Preview Subtitle for Highlander


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,332 --> 00:00:05,469
Rodjen prije 400 godina
u brdima Škotske.


2
00:00:05,805 --> 00:00:07,970
Ja sam besmrtan
i nisam jedini.


3
00:00:08,518 --> 00:00:10,251
Sada je vrijeme Okupljanja,

4
00:00:10,583 --> 00:00:13,266
kada će zamah mača
osloboditi moć Ubrzanja.


5
00:00:14,060 --> 00:00:16,333
Na kraju, može ostati samo jedan.

6
00:00:18,711 --> 00:00:23,261
¶ Evo nas, rođeni da budemo kraljevi

7
00:00:23,777 --> 00:00:28,183
¶ Mi smo prinčevi univerzuma

8
00:00:31,480 --> 00:00:34,037
G O R Š T A K

9
00:00:45,008 --> 00:00:46,481
¶ Ja sam besmrtan

10
00:00:46,898 --> 00:00:49,678
¶ U sebi nosim krv kraljeva

11
00:00:50,041 --> 00:00:54,923
¶ Nemam rivala, nema mi ravnoga

12
00:00:55,767 --> 00:01:00,148
¶ Vodi me u budućnost svoga svijeta

13
00:01:03,152 --> 00:01:05,738
01 x 18
DAMA I TIGAR


14
00:03:50,813 --> 00:03:56,464
Galama publike, miris...
Kakav je to miris?

15
00:03:56,860 --> 00:04:00,239
Obožavam cirkus. Ali zašto
bi ti iko slao ulaznice?

16
00:04:00,447 --> 00:04:02,824
Nisam siguran.
Ali možeš pretpostaviti.

17
00:04:05,160 --> 00:04:10,123
U stvari idem u cirkus!
Nevjerovatno!

18
00:04:13,793 --> 00:04:16,452
Hvala, dame i gospodo.

19
00:04:16,462 --> 00:04:21,453
A sada, molim usmjerite
pažnju visoko gore na žicu...

20
00:04:21,502 --> 00:04:23,688
i dajte veliki aplauz...

21
00:04:23,844 --> 00:04:27,883
zapanjujućoj, onoj što poražava smrt...

22
00:04:28,182 --> 00:04:31,330
nevjerovatnoj Amandi!

23
00:05:25,945 --> 00:05:27,780
Prijateljica?

24
00:05:28,739 --> 00:05:30,691
Loša navika.

25
00:05:49,112 --> 00:05:51,017
Prihvatiću vam konja, gdine.

26
00:05:51,135 --> 00:05:53,512
Drago mi je što ste bezbjedno stigli.

27
00:06:15,867 --> 00:06:17,660
Dankane!

28
00:06:20,496 --> 00:06:23,916
Ljubavi.
Jesi li planirala da se oprostiš?

29
00:06:24,500 --> 00:06:26,293
Oprostim?

30
00:06:29,296 --> 00:06:33,926
Nigdje ne idem.
Samo sklanjam par stvarčica.

31
00:06:36,428 --> 00:06:38,930
Šta si radila od mog odlaska?

32
00:06:39,347 --> 00:06:44,978
Čekala sam ovdje,
veoma nestrpljivo.

33
00:06:51,254 --> 00:06:53,444
Kako je u Minhenu?

34
00:06:54,257 --> 00:07:00,180
Fali mu to... "nešto".

35
00:07:08,562 --> 00:07:11,503
Znaš ti odlično šta mu je falio.

36
00:07:43,262 --> 00:07:46,744
Zapamtite, onda kad ja uđem unutra.
Da, gdine!

37
00:08:11,309 --> 00:08:13,058
Hoću Meklaudovo ubrzanje.

38
00:08:13,094 --> 00:08:15,547
Pomogao si mi da ukradem dragulje.
Meklaudova glava nije bila dio dogovora.

39
00:08:15,653 --> 00:08:19,181
Osim toga, morao bi se boriti sa
trupom vojnika da dođeš do njega.

40
00:08:19,504 --> 00:08:21,548
Drugi put.

41
00:08:27,032 --> 00:08:29,618
Ne budi glup.

42
00:08:30,286 --> 00:08:32,433
Šta hoćete?

43
00:08:36,606 --> 00:08:38,502
Objašnjenje.

44
00:08:38,648 --> 00:08:44,132
Šta će kod tebe prsten s pečatom
barona Holsteina, na primjer?

45
00:08:44,945 --> 00:08:46,071
Prvo ti.

46
00:08:46,082 --> 00:08:49,887
Ukrao si ga sinoć
iz baronovog dvorca

47
00:08:50,096 --> 00:08:52,869
sa ostalim nakitom njegove supruge.

48
00:08:52,880 --> 00:08:54,201
Ali ovaj prsten...

49
00:08:54,592 --> 00:08:59,418
s
[...]
Everything OK? Download subtitles