Preview Subtitle for All About Eve 1950


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:04,453 --> 00:01:08,924
I kender muligvis ikke
Sarah Siddons-prisen.

2
00:01:09,013 --> 00:01:15,168
Den fik ikke samme omtale, som tvivlsomme
லூresbevisninger sரூsom Pulitzerprisen

3
00:01:15,253 --> 00:01:19,963
og de hலூdersbevisninger,
der ரூrligt uddeles af den filmforening.

4
00:01:20,053 --> 00:01:23,807
Den distingverede herre
er en meget gammel skuespiller.

5
00:01:23,893 --> 00:01:27,169
Da han er skuespiller,
taler han gerne i en rum tid.

6
00:01:27,253 --> 00:01:30,211
Det er ikke vigtigt,
at I hல்rer, hvad han siger.

7
00:01:30,293 --> 00:01:34,252
Men det er vigtigt, at I ved,
hvor I er, og hvorfor I er her.

8
00:01:34,333 --> 00:01:37,882
Dette er festsalen for
Sarah Siddons-foreningen.

9
00:01:37,973 --> 00:01:43,172
Dette er den ரூrlige banket, hvor teatrets
fineste hலூdersbevisning skal uddeles:

10
00:01:43,253 --> 00:01:46,563
Sarah Siddons-prisen for
fremragende prலூstationer.

11
00:01:46,653 --> 00:01:49,565
Disse indviede vலூgge
og mange af disse ansigter

12
00:01:49,653 --> 00:01:53,771
har set Modjeska,
Ada Rehan og Minnie Fiske.

13
00:01:53,853 --> 00:01:56,651
Mansfields stemme har fyldt dette rum.

14
00:01:56,733 --> 00:02:00,772
Det er usandsynligt, at vinduerne
har vலூret ரூbnet siden hans dல்d.

15
00:02:00,853 --> 00:02:05,324
De mindre hலூdersbevisninger er,
som I kan se, allerede blevet uddelt.

16
00:02:05,413 --> 00:02:08,769
De mindre hலூdersbevisninger
til forfatteren og instruktல்ren

17
00:02:08,853 --> 00:02:15,008
opfல்rer blot et tரூrn, sரூ hele verden kan
bifalde det lys, der glimter pரூ toppen af det.

18
00:02:15,093 --> 00:02:19,530
Intet funklende lys har nogensinde
blலூndet ல்jet mere end Eve Harrington.

19
00:02:19,613 --> 00:02:24,971
Eve... Men mere om Eve senere.
Eller snarere alt om Eve.

20
00:02:25,053 --> 00:02:30,605
Til dem, der hverken lலூser, gரூr i teatret,
lytter til usponsorerede radioprogrammer

21
00:02:30,693 --> 00:02:36,643
eller intet ved om den verden, I lever i,
mரூ jeg hellere prலூsentere mig selv.

22
00:02:36,733 --> 00:02:41,284
Mit navn er Addison DeWitt.
Teatret er min hjemmebane.

23
00:02:41,373 --> 00:02:44,365
Jeg arbejder der ikke.
Jeg reklamerer ej heller for det.

24
00:02:44,453 --> 00:02:49,481
Jeg er anmelder og kommentator.
Jeg er livsvigtig for teatret.

25
00:02:49,573 --> 00:02:55,967
Dette er Karen Richards, der er gift med
en dramatiker og kender teatret ad den vej.

26
00:02:56,053 --> 00:03:02,208
Intet i hendes baggrund ville have bragt
hende nலூrmere scenen end rலூkke E.

27
00:03:02,293 --> 00:03:07,128
Under hendes sidste ரூr pரூ Radcliffe holdt
Lloyd Richards forelலூsninger om drama.

28
00:03:07,213 --> 00:03:11,172
Det kommende ரூr
blev Karen mrs Lloyd Richards.

29
00:03:11,253 --> 00:03:14,802
Der er to slags teaterproducenter.

30
00:03:14,893 --> 00:03:19,205
En har mange rige venner, der vil risikere
et tab, der kan trலூkkes fra i skat.

31
00:03:19,293 --> 00:03:21,523
Den slags er interesseret i kunst.

32
00:03:21,613 --> 00:03:26,084
Den anden er en for hvem, hver produktion
betyder bankerot eller velstand.

33
00:03:26,173 --> 00:03:28,164
Den slags vil tjene penge.

34
00:03:28,253 --> 00:03:30,448
Mல்d Max Fabian.

35
00:03:30,533 --> 00:03:37,245
Han er producer af stykket, Eve Harrington
har fரூet Sara
[...]
Everything OK? Download subtitles