Preview Subtitle for Dog Pounded


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:44,275 --> 00:00:46,818
Dosta tog sranja!

2
00:00:48,154 --> 00:00:49,779
Zavei, ku*ko.

3
00:00:49,779 --> 00:00:51,782
- Ne zovi me ku*ko.

4
00:01:07,840 --> 00:01:09,299
- Tako si lepa.

5
00:01:41,541 --> 00:01:43,875
- Izaَi iz svoje jebene sobe!
Utiaj to, zaboga!

6
00:01:43,875 --> 00:01:45,877
- Izvini, mama!

7
00:01:47,500 --> 00:01:51,768
Dejvis
star 16 godina
posedovanje i preprodaja narkotika

8
00:02:22,248 --> 00:02:23,707
- Dete, da li si dobro?

9
00:02:27,253 --> 00:02:29,504
Lopuo jedna!

10
00:02:32,542 --> 00:02:36,742
Enَel
star 15 godina
napad i auto kraَa

11
00:02:40,308 --> 00:02:43,477
- Jesi li ti ovo napravio?
- Ne

12
00:02:45,229 --> 00:02:47,104
- Tvoj cimer mi je rekao da si ti.

13
00:02:47,104 --> 00:02:48,815
-Ne udaraj me vie.

14
00:02:52,278 --> 00:02:54,070
Nemoj to opet, *ove*e!

15
00:02:54,070 --> 00:02:56,947
- Da li mi to preti, de*ko?
- Jebeno ti pretim, *ove*e!

16
00:02:56,947 --> 00:02:59,700
- Zna li ti gde se nalazi?
- Jebeno znam, kujo!

17
00:02:59,700 --> 00:03:01,995
Jebi se!
Nemoj to opet!

18
00:03:07,460 --> 00:03:10,712
- Vrati«u se za pet mimuta
i ti «e mi dati ime.

19
00:03:12,298 --> 00:03:13,632
To je nareَenje.

20
00:03:26,145 --> 00:03:27,437
- Jebena pi*ko!

21
00:03:28,898 --> 00:03:29,981
Jebi se!

22
00:03:33,599 --> 00:03:36,599
Bu*,
star 17 godina
napad na *uvara zatvora

23
00:03:38,942 --> 00:03:41,961
DOM ZA LUTALICE

24
00:03:49,752 --> 00:03:51,503
- Gospodo, svucite
svoje civilno odelo

25
00:03:51,503 --> 00:03:54,505
i sve svoje stvari
stavite u kutiju sa vaim imenom.

26
00:03:54,505 --> 00:03:57,216
Vrati«emo vam vae cipele
kada se pretraga zavri.

27
00:03:57,216 --> 00:03:59,636
Sve vae stvari.

28
00:04:00,805 --> 00:04:01,972
Protrljajte kosu.

29
00:04:03,141 --> 00:04:04,808
Mrdajte prste.

30
00:04:05,143 --> 00:04:06,518
Rairite none prste.

31
00:04:07,436 --> 00:04:08,728
Izduvajte nos.

32
00:04:15,736 --> 00:04:17,362
Sada se okrenite.

33
00:04:21,659 --> 00:04:22,868
Sagnite se napred.

34
00:04:25,788 --> 00:04:27,205
Nakaljite se.

35
00:04:28,749 --> 00:04:29,749
Ja*e.

36
00:04:31,002 --> 00:04:32,002
Ispravite se.

37
00:04:34,005 --> 00:04:35,255
Okrenite se.

38
00:04:37,133 --> 00:04:39,050
- Ok, de*aci,
Sada «e te dobiti ode«u.

39
00:04:40,386 --> 00:04:43,012
Gospodo, dobro doli u popravni dom
za mlade, Enola Vejl.

40
00:04:43,012 --> 00:04:45,014
Ja sam g-din Sands, va nadzornik.

41
00:04:45,014 --> 00:04:48,767
Ako imate bilo kakvih problema
ili bilo kakva pitanja, tokom vaeg boravka ovde,

42
00:04:48,767 --> 00:04:50,895
obrati«e te se vaem
supervizoru jedinice,

43
00:04:50,895 --> 00:04:52,730
u ovom slu*aju,
oficiru Gudjiru.

44
00:04:52,730 --> 00:04:54,773
Posle «e on to prijaviti meni.

45
00:04:54,773 --> 00:04:57,736
Kao i u koli, va program
resocijalizacije objasni«e supervizor...

46
00:04:59,280 --> 00:05:00,779
... osnovna pravila ovoga mesta.

47
00:05:00,779 --> 00:05:02,990
Bolje dobro sluajte.

48
00:05:02,990 --> 00:05:05,868
Bez oruja, bez otrih predmeta.

49
00:05:05,868 --> 00:05:07,954
Bez pornografskog materijala,
nikakvih ilegalnih stvari,

50
00:05:07,954 --> 00:05:10,414
bez duvana,
[...]
Everything OK? Download subtitles