Preview Subtitle for Devdas


If preview looks OK then Download subtitles


2
00:00:00,856 --> 00:00:05,259
Истината казва! Помогна ти с най-чисти
помисли. Ти беше зле.

3
00:00:05,461 --> 00:00:10,262
Прибра те от улицата.
Беше в безсъзнание два дни.

4
00:00:10,900 --> 00:00:15,860
не мигна, грижеше се за теб
докато ти крещеше за Паро.

5
00:00:16,606 --> 00:00:19,439
Обиди вместо благодарност?

6
00:00:19,709 --> 00:00:26,547
Остави го. Господарски навици. Не обръщай
внимание на малките им простъпки.

7
00:00:28,084 --> 00:00:32,885
Когато си тръгнa, помислих, че е завинаги.
За късмет...

8
00:00:33,055 --> 00:00:39,286
намерих отново.
Лекарството ти... Изпий го. Сега.

10
00:00:41,964 --> 00:00:45,400
Не ми трябват илачите ти. По-добре
да бях останал да лежа на улицата!

11
00:00:45,835 --> 00:00:51,205
Ако припаднеш пак,
ще те оставя там, където те открих.

12
00:00:51,507 --> 00:00:53,475
Нали, Чуни Бабу?

13
00:00:58,180 --> 00:00:59,807
Какво е това?
- Чуни Бабу каза...

14
00:01:00,249 --> 00:01:04,481
че си била край мен две нощи.

15
00:01:05,321 --> 00:01:08,620
Ето сумата. За двете нощи, които си
пропиляла покрай мен.

16
00:01:13,896 --> 00:01:17,662
Сега разбирам
защо Паро те е изоставила!

17
00:01:18,901 --> 00:01:22,530
Ти не заслужаваш дори съжаление.

18
00:01:23,372 --> 00:01:27,672
Чуваш ли, Чуни Бабу?
Куртизанка говори за любов.

19
00:01:28,911 --> 00:01:34,042
Странно е да ме учи какво е любов,
какво е романтика.

20
00:01:34,383 --> 00:01:40,151
Любов, романтика...

21
00:01:42,958 --> 00:01:47,952
Колко жалко, Чуни Бабу.
Приятелят ти не притежава нито...

22
00:01:48,364 --> 00:01:51,356
душа, нито доброта, нито добродетел.

23
00:01:52,101 --> 00:01:55,798
Това, което размахваш
отвреме навреме, Дев Бабу...

24
00:01:56,639 --> 00:01:59,335
парите, се мота в краката на
куртизанките в бордеите.

25
00:02:00,209 --> 00:02:05,806
Ако си наистина толкова горд, ми върни
това, което пропилях по теб.

26
00:02:06,916 --> 00:02:08,543
Две нощи

27
00:02:08,851 --> 00:02:13,618
Дължиш ми две нощи, Дев Бабу.
Няма да танцувам повече...

28
00:02:13,856 --> 00:02:18,816
докато не дойдеш.
Тези очи ще те очакват.

29
00:02:22,932 --> 00:02:29,861
"П" като "приятелство" тя дойде да търси,
а намери противник. Дължиш две нощи.

30
00:02:32,041 --> 00:02:35,204
О, жесток любовнико!

31
00:02:43,552 --> 00:02:45,452
Музиката свири.

32
00:02:46,388 --> 00:02:48,356
Махнете булото.

33
00:02:50,893 --> 00:02:53,361
Нека празникът започва.

34
00:02:53,829 --> 00:03:01,793
Няма ли да танцуваш, Чандрамуки?
- Не, не и докато Дев Бабу не дойде.

35
00:03:05,541 --> 00:03:09,204
Чисто злато.
Специална изработка от Лукноу.

36
00:03:10,179 --> 00:03:12,079
Аз също имам златен пръстен за носа.

37
00:03:12,248 --> 00:03:15,149
Искам да завържа звънчетата за
танци за краката ти.

38
00:03:16,852 --> 00:03:20,049
Сложи си пръстен на носа
и после ми позволи да го махна.

39
00:03:20,322 --> 00:03:26,283
Много си позволяваш, Кали Бабу.
Приближи се повече и ще изгориш...

40
00:03:26,896 --> 00:03:29,660
от огъня, който осветява тържеството ти.

41
00:03:30,299 --> 00:03:34,861
При следващото неприлично предложение
ще ти сложа пръстен на носа...

42
00:03:35,237 --> 00:03:38,104
и останалите празнуващи
ще имат възможност да ти го махнат.

43
00:03:38,307 --> 00:03:40,867
На площада, пълен с красавици...

44
00:03:41,010 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles