Preview Subtitle for Men Behaving Badly


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,631 --> 00:00:12,767
NEPRISTOJNI LJUDI

2
00:00:58,128 --> 00:01:00,582
Halo? Da, to sam ja.

3
00:01:01,798 --> 00:01:05,716
閣a, na radiju sam?
Stvarno? Sada?

4
00:01:09,118 --> 00:01:11,602
Ba sme嗜o, Krise.

5
00:01:12,856 --> 00:01:17,736
Dobro... Tri pitanja?
To je vrsta ovce, zar ne?

6
00:01:21,917 --> 00:01:23,604
Da.

7
00:01:25,007 --> 00:01:27,106
Isisate ga.

8
00:01:28,533 --> 00:01:33,437
Da! - I kona鈩o za 5.000
funti... - Na radiju sam!

9
00:01:34,475 --> 00:01:36,601
Jesi li nervozan?
- Pomalo.

10
00:01:40,317 --> 00:01:44,788
閣a je to narand杪sto i ne mo枡
da proe kroz pokretna vrata?

11
00:01:48,552 --> 00:01:51,399
Moram da te po柆rim, Gari.

12
00:01:51,977 --> 00:01:55,596
I odgovor je: D柆dit ネalmers
sa strelom u licu.

13
00:02:00,917 --> 00:02:04,349
Ba mrzim 啾le, a ti?
- Nipo嗾o.

14
00:02:04,656 --> 00:02:07,410
Glavna potpora
britanskog humora.

15
00:02:11,022 --> 00:02:12,910
Ne嗾o ne radi mnogo.

16
00:02:13,956 --> 00:02:16,434
Mi u muzi鑢om biznisu
smo opu嗾eni.

17
00:02:17,392 --> 00:02:21,505
Vidi ti se po ko嗽lji.
"Ko嗽lja za pe嗅a", na gr鑢om?

18
00:02:23,049 --> 00:02:25,888
"Kevinov bar i centar za
popravku buzukija, Mikonos".

19
00:02:26,146 --> 00:02:29,259
Bio sam tamo pro嗟e godine.
- ネesto po枡lim da se bavim

20
00:02:29,551 --> 00:02:32,300
ne鑛m glamuroznijim,
kao 嗾o je muzika.

21
00:02:32,607 --> 00:02:35,993
Ne mo枡 da naleti na
"Bananaramu" prodaju詈 alarme.

22
00:02:37,241 --> 00:02:40,464
閣a ta鈩o radi direktor
diskografske kompanije?

23
00:02:42,761 --> 00:02:46,849
Ispituje tr枴嗾e,
ponekad op嗾i s izvoa鑛ma.

24
00:02:50,101 --> 00:02:53,659
Pitao sam Doroti, ali ka枡
da se posle ose訛 prljavo.

25
00:02:54,501 --> 00:02:58,024
Ne, to zna鑛 "razgovarati".
- Da, da... Naravno.

26
00:02:59,468 --> 00:03:03,799
Ipak, sigurno tu i tamo
ufirca koji prate詈 vokal?

27
00:03:06,312 --> 00:03:10,322
Ne. Ali jedan iz "Vilid pipl"
mi je dao broj telefona.

28
00:03:13,401 --> 00:03:17,221
Nadao sam se da 詁 me upoznati
s 枡nama s kojima radi.

29
00:03:17,537 --> 00:03:20,112
Uglavnom radim s momcima.

30
00:03:27,022 --> 00:03:30,343
斬lim, Sauna za mu嗅i詁
je trenutno zatvorena.

31
00:03:33,306 --> 00:03:35,456
Izvini, mamice.

32
00:03:39,248 --> 00:03:42,909
"Odva杪n momak poput Van Goga
- vodoravno."

33
00:03:44,430 --> 00:03:47,195
Tuga kreozotske bradavice.

34
00:03:50,517 --> 00:03:53,463
Ako ti mo枡 da pri鐶
besmislice, D柞rd枡, mogu i ja.

35
00:03:53,799 --> 00:03:56,744
Ne, to je ukr嗾enica.
Jo samo dva i gotovo.

36
00:03:57,060 --> 00:03:59,555
Nikada nisam shvatao
ukr嗾enice.

37
00:03:59,852 --> 00:04:02,894
Treba da popuni slovima sve
kvadrati詁. - Znam, D柞rd枡.

38
00:04:03,180 --> 00:04:06,197
Imam korisnijih stvari
da radim. - To vidim.

39
00:04:07,686 --> 00:04:10,862
Obrazovno je. "20 stvari
koje niste znali o ga詈cama".

40
00:04:11,313 --> 00:04:14,111
To se ne mo枡 saznati
u "Indipendentu".

41
00:04:14,834 --> 00:04:19,734
Je li to tipi鈩a strana?
- TV, seks, amputirani udovi,

42
00:04:20,494 --> 00:04:23,517
kraljevska porodica, seks...
Da, prili鈩o tipi鈩o.

43
00:04:23,865 --> 00:04:27,541
"Kolin Pibodi, kitnjasto
obu鐺ni voditelj emisije

44
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles