Preview Subtitle for Breaking Bad S01e06 720p Bluray X264 Reward


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,556 --> 00:00:05,895
Operacija...

2
00:00:06,515 --> 00:00:07,748
Ledolomac.

3
00:00:10,564 --> 00:00:13,310
Kako vam se čini?
Nismo to koristili do sada, zar ne?

4
00:00:13,359 --> 00:00:15,390
Nije li to ime bombona?
- Šta?

5
00:00:15,412 --> 00:00:17,198
"Ledolomci", ne? Osveživač daha?

6
00:00:17,295 --> 00:00:18,793
Niko neće pomisliti na to.

7
00:00:18,805 --> 00:00:21,617
Pomisliće na ogroman brod
koji lomi led na Severnom polu.

8
00:00:21,735 --> 00:00:24,967
To kažeš ti. Ja ću pomisliti na
"Operaciju Svež Dah".

9
00:00:25,098 --> 00:00:28,760
Ne, ja ću o "Operaciji Svež Dah"
misliti svaki put kad budemo u zasedi.

10
00:00:28,969 --> 00:00:31,691
Tvoj dah može tvora
isterati iz jazbine.

11
00:00:31,804 --> 00:00:33,062
U redu.

12
00:00:33,096 --> 00:00:36,073
"Operacija TBD."

13
00:00:36,452 --> 00:00:38,090
Hvala za ništa, Gomie.

14
00:00:38,148 --> 00:00:39,945
Bilo kako bilo.
Pozdravite...

15
00:00:40,016 --> 00:00:43,529
Domingo Gallardo Molinu,
poznatog kao "Krazy 8."

16
00:00:44,605 --> 00:00:47,923
Pametniji od većine vaših doušnika.
Zaustavio sam ga dok je još dilovao na ulici,

17
00:00:47,923 --> 00:00:50,892
ali je tip k'o Džefersoni:
ponovo u igri.

18
00:00:50,889 --> 00:00:54,212
Ocinkario nam je sve sitne dilere da bi
na kraju preuzeo sve njihove mušterije.

19
00:00:54,203 --> 00:00:56,805
Ispostavilo se da je nestao,
verovatno mrtav.

20
00:00:56,883 --> 00:00:59,145
Našli smo mu auto negde bogu-iza-leđa.

21
00:00:59,256 --> 00:01:03,234
Poslednji frajer kojeg nam je cinkao
je niko drugi do njegov rođak,

22
00:01:03,600 --> 00:01:05,537
Emilio Koyama.

23
00:01:05,725 --> 00:01:07,937
Mislite da je rođak to provalio
i osvetio mu se?

24
00:01:07,992 --> 00:01:10,541
Može biti. Ispostavilo se da je i on nestao.

25
00:01:10,759 --> 00:01:13,881
Naravno, rekao bih da je neko
svetu učinio uslugu.

26
00:01:14,628 --> 00:01:16,294
Ali doušnikov automobil?

27
00:01:16,480 --> 00:01:19,960
Pronašli smo 2 gr. methamphetamina,
dali smo ga u laboratoriju.

28
00:01:20,041 --> 00:01:23,456
Vratili su nam ga i kažu da je
najčistiji koji su videli do sada.

29
00:01:23,447 --> 00:01:25,026
99.1%.

30
00:01:25,192 --> 00:01:28,407
Naš hemičar je odlepio. Kaže da ni on
ne bi znao napraviti bolji.

31
00:01:28,431 --> 00:01:31,423
Najgore je što ta stvar nije iz neke
super-laboratorije u Mexicu.

32
00:01:31,505 --> 00:01:34,477
Mislimo da je iz domaće kuhinje.

33
00:01:34,674 --> 00:01:38,225
Automobil je napušten na mestu
na kojem se verovatno kuvalo.

34
00:01:38,498 --> 00:01:41,178
Ovo je jedino što je ostalo iza njih.

35
00:01:41,310 --> 00:01:44,585
Poslato je u Quantico
da vide mogu li šta otkriti.

36
00:01:44,939 --> 00:01:48,868
U međuvremenu, naši su analizirali filter
i našli 99.1 postotni methamphetamin.

37
00:01:51,188 --> 00:01:55,590
Dakle, primite k znanju.
Imamo nove igrače u gradu.

38
00:01:56,805 --> 00:02:03,238
Ne znamo ko su, odakle su,
ali su vrlo sposobni.

39
00:02:03,423 --> 00:02:04,878
Ja, lično?

40
00:02:06,060 --> 00:02:09,535
Mislim da Albuquerque ima
novog kriminalnog boss-a.

41
00:02:43,800 --> 00:02:46,900
Isuse. Walt, spržio si im utrobu.

42
00:02:47,303 --> 00:02:48,503
Jebem ga.

43
00:02:49,005
[...]
Everything OK? Download subtitles