Preview Subtitle for Space Cases


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:33,458 --> 00:00:35,824
ТАБНИ! ОЖЕК СЕ ОНЕСЖЕСТИО!

2
00:02:28,940 --> 00:02:31,807
'йУТРО, ГОСПОДИНЕ. пРЕМОР ОД ЖРУИНЕ.

3
00:02:38,149 --> 00:02:40,310
оЕКУЙЕМО НОЖУ ГРУПУ
ЗАТЖОРЕНИКА, ЗАР НЕ?

4
00:02:40,385 --> 00:02:43,218
иМАМ ПЕТОРИЦУ НА СПИСКУ, ГДИНЕ,
АЛИ МОЕ СТИИ МНОГО ЖИЕ.

5
00:02:43,922 --> 00:02:45,981
- мОЕ ЛИ?
- пОЕО ЙЕ НОЖИ ПРОБОЙ.

6
00:02:46,057 --> 00:02:49,993
ИМ ИМА МАЛО АКЦИЙЕ, ПРОКЛЕТЕ
ЛЕНУГЕ ПОИНЙУ ДА СТИУ ОЖАМО.

7
00:02:50,061 --> 00:02:53,724
сТИЕ ЙЕДАН ПОСЕБАН ЗАТЖОРЕНИК,
ПОСРНУЛИ НАРЕДНИК.

8
00:02:53,932 --> 00:02:56,230
ТА, рОБЕРТС? дАКЛЕ ОСУДИЛИ СУ ГА?

9
00:02:56,301 --> 00:02:58,769
у ТО НИЙЕ БИЛО СУМНЙЕ, ЗАР НЕ?

10
00:02:58,836 --> 00:03:01,532
- жАЛЙДА НИЙЕ.
- ЕЛИМ ГА СПОСОБНОГ ЗА БОРБУ.

11
00:03:01,606 --> 00:03:04,507
аКО ЙЕ СПОСОБАН,
ДОБИЕТЕ ГА, НАРЕДНИЕ.

12
00:03:05,543 --> 00:03:07,135
пОТРЕБАН МИ ЙЕ, ГОСПОДИНЕ.

13
00:03:27,966 --> 00:03:33,871
йЕДА, ДЖА, ТРИ, ЕТИРИ. йЕДАН, ДЖА...

14
00:03:34,105 --> 00:03:36,266
- 'йУТРО, хАРРИСЕ.
- 'йУТРО, ГОСПОДИНЕ.

15
00:03:36,341 --> 00:03:38,605
- йЕСИ ЛИ ТИ НОЖИ ТАБНИ?
- дА, ГОСПОДИНЕ.

16
00:03:42,213 --> 00:03:44,943
- иМЕ, ТАБНИ?
- ТАБНИ вИЛЛИАМС, ГОСПОДИНЕ.

17
00:03:45,783 --> 00:03:47,444
- ТАБНИ!
- гОСПОДИНЕ.

18
00:03:47,518 --> 00:03:49,679
хОЕТЕ ЛИ ПУСТИТИ ДА ТЕ ЖРДАЛАМЕ
НЕ РАДЕ НИТА ЦЕЛОГ ДАНА?

19
00:03:49,754 --> 00:03:51,585
гОСПОДИНЕ. мИРНО!

20
00:03:54,359 --> 00:03:57,123
- рАДИО СИ У ЦИЖИЛНОМ ЗАТЖОРУ, ЙЕЛ' ТАКО?
- дА, ГОСПОДИНЕ.

21
00:03:57,195 --> 00:03:58,890
- и У аЛДЕРСХОТУ?
- дА, ГОСПОДИНЕ.

22
00:03:58,963 --> 00:04:01,193
зАТО СИ НАПУСТИО
УДОБНОСТ ЦИЖИЛНОГ ИЖОТА?

23
00:04:01,265 --> 00:04:05,634
- хТЕО САМ ПРЕКО МОРА, ГОСПОДИНЕ.
- ЖАБЕ СУ ЖАС БОМБАРДОЖАЛЕ. йЕ ЛИ ТАКО?

24
00:04:06,104 --> 00:04:09,005
- дА, ГОСПОДИНЕ.
- оНДА Е ТИ СЕ СЖИДЕТИ ОЖДЕ.

25
00:04:09,273 --> 00:04:11,673
фИНО И МИРНО, ЗАР НЕ, ТАБНИ хАРРИС?

26
00:04:11,743 --> 00:04:14,211
рАДИУ СЖОЙ ПОСАО
ГДЕГОД МЕ ПОАЛЙУ, ГОСПОДИНЕ.

27
00:04:14,278 --> 00:04:15,506
уИЖА У ЗАТЖОРСКОМ РАДУ?

28
00:04:15,580 --> 00:04:18,048
- мИСЛИМ ДА САМ ПРАЖИ ОЖЕК ЗА
ТАЙ ПОСАО. - зАИСТА?

29
00:04:18,116 --> 00:04:20,380
ТАБНИ хАРИСС НЕ СМАТРА СЕБЕ
ОЖЕКОМ СА МИСИЙОМ.

30
00:04:20,451 --> 00:04:22,442
- йЕ ЛИ ТАКО, хАРРИСЕ?
- пА, ИМА И ДРУГИХ ПОСЛОЖА.

31
00:04:22,520 --> 00:04:24,351
йО УЖЕК СУ ИМ ПОТРЕБНИ
ЛЙУДИ ЗА ФРОНТ, ГОСПОД
00:04:24,422 --> 00:04:26,185
пА ЗАТО СЕ ОНДА ДОАЖОЛА
НИСИ ПРИДРУИО КОМАНДОСИМА?

33
00:04:26,257 --> 00:04:27,281
нЕ, САМО САМ МИСЛИО...

34
00:04:27,358 --> 00:04:30,885
йА САМ СЛУИО 25 ГОДИНА. ТА МИСЛИ
ГДЕ БИХ ЙА ПРОКЛЕТО ЖОЛЕО ДА САМ САД?

35
00:04:30,962 --> 00:04:34,022
нИКО НАМ НЕЕ ДАТИ МЕДАЛЙУ,
АЛИ УПАМТИ ОЖО,

36
00:04:34,098 --> 00:04:37,033
СЖАКИ ЙЕ ПОСАО ЖААН.

37
00:04:37,602 --> 00:04:38,967
- йЕЛ' ТО ЙАСНО?
- гОСПОДИНЕ.

38
00:04:39,037 --> 00:04:40,698
дЖА ЗАТЖОРЕНИКА ЗА ОСЛОБААНЙЕ,
ГОСПОДИНЕ!

39
00:04:40,772 --> 00:04:42,296
- пОСТРОЙИ ИХ ОЖДЕ!
- пОДИГНИ ОПРЕМУ!

40
00:04:42,373 --> 00:04:44,898
лЕЖА, ДЕСНА, НА ДЕСНО,

41
00:04:45,076 --> 00:04:47,738
ЛЕЖА, ДЕСНА, ЛЕЖА, ДЕСНА, ЛЕЖА, ДЕСНА.
мАРИРАЙ У МЕСТУ!

42
00:04:47,812 --> 00:04:49,746
- нАСТАЖИ, гАТЕ.
- гОСПОДИНЕ.

43
00:04:49,814 --> 00:04:53,750
нА ЛЕ
[...]
Everything OK? Download subtitles