Preview Subtitle for Numb3rs 1cd 2005 Bulgarian Srt Subtitles3790762


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,199 --> 00:00:05,830
11 346 МОРСКИ МИЛИ
22 ПРИСТАНИЩА


2
00:00:05,969 --> 00:00:09,600
14 СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЯХТИ
1 ПОТЪНАЛО СЪКРОВИЩЕ


3
00:00:28,700 --> 00:00:32,630
Това са някои от видовете,
които ще открием в мрежата.

4
00:00:32,769 --> 00:00:35,330
Тихоокеански рак,
актинии,

5
00:00:35,469 --> 00:00:37,830
няколко вида морски звезди.

6
00:00:37,969 --> 00:00:43,580
Ще открием морски таралеж,
сред сардини и скумрии.

7
00:00:43,719 --> 00:00:46,030
Когато отворя мрежата,

8
00:00:46,169 --> 00:00:49,430
искам да откриете
колкото можете повече същества.

9
00:00:49,569 --> 00:00:51,736
Записвайте ги в тетрадките.

10
00:00:51,875 --> 00:00:56,737
Засега виждаме само водорасли,
които сте виждали по плажа, нали?

11
00:00:56,876 --> 00:01:01,700
Всички сте ги виждали, нали?
Браво. Запишете си "водорасли".

12
00:01:12,909 --> 00:01:18,000
Някой да се обади
на пристанищната полиция!

13
00:01:26,008 --> 00:01:29,234
Здравейте, момчета.
Защо ФБР се интересува от този тип?

14
00:01:29,374 --> 00:01:31,847
Имал лошия късмет
да изплува от океана.

15
00:01:31,986 --> 00:01:34,326
Морските престъпления
са наша работа.

16
00:01:34,465 --> 00:01:36,544
Не е бил дълго във водата.

17
00:01:36,683 --> 00:01:38,935
От 16 до 24 часа.
Не мога да кажа със сигурност,

18
00:01:39,075 --> 00:01:41,438
но вероятно е бил мъртъв,
преди да се озове във водата.

19
00:01:41,577 --> 00:01:44,136
Дали дупката от куршум
в костюма му има нещо общо?

20
00:01:44,275 --> 00:01:47,938
Всъщност, Грейнджър, не заради
куршумът е починал.

21
00:01:48,077 --> 00:01:51,226
Радвам се, че четирите години
в мед. университет

22
00:01:51,365 --> 00:01:53,444
не са били напразно.
- Пет.

23
00:01:53,583 --> 00:01:57,343
Къде го открихте?
- На няколко километра от тук.

24
00:01:57,482 --> 00:01:59,638
Лодката ловяла неща за децата.
- Деца?

25
00:01:59,777 --> 00:02:02,737
Училищен клас имал
час по океанография.

26
00:02:02,876 --> 00:02:05,435
Предполагам не е преминал
както трябва.

27
00:02:05,574 --> 00:02:09,535
Костюмът не е обикновен, нали?
- Определено е обикновен.

28
00:02:09,674 --> 00:02:12,736
Да не е водолаз от някоя
нефтена платформа?

29
00:02:12,875 --> 00:02:16,305
Вижте това.
"Морски водолази Морис".

30
00:02:16,706 --> 00:02:18,736
Спасителен водолаз.

31
00:02:18,875 --> 00:02:23,702
Човекът е спасявал някой,
но е свършил в нечия мрежа.

32
00:02:31,806 --> 00:02:33,835
Здравей, Чарли.
- Здрасти.

33
00:02:33,974 --> 00:02:36,137
В университета ли отиваш?
- Не.

34
00:02:36,276 --> 00:02:39,537
Отивам до ФБР да оставя документи
за нивото на престъпността.

35
00:02:39,676 --> 00:02:42,603
Но след това, да.
Търсиш си противник, а?

36
00:02:42,807 --> 00:02:46,807
Ти ли? Полудя ли?
Казах, че вече няма да играя с теб.

37
00:02:47,008 --> 00:02:49,836
Като те гледам, винаги си отегчен.

38
00:02:49,975 --> 00:02:53,338
Или си снизходителен.
Или отегчен и снизходителен.

39
00:02:53,477 --> 00:02:55,636
Мислех, че си отчаян.

40
00:02:55,775 --> 00:02:59,636
Защото обичайният ти партньор Лари
в момента е в космоса.

41
00:02:59,775 --> 00:03:03,136
Не, не съм.
Мили каза, че играе добре.

42
00:03:03,275 --> 00:03:05,734
Наистина? Тогава трябва да я науча

43
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles