Preview Subtitle for Dororo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,730 --> 00:00:40,575
Kentei godina 3048

2
00:00:40,610 --> 00:00:47,441
U najisto*nijoj zemlji na kontinentu,

3
00:00:47,476 --> 00:00:53,692
rat je trajao ve« decenijama.

4
00:01:18,205 --> 00:01:19,385
Hej!

5
00:01:50,829 --> 00:01:52,439
Gospodaru Daigo.

6
00:01:52,474 --> 00:01:54,015
Gospodaru Daigo!

7
00:01:54,050 --> 00:01:55,990
Morate prvo da se zale*ite.

8
00:01:56,025 --> 00:01:57,320
Nema potrebe.

9
00:02:38,606 --> 00:02:42,636
ثuo sam da je samurai koji je
isklesao ove demonske statue...

10
00:02:42,671 --> 00:02:46,637
...umro uasnom smr«u nakon toga.

11
00:02:49,847 --> 00:02:51,207
Koliko ih je?

12
00:02:52,197 --> 00:02:55,258
چetrdesetosam.

13
00:02:56,678 --> 00:03:02,679
Ovo je odgovaraju«e mesto za
moj najcrnji momenat u ivotu.

14
00:03:07,369 --> 00:03:09,079
Glavni Sveteni*e.

15
00:03:09,309 --> 00:03:12,680
Pozajmi«u ovo mesto za ve*eras.

16
00:03:15,530 --> 00:03:26,102
Moli«u se boanskoj svetlosti da
vas zatiti, Gospodaru Kagemitsu.

17
00:03:30,732 --> 00:03:35,373
Hram Pakla

18
00:03:47,994 --> 00:03:50,670
Moj...

19
00:03:50,705 --> 00:03:54,660
...otac je poginuo u ovom ratu...

20
00:03:54,695 --> 00:04:00,396
...kao i moji mlaَi i stariji brat...
Izgubili su u ratu sa Kanajamom.

21
00:04:00,816 --> 00:04:04,957
Ako se ovako nastavi,
Kanajama «e nas istrebiti.

22
00:04:04,992 --> 00:04:08,437
i naa Daigo loza «e...

23
00:04:08,472 --> 00:04:11,847
Nestati!

24
00:04:12,227 --> 00:04:15,978
Sve to zbog glupog
oguna!

25
00:04:17,218 --> 00:04:21,394
Kunem se...

26
00:04:21,429 --> 00:04:25,889
da «u poklati Kajaname svojim rukama!

27
00:04:29,800 --> 00:04:32,710
Vi koji ivite u tami!

28
00:04:32,745 --> 00:04:35,355

ta elite?

29
00:04:35,390 --> 00:04:37,581
Da li elite da oivite?

30
00:04:37,781 --> 00:04:40,051
Ili rtvu?

31
00:04:40,351 --> 00:04:41,941

ta elite?

32
00:04:42,811 --> 00:04:46,072
Da«u vam sve to poelite.

33
00:04:47,042 --> 00:04:49,222
U zamenu za to...

34
00:04:50,442 --> 00:04:53,033
...dajte meni Daigou Kagemitsuu,

35
00:04:53,263 --> 00:04:56,483
...mo« da pobedim svog zakletog
neprijatelja!

36
00:04:58,563 --> 00:04:59,404
Ne...

37
00:05:02,604 --> 00:05:04,924
Mo« da vladam svetom.

38
00:05:05,134 --> 00:05:07,535
Dajte mi svet!

39
00:05:17,546 --> 00:05:19,776
Telo...

40
00:05:19,811 --> 00:05:21,704
Tvog...

41
00:05:21,739 --> 00:05:23,438
Deteta.

42
00:05:23,473 --> 00:05:25,137
Mog...

43
00:05:26,107 --> 00:05:28,067
Deteta?

44
00:05:30,958 --> 00:05:34,038
Demonu!

45
00:05:34,458 --> 00:05:39,609
Istina je
da «e se moja ena uskoro poroditi.

46
00:05:39,644 --> 00:05:42,979
Da li mi traite da ga vama predam?

47
00:05:43,009 --> 00:05:44,429
Onda...

48
00:05:45,059 --> 00:05:46,870
Svet...

49
00:05:47,380 --> 00:05:48,800
...«ete mi dati?

50
00:05:49,680 --> 00:05:51,510
Tvoje...

51
00:05:51,960 --> 00:05:53,560
Dete.

52
00:05:57,401 --> 00:06:00,331
Onda «ete ga imati.

53
00:06:02,962 --> 00:06:04,262
چetrdesetosam...

54
00:06:05,462 --> 00:06:08,452
delova tela mog sina.

55
00:06:09,813 --> 00:06:13,243
Podelite ih meَusobno!

56
00:06:16,383 --> 00:06:19,524
Pokaite mi znak vaeg obe«anja!

57
00:06:
[...]
Everything OK? Download subtitles