г-н Бомбей?
- Гордън, какво правиш?

31
00:04:14,578 --> 00:04:17,377
- Върви там и ме защитавай.
- Идеално!

32
00:04:17,482 --> 00:04:19,848
Това го побърква
и ми харесва.

33
00:04:21,552 --> 00:04:24,385
Хубава връзка, Франк.
И вчера беше с нея, нали?

34
00:04:24,489 --> 00:04:27,583
О, г-н Бомбей,
радвам се, че дойдохте.

35
00:04:27,692 --> 00:04:31,150
Моля, въздържайте се
от кръстосан разпит.

36
00:04:31,229 --> 00:04:33,782
Ваша чест, прилагането

37
00:04:34,150 --> 00:04:36,232
на разпит лице в лице
е узаконено.

38
00:04:37,103 --> 00:04:40,004
Цитирам
Минеаполис срещу Хигинс.

39
00:04:40,073 --> 00:04:45,170
Апелативният съд наказа съдията,
който не разреши такъв разпит.

40
00:04:45,278 --> 00:04:49,375
Ако не се лъжа,
това... бяхте Вие.

41
00:04:49,450 --> 00:04:51,384
Нали, Съдия Уедърс?

42
00:04:51,452 --> 00:04:55,855
Поправям се, адвокате.
Протестът се отхвърля.

43
00:04:55,923 --> 00:04:59,723
Този път падна наистина
много ниско, Бомбей.

44
00:04:59,793 --> 00:05:03,456
Обиждаш ме, Франк!
Мога и много по-ниско.

45
00:05:03,564 --> 00:05:06,091
Нямам против да губя,
но поне да е честно.

46
00:05:06,202 --> 00:05:09,137
И честната загуба
си е загуба, Франк.

47

[...]
Everything OK? Download subtitles