Preview Subtitle for Conduit


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ03,058 --> 00Ψ00Ψ05,968
Centar "Jurisko",
Kristal Siti, Virdinija

2
00Ψ00Ψ06,058 --> 00Ψ00Ψ10,768
Ovo me ljuti. Zar ne vidiΠ
Tako je bolno oiglednoΞ

3
00Ψ00Ψ10,858 --> 00Ψ00Ψ13,167
ta misli,
zato nam deonice padajuΠ

4
00Ψ00Ψ13,258 --> 00Ψ00Ψ15,897
Zato to si prepolovio
istraivanja i razvojΞ

5
00Ψ00Ψ15,978 --> 00Ψ00Ψ18,446
Zaboravio si ta je avanturaΞ

6
00Ψ00Ψ18,538 --> 00Ψ00Ψ21,689
Industrija se menja.
Moramo donositi teke odluke.

7
00Ψ00Ψ21,778 --> 00Ψ00Ψ26,215
uvaj to za tampuΞ -Nemoj da se ponovo
priseamo sastanka deoniara.

8
00Ψ00Ψ26,298 --> 00Ψ00Ψ29,574
Zar ne shvata da ubija mene,
ubija moju kompanijuΞ

9
00Ψ00Ψ29,658 --> 00Ψ00Ψ33,367
"Jurisko" vie nije tvoja
kompanija, BredeΞ

10
00Ψ00Ψ33,458 --> 00Ψ00Ψ36,097
Bolje odrasti
i navikni se na toΞ

11
00Ψ00Ψ36,178 --> 00Ψ00Ψ38,408
Zaalie zbog ovogaΞ

12
00Ψ00Ψ45,858 --> 00Ψ00Ψ50,332
Novi paragraf. Siguran sam
da e se svi u odboru sloiti

13
00Ψ00Ψ50,418 --> 00Ψ00Ψ55,538
da "Jurisko" mora da se suoi sa injenicom
da je konkurencija sve jaa.

14
00Ψ00Ψ56,658 --> 00Ψ00Ψ59,889
Nakon nesrenog odlaska
Breda Vileka,

15
00Ψ00Ψ59,978 --> 00Ψ01Ψ05,848
imam izvesne preporuke koje e, verujem,
postaviti "Jurisko" na elo industrije.

16
00Ψ01Ψ06,418 --> 00Ψ01Ψ11,811
Na vrhu ovog spiska je trenutno
gaenje projekta "COS".

17
00Ψ01Ψ12,498 --> 00Ψ01Ψ19,449
Pokazao se katastrofalan u protekla tri
kvartala, sa gubicima u 1994. godini.

18
00Ψ01Ψ19,938 --> 00Ψ01Ψ22,406
Nemamo drugog izbora.

19
00Ψ01Ψ54,738 --> 00Ψ01Ψ56,729
HaloΠ HaloΞ

20
00Ψ01Ψ56,818 --> 00Ψ02Ψ01,530
Posle zvunog signala,
bie tano 19Ψ35 asova.

21
00Ψ02Ψ01,618 --> 00Ψ02Ψ03,609
ta, doavola...Π

22
00Ψ02Ψ12,018 --> 00Ψ02Ψ13,815
Prokletstvo.

23
00Ψ02Ψ39,658 --> 00Ψ02Ψ41,853
Fajl izbrisan.

24
00Ψ02Ψ44,898 --> 00Ψ02Ψ48,175
DOSIJE IKS

25
00Ψ03Ψ24,898 --> 00Ψ03Ψ28,175
ISTINA JE NEGDE TAMO

26
00Ψ03Ψ29,898 --> 00Ψ03Ψ33,175
tab FBI, Vaington

27
00Ψ03Ψ51,898 --> 00Ψ03Ψ56,175
MoldereΞ
-DeriΞ

28
00Ψ03Ψ59,578 --> 00Ψ04Ψ02,570
Vi ste Dejna SkaliΠ
Deri Lamana.

29
00Ψ04Ψ02,658 --> 00Ψ04Ψ07,015
Radili smo zajedno u Krvnim deliktima.
-"Radili zajedno"Π Bili smo partneriΞ

30
00Ψ04Ψ09,738 --> 00Ψ04Ψ13,731
ta radi ovde, DeriΠ -Traim tebe.
astiu vas dvoje rukom.

31
00Ψ04Ψ13,818 --> 00Ψ04Ψ16,537
Nemojte, zaista...
-Ne. Ja astim.

32
00Ψ04Ψ19,618 --> 00Ψ04Ψ23,406
Uzrok smrti je strujni udar.
-Nije bio sluajanΠ

33
00Ψ04Ψ23,498 --> 00Ψ04Ψ27,935
Lii na nekakvu zamku,
ali ne znamo nita vie.

34
00Ψ04Ψ28,018 --> 00Ψ04Ψ30,134
Inenjer iz zgrade ga je
pronaao pre dvanaest sati.

35
00Ψ04Ψ30,218 --> 00Ψ04Ψ34,006
Ko vodi istraguΠ
-Znate li Nensi SpilerΠ

36
00Ψ04Ψ34,098 --> 00Ψ04Ψ36,612
Instruktor sudske medicine
sa Akademije.

37
00Ψ04Ψ37,378 --> 00Ψ04Ψ40,495
Zvali smo je "gvozdena deva".
-Boljim danimaΞ

38
00Ψ04Ψ40,578 --> 00Ψ04Ψ42,172
Ona sastavlja ekipu.

39
00Ψ04Ψ42,258 --> 00Ψ04Ψ45,772
Bio sam slobodan
da pomenem i tvoje ime.

40
00Ψ04Ψ48,378 --> 00Ψ04Ψ52,530
Deri, voleo bih da ti pomognem,
ali mi nismo na uobiajenim zadacima.

41
00Ψ04Ψ53,058 --> 00Ψ04Ψ55,049
Zbog "dosijea iks"Π

42
00Ψ04Ψ57,498 --> 00Ψ05Ψ02,697
Istije da bi mi trebalo malo pomoi.
Ne bih da padnem na ovome.

43
00Ψ05Ψ02,778 --> 00Ψ05Ψ04,814
Nee.
[...]
Everything OK? Download subtitles