Preview Subtitle for Cheyenne


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:40,279 --> 00:00:41,541
Tele na uetu.

2
00:00:42,548 --> 00:00:44,675
Tele na zemlji.

3
00:00:45,818 --> 00:00:47,877
- Spali ga.
- Vrelo gvodje.

4
00:00:53,424 --> 00:00:54,891
Povuci ga.

5
00:00:57,028 --> 00:00:59,189
O'Hanlan.

6
00:01:00,164 --> 00:01:01,654
Ja «u uzeti ara*.

7
00:01:02,300 --> 00:01:03,995
Starac mi je dao ovo
da ti donesem.

8
00:01:04,168 --> 00:01:08,001
Rekao mi je da ti kaem, ti si prvi *ovek
koji je dobio pismo za dugo vremena.

9
00:01:08,438 --> 00:01:10,531
Jako je ponosan na tebe.

10
00:01:11,943 --> 00:01:16,845
- Od koga je, Johna?
- Advokata. Pie na poledjini.

11
00:01:17,047 --> 00:01:19,811
- Misli li da si u nekakvoj nevolji?
- Ne znam.

12
00:01:19,983 --> 00:01:23,009
Ne znam, Harley.
Pratilo me po celom Texasu.

13
00:01:23,186 --> 00:01:27,349
U redu, vi lezilebovi«i,
dodjite i pokopajte ga!

14
00:01:27,523 --> 00:01:29,252
Vidi ovo.

15
00:01:29,425 --> 00:01:32,917
Vidi, ono irenje to smo uradili od Del Rioa prole godine.

16
00:01:33,095 --> 00:01:36,553
Se«a se tog irenja,
zar ne, Harley?

17
00:01:36,732 --> 00:01:40,168
چini mi se da se se«am da tamo
nisam dobro rastegao icu.

18
00:01:40,336 --> 00:01:41,633
Da, tako je.

19
00:01:41,804 --> 00:01:45,500
Stvarno si bio opasan
tamo dole u Del Riou, Harley.

20
00:01:45,673 --> 00:01:49,803
Rekao sam ti ranije, John, nisam znao da je ona «erka poglavice.

21
00:01:49,978 --> 00:01:51,240
Ho«e li ga otvoriti?

22
00:01:51,413 --> 00:01:55,543
Ne otvaram pisma od bilo kog advokata,
na prazan stomak.

23
00:02:03,525 --> 00:02:06,721
Pojeo sam mnogo dobre hrane u ivotu,
ali ova nije bila takva.

24
00:02:06,895 --> 00:02:09,158
Nisam *uo da se ostali ale.

25
00:02:09,329 --> 00:02:11,422
Da, pa, oni nisu plave krvi kao ja.

26
00:02:11,598 --> 00:02:15,294
Svi su ti nazovi kuvari
su isti.

27
00:02:15,468 --> 00:02:17,437
Ti poeli, a oni «e da ga upropaste.

28
00:02:17,604 --> 00:02:22,233
چini mi se da se ovih dana svako moe nazvati
kuvarom iako ne zna nita o tome.

29
00:02:22,810 --> 00:02:25,074
To je sve ista stvar.

30
00:02:25,245 --> 00:02:28,304
Nema ovde ivota za *oveka
koji ceni finije stvari.

31
00:02:30,049 --> 00:02:32,744
Svake godine, kaem sebi "potrai«u neto lake"...

32
00:02:32,919 --> 00:02:37,253
...a svakog prole«a, vratim se na isto
se*enje i vezivanje.

33
00:02:37,623 --> 00:02:40,786
Se«am se kada sam imao oko
12 godina, tata me je pitao...

34
00:02:40,960 --> 00:02:43,393
...re*e, "
ta «e da bude kad poraste?"

35
00:02:43,562 --> 00:02:46,896
A ja budala rekoh, "Kauboj."

36
00:02:47,365 --> 00:02:50,198
Od tada pravim pogrene poteze.

37
00:02:50,368 --> 00:02:53,895
Ako ikada postanem otac,
kaza«u malom goljavcu...

38
00:02:54,406 --> 00:02:57,397
- Hej, gde ide?
- Cheyenne.

39
00:02:57,808 --> 00:03:00,572
Cheyenne? Zar ih ne«e
obavestiti da daje otkaz?

40
00:03:00,978 --> 00:03:02,775
To sam uradio kada sam se zaposlio.

41
00:04:04,505 --> 00:04:06,735
Zna, John,
mislim da «u slede«eg Boi«a...

42
00:04:06,908 --> 00:04:10,105
...da se odvezem u Arkansas
da vidim sestru.

43
00:04:10,278 --> 00:04:12,541
Mladja je dve godine od mene.

44
00:04:12,712 --> 00:04:16,114
Udala se za Breedlawa.
Sam
[...]
Everything OK? Download subtitles