Preview Subtitle for Darkroom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,367 --> 00:00:18,067
www.1000fr.com present

2
00:00:49,657 --> 00:00:51,099
Jo jedna pobegulja.
Jesi li videla tablice?

3
00:00:51,100 --> 00:00:52,533
蛎li se?

4
00:00:52,700 --> 00:00:54,000
Nema po嗾ovanja.

5
00:00:54,200 --> 00:00:55,600
Zar ti idioti ne shvataju?

6
00:00:55,667 --> 00:00:57,500
Ako neplati na mostu...

7
00:00:58,057 --> 00:01:00,289
Pa ako ih mi neuhvatimo,
kamera ho詁.

8
00:01:15,350 --> 00:01:17,716
殺NA U AUTU:
Prestani, to me boli.

9
00:01:17,783 --> 00:01:18,255
(brujanje motora)

10
00:01:18,256 --> 00:01:19,723
A Va kusur?

11
00:01:28,553 --> 00:01:29,799
Oo, Bo枡.

12
00:01:29,800 --> 00:01:30,900
閣a je?

13
00:01:34,499 --> 00:01:36,499
Ubi詁 me

14
00:01:36,500 --> 00:01:37,934
Pozva誦 policiju.

15
00:01:49,834 --> 00:01:52,500
(nejasna policijska
radio transmisija)

16
00:01:56,801 --> 00:01:58,934
Svedok nije video voza鐶.

17
00:01:59,001 --> 00:02:01,034
Re鐺 da je auto bio 誦mur-sive boje.

18
00:02:01,051 --> 00:02:02,599
A putnik?

19
00:02:02,600 --> 00:02:03,967
Ni嗾a,
osim 嗾o je 枡nsko.

20
00:02:04,300 --> 00:02:06,033
仔nsko,
bez li鈩og opisa.

21
00:02:06,600 --> 00:02:08,400
Na啾 misteriozna devojka
nam je ostavila ovo.

22
00:02:08,600 --> 00:02:11,200
Li鑛 mi na krv.

23
00:02:11,400 --> 00:02:14,333
CAINE:
"Ubi詁 me!"

24
00:02:14,600 --> 00:02:15,756
Misli da je 啾la?

25
00:02:15,757 --> 00:02:17,891
Nismo te sre詁, Frank.

26
00:02:21,490 --> 00:02:24,990
* Yeah! *

27
00:02:44,323 --> 00:02:47,590
* We don't get fooled again *

28
00:02:48,200 --> 00:02:51,799
* Don't get fooled again *

29
00:02:51,800 --> 00:02:53,032
* No, no! *

30
00:03:00,002 --> 00:03:01,000
Ovde staviti smor reklamu

31
00:04:05,800 --> 00:04:08,346
閣a je test pokazao?

32
00:04:08,457 --> 00:04:09,499
Ljudska krv.

33
00:04:09,500 --> 00:04:11,246
Dispe鐺r re鐺 da si tra枴o AV opremu.

34
00:04:11,300 --> 00:04:13,358
Proverimo kamere
u ovim kabinama.

35
00:04:13,359 --> 00:04:14,759
Mo枦a ima ne鐺ga.

36
00:04:15,000 --> 00:04:16,499
Ako nam ne嗾o,
gde 詁 biti?

37
00:04:16,500 --> 00:04:19,733
Upravo smo na嗟i telo,
na ovom istovetnom drumu.

38
00:04:47,850 --> 00:04:50,349
Pra嗅asta supstanca na njenoj nozi.

39
00:04:50,350 --> 00:04:52,199
Mo枦a zemlja.

40
00:04:52,200 --> 00:04:54,233
Neizgleda mi da je lokalno.

41
00:04:54,700 --> 00:04:56,499
Ko je na啾o telo?

42
00:04:56,500 --> 00:04:59,266
Jet skijas.
Pravio pauzu.

43
00:05:00,100 --> 00:05:03,065
Definitivo je bila spre鐺na.

44
00:05:03,066 --> 00:05:05,252
Otisci su paralelni.

45
00:05:05,253 --> 00:05:07,019
Ne嗾o kruto.

46
00:05:07,086 --> 00:05:09,886
Mo枦a od lisica.
閣a je sa noktima, Alexx?

47
00:05:09,953 --> 00:05:12,099
Polomljeni, istro啼ni.

48
00:05:12,100 --> 00:05:13,556
Mo枦a akrilni.

49
00:05:13,557 --> 00:05:16,224
Ko god je bila,
poku啾la je noktima da se iz鑾pa.

50
00:05:23,191 --> 00:05:24,899
CAINE:
L.K.

51
00:05:24,900 --> 00:05:26,601
Gospodjica Leslie Anderson.

52
00:05:29,301 --> 00:05:30,901
Lepa devojka.

53
00:05:31,400 --> 00:05:33,101
Misli da je ona sa
naplatne rampe?

54
00:05:33,358 --> 00:05:34,557
Mogu詁.

55
00:05:39,358 --> 00:05:41
[...]
Everything OK? Download subtitles