Preview Subtitle for Bigger


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,234 --> 00:00:21,320
V glavnih vlogah

2
00:00:37,086 --> 00:00:39,338
VEČJE OD NEBA

3
00:00:46,095 --> 00:00:48,180
Igrajo e

4
00:02:06,967 --> 00:02:09,053
Re˛ija

5
00:02:12,097 --> 00:02:17,019
Prav si imel, ne vem, kaj ˛elim.
A zdaj ko sva ˛ivela skupaj, vem,

6
00:02:17,519 --> 00:02:22,232
česa nočem.
Morje je polno rib.

7
00:02:23,150 --> 00:02:26,945
Dobro, da vem, če se bom
slučajno začel dobivati z ribami.

8
00:02:27,279 --> 00:02:31,742
Bolje ti bo brez nje.
-Misli? -Ne,

9
00:02:32,201 --> 00:02:36,121
a kaj naj rečem?
Zakrpati bi jo moral.

10
00:02:36,497 --> 00:02:38,582
Vsepovsod bo imel peresa.

11
00:02:40,918 --> 00:02:45,089
Zakaj ne bi odla?
Poglej me. Dolgočasen sem.

12
00:02:45,631 --> 00:02:50,636
Imam dolgočasno slu˛bo in avto,
ne hodim ven in nimam prijateljev.

13
00:02:51,011 --> 00:02:54,348
Pusti me dekle.
Koga pokličem? Svojo sestro.

14
00:02:54,932 --> 00:02:59,520
In? -Ne izpove se sestri. Kot bi
s sestro el na maturantski ples.

15
00:03:00,312 --> 00:03:02,731
Zabavala sem se
na tvojem maturantskem plesu.

16
00:04:00,372 --> 00:04:02,458
AMATERSKO GLEDALIČE

17
00:04:10,632 --> 00:04:12,843
AVDICIJA

18
00:04:27,441 --> 00:04:32,571
Ima sekundo, Peter? -Seveda.
-Hotel sem ti povedati,

19
00:04:32,946 --> 00:04:38,118
da je Carl sprejel slu˛bo v Chicagu.
Torej nimamo kreativnega direktorja.

20
00:04:38,786 --> 00:04:42,498
Te zanima?
-Mene? -Ja.

21
00:04:42,915 --> 00:04:46,794
Navduen sem nad tvojim delom.
-Res? -Ja.

22
00:04:47,211 --> 00:04:52,675
Je čistih oblik in po pravilih.
Timski igralec si. Ve, kaj pravijo?

23
00:04:53,050 --> 00:05:00,808
V ekipi ni prostora za posameznika.
Tudi v tebi ga ni.

24
00:05:01,850 --> 00:05:06,480
Nekaj nas gre na kosilo.
Zanima me...

25
00:05:06,855 --> 00:05:12,528
Seveda, Roger. Samo trenutek.
-Mislil sem, če ti kaj prinesem.

26
00:05:15,781 --> 00:05:21,078
Ne, v redu sem.
-Prav. Pazi, kaj?

27
00:06:46,080 --> 00:06:48,165
AVDICIJA

28
00:07:20,990 --> 00:07:25,786
Oprostite, nisem vas videl.
-Tukaj sem stal.

29
00:07:26,412 --> 00:07:28,497
Nisem vas videl.

30
00:07:46,724 --> 00:07:53,230
Globoko sklonjen s čelado v roki
pometem po nebesnem svodu,

31
00:07:53,647 --> 00:08:00,112
ostaja ena sama stvar,
na njej ni made˛ev ali nesnage,

32
00:08:00,654 --> 00:08:05,701
ki jo odnaam vam navkljub.
Moja perjanica.

33
00:09:04,927 --> 00:09:09,390
Oprostite. Nekaj vpraanj imam.
Tu je treba vpisati izkunje.

34
00:09:10,808 --> 00:09:15,396
Druga gledaliča, kjer ste igrali.
-Prosim? -Druga gledaliča!

35
00:09:17,314 --> 00:09:21,527
V nobenem nisem igral.
-Pustite prazno.

36
00:09:22,695 --> 00:09:29,034
Tu sprauje po vlogi.
-Se potegujete za katero vlogo?

37
00:09:30,411 --> 00:09:32,538
Kar prazno pustite.

38
00:09:36,500 --> 00:09:38,752
Scenarij. Sedite.

39
00:09:51,140 --> 00:09:56,228
Tu je čedna gdč. Keene,

40
00:09:56,645 --> 00:10:00,983
najbolj sanjsko dekle,
kar sem jih kdaj videl.

41
00:10:01,442 --> 00:10:06,071
Michael, gre na avdicijo?
-Ja.

42
00:10:10,367 --> 00:10:15,039
ˇivjo, Michael. Lepo te je videti.
-Oprostite, da sem pozna.

43
00:10:17,166 --> 00:10:22,838
Začnimo.
Sem Edwina, re˛iserka.

44
00:10:23,881 --> 00:10:28
[...]
Everything OK? Download subtitles