Preview Subtitle for Happy Town


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,470 --> 00:00:02,559
Досега в Щастливия град…

2
00:00:02,679 --> 00:00:05,693
Ще има парти, този уикенд.
Може би ще искате да присъствате?

3
00:00:05,813 --> 00:00:09,200
Пеги Хеплин е твърде голям
залък за малката ти уста.

4
00:00:09,320 --> 00:00:12,385
Трябва да вляза в Уипинг Уол.
- Може да бъде уредено.

5
00:00:12,405 --> 00:00:15,515
Защо е толкова важно за вас
какво съм видяла в колибата?

6
00:00:15,635 --> 00:00:18,669
Щатска полиция.
- Ти си ченге?

7
00:00:18,759 --> 00:00:21,779
Ще ви наблюдавам. Чао

8
00:00:21,899 --> 00:00:24,925
Дейв Дънкан е убил мъжа ми,
с железопътен клин.

9
00:00:24,995 --> 00:00:28,035
Искам да знам, какво
ще предприемете.

10
00:00:28,156 --> 00:00:31,233
Имаше седем кафеза!
- Пусни пушката!

11
00:00:31,353 --> 00:00:34,428
"Магьосникът" е още някъде там!

12
00:00:41,010 --> 00:00:45,822
Томи, здравей.
- Не сега.

13
00:00:45,950 --> 00:00:48,958
Томи!
- Идвам веднага.

14
00:00:49,065 --> 00:00:52,070
Хайде да не правим сцени.

15
00:00:52,690 --> 00:00:55,738
Добре, какво има?
- Напрягах си ума затова нещо…

16
00:00:55,858 --> 00:00:58,990
Все едно да имаш дупка в зъба
и езика ти да е постоянно там…

17
00:00:59,110 --> 00:01:02,464
От всичките места, на които Дейв Дънкан
можеше да се скрие от закона…

18
00:01:03,005 --> 00:01:06,074
Защо е отишъл
във фамилната ви къща на езерото?

19
00:01:06,175 --> 00:01:09,195
Мястото и времето не са подходящи…
- Няма никакъв смисъл, не мислиш ли?

20
00:01:09,265 --> 00:01:12,324
Нищо свързано с този ден няма смисъл.

21
00:01:13,490 --> 00:01:17,010
Номерът е, че Дейв не мислил трезво.
Когато го намерих говореше луди неща…

22
00:01:17,130 --> 00:01:20,250
за мъртви птици.

23
00:01:20,365 --> 00:01:25,153
За стар дънер под земята,
в който "Магьосника" държал

24
00:01:25,273 --> 00:01:28,331
жетвите си в огромни кафези.
- Но ти не си ги видял?

25
00:01:28,451 --> 00:01:31,648
Повече от час обикалях с Дейв,
търсейки дупката под земята.

26
00:01:31,768 --> 00:01:35,093
Но не намерихме нищо,
защото нямаше какво да се намери.

27
00:01:35,213 --> 00:01:38,270
Тогава какво правя твоите хора
на езерото, ако няма нищо за откриване?

28
00:01:38,390 --> 00:01:41,785
Какво търся?
- Всички сме малко напрегнати,

29
00:01:41,905 --> 00:01:45,267
особено Томи, да се успокоим малко.
- Знаеш ли какво си мисля?

30
00:01:46,588 --> 00:01:50,909
Мисля си, че си знаел, че Дейв е убил
Фридъл и не си знаел как да постъпиш…

31
00:01:51,504 --> 00:01:54,860
Разяждан от вина,
Дейв не е издържал и е избягал,

32
00:01:55,038 --> 00:01:58,111
след което в момент на
отчаяние ти си го застрелял.

33
00:01:58,666 --> 00:02:03,262
Интересна история.
И аз имам една за теб.

34
00:02:03,817 --> 00:02:07,554
За един шериф, който никога, по време
на работа, не е използвал оръжието си.

35
00:02:08,302 --> 00:02:13,363
Никога дори не го е вадил. До денят,
когато застрелва най-добрия си приятел.

36
00:02:14,014 --> 00:02:17,085
И това е трагедията, Дан.
Лошата част е,

37
00:02:17,185 --> 00:02:20,185
че твоите глупости са лъжа,
а моята история е истина.

38
00:02:20,305 --> 00:02:23,442
И аз ще трябва
да живея с нея завинаги.

39
00:02:25,453 --> 00:02:28,530
Приключихме.

40
00:02:44,770 --> 00:02:48,770
[...]
Everything OK? Download subtitles