Preview Subtitle for Madison


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:43,599 --> 00:00:47,899
МОСТОВЕТЕ НА МЕДИСЪН

2
00:01:05,000 --> 00:01:06,708
Здравей сестричке.

3
00:01:18,555 --> 00:01:23,715
Майкъл, трябва да
подпишеш ето тук...

4
00:01:23,977 --> 00:01:29,137
...за право над съдържанието
на депозитния сейф

5
00:01:31,735 --> 00:01:34,985
Благодаря. А също и този документ...

6
00:01:35,238 --> 00:01:38,239
...за да освободиш банката от отговорност.

7
00:01:38,491 --> 00:01:39,820
Много вълнуващо.

8
00:01:40,243 --> 00:01:44,572
Представете си, че майка Ви е
имала тайни милиони.

9
00:01:44,872 --> 00:01:48,288
Да започваме ли?
Майка ви ще остане...

10
00:01:48,543 --> 00:01:53,501
...в ритуалния дом, докато
бъдат уредени нещата.

11
00:01:54,048 --> 00:01:55,792
Не са ли уредени вече?

12
00:01:56,050 --> 00:01:57,793
- Има проблем.
- Какъв проблем?

13
00:01:58,052 --> 00:02:02,548
Майка ви е оставила изрично
нареждане да бъде кремирана.

14
00:02:02,807 --> 00:02:06,756
- И аз не го разбирам.
- Кога го е решила?

15
00:02:07,019 --> 00:02:09,427
Явно точно преди смъртта си.

16
00:02:09,688 --> 00:02:13,472
- Аз не знам никой, който е кремиран.
- С много хора го правят.

17
00:02:13,734 --> 00:02:17,566
Не и в семейството ми.
Татко купи два парцела в гробището...

18
00:02:17,821 --> 00:02:20,028
...за него и за мама.

19
00:02:20,282 --> 00:02:23,651
- В завещанието ясно се казва...
- Не ме засяга какво се казва!

20
00:02:23,911 --> 00:02:28,240
Мама не е била на себе си.

21
00:02:28,624 --> 00:02:32,953
Ако тя искаше да бъде кремирана, защо
позволи на татко да ги купи.

22
00:02:33,212 --> 00:02:35,038
Но тя е много конкретна.

23
00:02:35,422 --> 00:02:39,171
Иска прахта и да бъде разпръсната
от моста Роузман.

24
00:02:39,426 --> 00:02:41,086
- Какво?!
- Ама,че странно!

25
00:02:41,345 --> 00:02:44,180
Мистър Питърсън, и това го е
писала мама?!

26
00:02:44,431 --> 00:02:48,096
Свидетелка е г-жа Люси Дилейн.

27
00:02:48,351 --> 00:02:50,427
- Питайте нея.
- Коя е пък тя?

28
00:02:50,687 --> 00:02:52,763
Помня я.

29
00:02:53,523 --> 00:02:57,687
Не ме интересува дали е законно. Няма
да я кремираме...

30
00:02:57,944 --> 00:03:01,313
...и да хвърлим прахта и от моста.

31
00:03:01,573 --> 00:03:04,146
Как ще я посещаваме, като
ще е пръсната навсякъде?

32
00:03:04,576 --> 00:03:09,617
- Ще я газят коли и кучетата ще пикаят...
- Няма да го направим.

33
00:03:10,165 --> 00:03:12,287
Не знам дори дали е по християнски.

34
00:03:12,542 --> 00:03:15,626
Може да е италиански обичай.
Беше италианка.

35
00:03:15,878 --> 00:03:17,836
Няма значение.

36
00:03:18,506 --> 00:03:19,786
Продължавайте.

37
00:03:20,049 --> 00:03:22,291
После ще обсъдим това.

38
00:03:22,552 --> 00:03:24,959
Нека да отворим сейфа.

39
00:03:54,124 --> 00:03:56,200
Майкъл, виж това.

40
00:03:58,837 --> 00:04:01,162
Виждал ли си тази снимка.

41
00:04:08,055 --> 00:04:10,972
Стоят в плика от 1965 г.

42
00:04:11,475 --> 00:04:13,266
Не носи сутиен.

43
00:04:17,981 --> 00:04:20,353
Това е мостът Холиуел.

44
00:04:21,776 --> 00:04:25,644
- В случай,че някой се интересува.
- Защо има два нотариални акта?

45
00:04:26,364 --> 00:04:30,148
Баща ви е докупил земя през 1959 г.

46
00:04:31,786 --> 00:04:33,162
А това?

47
00:04:33,872 -
[...]
Everything OK? Download subtitles