Preview Subtitle for Planet Earth


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,041 --> 00:00:45,909
Gezegenimizin üçte biri
çöllerden meydana gelir.

2
00:00:55,309 --> 00:01:00,304
Dünya yüzeyindeki bu çorak alanlar
yaşamdan yoksun görünür.

3
00:01:00,440 --> 00:01:03,193
Ama şaşırtıcıdır ki,
hiçbiri değildir.

4
00:01:10,203 --> 00:01:15,661
Tüm çöllerde yaşam tehlikelerle dolu
olsa da, bir şekilde devam eder

5
00:01:37,281 --> 00:01:39,523
Her çöl sıcak değildir.

6
00:01:40,201 --> 00:01:43,701
Sibirya'dan saatte 80 kilometre
süratle esen rüzgarlar...

7
00:01:43,831 --> 00:01:47,283
...Moğolistan'daki
Gobi Çölü'ne kar taşır.

8
00:02:13,911 --> 00:02:17,364
Yazları 50 santigrat dereceye kadar
çıkan sıcaklıklar...

9
00:02:17,500 --> 00:02:21,665
...kış ortasında eksi 40'a
kadar düşebilir.

10
00:02:21,797 --> 00:02:25,416
Bu da Gobi'yi yerkürenin
en çetin çöllerinden biri yapar.

11
00:02:34,773 --> 00:02:39,650
Bu aşırı değişkenlikte çok az
hayvan hayatta kalabilir.

12
00:02:46,163 --> 00:02:50,956
Vahşi çift hörgüçlü Asya devesi,
gezegenin en nadir

13
00:02:51,587 --> 00:02:53,995
ve belki de en dayanıklı
memelilerinden biridir.

14
00:02:55,467 --> 00:02:58,041
Devenin en büyük sorunu
suyun azlığıdır.

15
00:02:58,179 --> 00:03:02,842
Özellikle de kış mevsiminde var olan
az miktarda su da buz olduğunda.

16
00:03:10,445 --> 00:03:14,112
Şaşırtıcıdır ki,
burada kar erimez.

17
00:03:14,825 --> 00:03:19,405
Hava karın erimesine olanak
tanımayacak kadar soğuk ve kurudur.

18
00:03:24,839 --> 00:03:28,174
Güneş ışınları,
karı doğrudan buharlaştırır.

19
00:03:28,636 --> 00:03:30,427
Kar buharlaşır.

20
00:03:38,648 --> 00:03:41,934
Ama tek su kaynağı da kardır

21
00:03:42,069 --> 00:03:44,822
ve Asya develeri kar yer.

22
00:03:45,866 --> 00:03:47,243
Dünyanın başka
yerlerinde bir deve...

23
00:03:47,369 --> 00:03:52,957
...su kuyusuna yaptığı bir ziyarette
200 litreye yakın su içebilir.

24
00:03:55,921 --> 00:04:01,048
Burada strateji az ama sık içmektir.
Bunun çok geçerli bir nedeni vardır.

25
00:04:01,178 --> 00:04:04,679
Mideyi karla doldurmak,
ölümcül olabilir.

26
00:04:10,608 --> 00:04:16,031
Develer su tüketimlerini günde
10 litre ile sınırlamak zorundadır.

27
00:04:33,178 --> 00:04:35,931
Kış, aynı zamanda
üreme mevsimidir.

28
00:04:40,815 --> 00:04:45,193
Bu sıradışı sahne, geçmekte olan bir
dişinin dikkatini çekmeye çalışan...

29
00:04:45,319 --> 00:04:48,275
erkek Asya devesinin
kur gösterisidir.

30
00:04:50,743 --> 00:04:54,956
Yaz mevsiminde develer su
kuyularından çok uzaklaşamaz.

31
00:04:55,792 --> 00:04:59,127
Ama kış mevsiminde her yer
karla kaplıyken...

32
00:04:59,255 --> 00:05:02,460
...eş aramak için geniş alanları
dolaşabilirler.

33
00:05:06,765 --> 00:05:12,437
Günümüzde vahşi doğada yaşayan bu
çöl uzmanlarının sayısı binden az.

34
00:05:13,273 --> 00:05:18,103
Gobi, şartları ne kadar zor olsa da,
onların son kalesidir.

35
00:05:25,039 --> 00:05:28,409
Gobi'ye benzer başka bir
çöl daha yoktur.

36
00:05:28,544 --> 00:05:31,035
Ama burası neden çöldür?

37
00:05:32,883 --> 00:05:36,003
Bunun basit ve muazzam
bir nedeni vardır.

38
00:05:36,137 --> 00:05:37,797
Himalayalar.

39
00:05:42,269 --> 00:05:46,483
Güneyden esen rüzgarlar
bu devasa engele çarpar.

40
00:05:46,609 --> 00:05:48,187
Yukarı doğru iti
[...]
Everything OK? Download subtitles