Preview Subtitle for A Perfect Getaway


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,003 --> 00:00:47,548
Momci... momci, snimamo
video za Klifa i Sidni.

2
00:00:47,589 --> 00:00:48,882
둻a 엁lite da ka엁te?

3
00:00:49,091 --> 00:00:50,926
Prvo velika prodaja studija,

4
00:00:51,093 --> 00:00:52,803
...pa sad veliko venanje.

5
00:00:52,970 --> 00:00:55,597
Najbolja godina za
na쉋g momka Kliforda.

6
00:00:56,390 --> 00:00:58,517
Jebeno te mrzim Andersone!

7
00:00:58,767 --> 00:01:00,060
Hej, kad budete slavni,

8
00:01:00,185 --> 00:01:02,312
ne zaboravite va쉟
ekipu iz filmske 쉓ole.

9
00:01:02,479 --> 00:01:03,772
Momci u Vud Hudu!

10
00:01:03,897 --> 00:01:07,150
Dru엍 se s nama i uspee, Klife,
dru엍 se s nama i uspee.

11
00:01:10,487 --> 00:01:12,906
Mislim, ne bi ni bili ovde
veeras da nije mene.

12
00:01:13,073 --> 00:01:15,492
Mislim, ja sam je dovela na koncert Blek Ejed Pis.

13
00:01:15,534 --> 00:01:19,371
Ja sam ih upoznala,
ustvari spojila sam ih.

14
00:01:22,332 --> 00:01:23,917
Jedan...

15
00:01:24,585 --> 00:01:26,170
Dva...

16
00:01:26,879 --> 00:01:28,463
Dva i po...

17
00:01:30,465 --> 00:01:31,884
Tri!

18
00:01:51,737 --> 00:01:54,573
I kad je konano
odluio da je zaprosi,

19
00:01:55,157 --> 00:01:57,159
ja sam bila ta na
kojoj je ve얺ao.

20
00:01:57,701 --> 00:01:59,536
Znai jebae se s
njim veeras, Rita?

21
00:02:01,455 --> 00:02:02,748
Ve jesam.

22
00:02:10,756 --> 00:02:13,050
Mo엁 li...
Mo엁 li mi to dati, molim te?

23
00:02:17,137 --> 00:02:17,888
Tomi!

24
00:02:17,971 --> 00:02:19,973
Moj mali brat se
엁ni pre mene?

25
00:02:20,015 --> 00:02:20,891
Da, pitam se za쉞o?

26
00:02:20,933 --> 00:02:23,060
Ma daj, smrdi ti ispod
pazuha. Pusti me.

27
00:02:23,143 --> 00:02:24,019
Pusti me, jebi ga!

28
00:02:24,144 --> 00:02:27,523
O, do쉆o sam ak iz Miigena,
da uradim ovo jo jednom.

29
00:02:28,065 --> 00:02:29,358
Kako ti je sad?

30
00:02:33,111 --> 00:02:35,656
Neki na쉏 prijatelji oti쉕i su na
Kalalu stazu pro쉕e godine

31
00:02:35,697 --> 00:02:37,866
i vratili se sa neverovatnim
fotografijama.

32
00:02:37,908 --> 00:02:39,910
Znai idu na Mauvi, zar ne?

33
00:02:40,160 --> 00:02:41,870
Kavaji.
Poslednje ostrvo.

34
00:02:41,954 --> 00:02:46,250
Evo ovde, broj 5.
1, 2, 3, 4, 5, ba ovde.

35
00:02:51,046 --> 00:02:54,007
Zove se ples za dolar.
- 1967. je bio ples za dolar.

36
00:02:54,132 --> 00:02:56,677
- Molim te daj 50.
- Be엍 odatle.

37
00:03:05,686 --> 00:03:08,313
럆lim da znate koliko vas
volim. Obo얷vam vas.

38
00:03:08,355 --> 00:03:10,774
I nadam se da ete se lepo
provesti na medenom mesecu.

39
00:03:11,024 --> 00:03:13,318
I... provedite ga tako
da ga se seate.

40
00:03:13,652 --> 00:03:14,820
Volim vas, narode.

41
00:03:15,571 --> 00:03:18,198
Mislim da jednostavno 엁le
da ponu 엍vot u dvoje

42
00:03:18,240 --> 00:03:20,576
nekom vrstom avanture.

43
00:03:27,811 --> 00:03:31,545
SAVR둉NO BEKSTVO

44
00:03:31,962 --> 00:03:34,506
Crvena takica.
- O, evo je crvena takica.

45
00:03:34,590 --> 00:03:35,883
Je li ti udobno?

46
00:03:36,049 --> 00:03:37,176
Ugasi kameru, ti...

47
00:03:38,844 --> 00:03:41,972
Mogu li da vas pitam ne쉞o,
gospodine Klife Andersone...

48
00:03:42,055 --> 00:03:44,600
- Da.
- iz Venis Bia, Kalifornij
[...]
Everything OK? Download subtitles