Preview Subtitle for Happy Town


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,280 --> 00:00:02,459
Досега в Щастливия град…

2
00:00:02,579 --> 00:00:05,585
Ксавиер е мой приятел от Манчестър.
Претърпял е нещо като инцидент.

3
00:00:05,705 --> 00:00:08,799
Когато майка ти почина,
бях убеден, че е убийство.

4
00:00:08,919 --> 00:00:12,104
Вие ли сте Томи Конрой? Това е чукът,
с който Пеги Хаплин е убила майка ви.

5
00:00:12,204 --> 00:00:15,603
Дан Фармър ме дрогира.
- Дан Фармър? От щатската полиция?

6
00:00:15,723 --> 00:00:18,761
Той е "Магьосникът".
- Какво правите?

7
00:00:21,059 --> 00:00:25,593
Дейв говореше за умрели птици
и подземна яма, в която "Магьосника"

8
00:00:25,713 --> 00:00:29,995
е държал жертвите си в огромни кафези.
- Аз убих "Магьосника".

9
00:00:39,567 --> 00:00:42,592
Мислех си, колко е хубав този символ.
- Нали знаеш, че майка ми го направи

10
00:00:42,712 --> 00:00:45,721
една седмица след като Ади изчезна.
- Не знаех.

11
00:00:45,881 --> 00:00:48,900
Тя каза, че това е…
най-простия начин да попиташ

12
00:00:49,000 --> 00:00:52,021
къде са отишли всичките наши ангели.

13
00:00:52,296 --> 00:00:57,058
Ще те взема довечера,
от вас в десет часа…

14
00:00:57,476 --> 00:01:00,476
И ще заминем.

15
00:01:00,782 --> 00:01:03,946
Какво има?
- Не зная дали времето е подходящо

16
00:01:04,066 --> 00:01:08,224
да заминем за Калифорния.
- Джорджия, семействата ни са

17
00:01:08,391 --> 00:01:11,409
отрова за нас.
Ако останем тук… ще се заразим.

18
00:01:13,701 --> 00:01:17,446
Прав си.
Добре, десет часа.

19
00:01:21,312 --> 00:01:24,322
Все едно ни липсваха достатъчно
причини да напуснем този град.

20
00:01:27,676 --> 00:01:31,994
Погледнете! Това е Гаспачо!
Виж, Гаспачо е!

21
00:01:32,481 --> 00:01:35,522
Кой?
- Този, който ни открадна колата.

22
00:01:35,642 --> 00:01:39,097
Какво?
- Даниел Фармър.

23
00:01:45,210 --> 00:01:48,225
Хората на улицата говорят,
че "Магьосника" е заловен.

24
00:01:48,345 --> 00:01:51,345
Сериозно ли?
- Да, в участъка е.

25
00:01:51,465 --> 00:01:54,500
Някакво ченге… Дан Фармър.

26
00:01:55,631 --> 00:01:58,684
Още ли сте дружки с Боби Дордондо
и приятелчетата му?

27
00:01:58,904 --> 00:02:02,928
Да, бяхме у тях, хапнахме барбекю,
около месец преди да си дойдеш.

28
00:02:04,154 --> 00:02:07,199
Обади му се.
- Готово.

29
00:02:08,154 --> 00:02:11,306
Къде отиваме?
- До полицейския участък.

30
00:02:17,067 --> 00:02:20,971
Полицейски участък Хаплин.
Съжалявам, но не знаем нищо, г-жо.

31
00:02:21,091 --> 00:02:25,495
Почакайте. Трябва да ме изслушате.
Пеги Хаплин е убила майка ви.

32
00:02:27,409 --> 00:02:30,647
Мога да го докажа.
- Вижте г-жо, имаме много работа.

33
00:02:30,767 --> 00:02:35,552
Но ако нямахме, щях да използвам
шанса да ви попитам коя сте?

34
00:02:35,672 --> 00:02:38,912
Томи, сложих Дан в ареста.
Раната е само повърхностна,

35
00:02:39,032 --> 00:02:42,328
но трябва да го заведем в болницата.
- Добре, но да бъде силно охраняван.

36
00:02:42,588 --> 00:02:45,748
И Томи, ще трябва да отидем
до караваната и до ямата в гората,

37
00:02:45,868 --> 00:02:48,904
и да съберем всички доказателства.
- Хинли! Чу ли?

38
00:02:49,024 --> 00:02:52,062
Помогнах да заловим "Магьосника"!
- Така ли?

39
00:02:52,182 --> 00:02:55,244
Можеш ли да повярваш? Аз!
- Хайд
[...]
Everything OK? Download subtitles