Preview Subtitle for A Friend Of Mine


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

0
00:00:01,000 --> 00:00:02,800
Превод: dosh

1
00:00:03,000 --> 00:00:06,136
Селяните на Вормидиан видяха проблясък на хоризонта...

2
00:00:06,136 --> 00:00:09,406
като някаква звезда, която светеше само за тях.

3
00:00:09,406 --> 00:00:11,342
Тази светлина им даде надежда...

4
00:00:11,342 --> 00:00:15,346
защото когато се приближиха, те видяха източника...

5
00:00:15,346 --> 00:00:18,949
на светещия меч. Лъч на стоманено правосъдие...

6
00:00:18,949 --> 00:00:23,120
в могъщите ръце на Азот Отмъстителя.

7
00:00:23,120 --> 00:00:25,122
Лорейн, дай още една бира!

8
00:00:25,122 --> 00:00:26,824
Няма вече.

9
00:00:26,824 --> 00:00:28,655
Отиди да купиш тогава!

10
00:00:35,532 --> 00:00:36,734
Единственото спасение на Крейг Хансен...

11
00:00:36,734 --> 00:00:38,869
от жестокия му баща е свят, пълен с фантазии...

12
00:00:38,869 --> 00:00:41,272
където живее защитникът на слабите...

13
00:00:41,272 --> 00:00:43,307
Азот Отмъстителя.

14
00:00:43,307 --> 00:00:45,075
Крейг обаче ще разбере, какво става, когато фантазията се...

15
00:00:45,075 --> 00:00:49,171
превръща в реалност в Зоната на Здрача.

16
00:01:01,492 --> 00:01:04,128
Какво става, приятелю?

17
00:01:04,128 --> 00:01:06,297
Как вървят тренировките?

18
00:01:06,297 --> 00:01:08,265
Преместиха ги за следващата седмица.

19
00:01:08,265 --> 00:01:10,701
Добре. Тъкмо ще потренираме над удара ти.

20
00:01:10,701 --> 00:01:14,305
Другите момчета не ме искат на терена.

21
00:01:14,305 --> 00:01:16,899
И какво от това?

22
00:01:17,942 --> 00:01:20,244
По дяволите. Ония копелета ли са го направили?

23
00:01:20,244 --> 00:01:22,780
И ти сигурно си стоял като истукан.

24
00:01:22,780 --> 00:01:25,549
Бяха трима. Какво можех да направя?

25
00:01:25,549 --> 00:01:26,750
Какво да направиш ли?

26
00:01:26,750 --> 00:01:28,018
Я вземи порасни вече!

27
00:01:28,018 --> 00:01:31,181
И вземи да изхвърлиш тия глупави играчки!

28
00:01:35,793 --> 00:01:40,064
Само като си помисля, че някой бие сина ми...

29
00:01:40,064 --> 00:01:41,861
През целия си живот ли искаш да си загубеняк?

30
00:01:43,033 --> 00:01:44,227
.

31
00:02:05,155 --> 00:02:08,926
Анос... патебо.

32
00:02:08,926 --> 00:02:11,417
Анос патебо.

33
00:02:12,997 --> 00:02:14,862
Анос патебо.

34
00:02:43,627 --> 00:02:46,897
Пътувате към друго измерение...

35
00:02:46,897 --> 00:02:50,567
измерение, в което властват не само визията и звукът...

36
00:02:50,567 --> 00:02:53,771
но и свръхестественото.

37
00:02:53,771 --> 00:02:57,041
Едно пътуване из чудесна страна...

38
00:02:57,041 --> 00:03:01,410
чиито граници се определят само от вашето въображение.

39
00:03:04,314 --> 00:03:10,475
Вие навлизате в Зоната на Здрача.

40
00:03:13,257 --> 00:03:14,918
Няма начин.

41
00:03:20,597 --> 00:03:23,623
Боже, как попаднах тук?

42
00:03:25,736 --> 00:03:28,138
Ще ти обясня по-късно.

43
00:03:28,138 --> 00:03:31,107
Трябва да се скриеш, по-бързо.

44
00:03:33,277 --> 00:03:35,768
Баща ти направи ли ти нещо?

45
00:03:38,348 --> 00:03:41,485
Не става дума за мен, мамо.
Какво е направил на теб?

46
00:03:41,485 --> 00:03:43,921
О, ами той...

47
00:03:43,921 --> 00:03:46,990
не знам какво му стана, и аз просто...

48
00:03:46,990 --> 00:03:49,693
Скъп
[...]
Everything OK? Download subtitles