Preview Subtitle for The Phantom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,222 --> 00:00:04,143
SyFy представ¤:

2
00:00:07,505 --> 00:00:09,228
≈дна продукци¤
на ћюз ≈нтъртейнмънт


3
00:00:09,263 --> 00:00:10,789
ћамо!

4
00:00:15,470 --> 00:00:18,913
 ит, миличък. Ќаведи се. ¬еднага.

5
00:00:19,592 --> 00:00:21,794
Ќю …орк
ѕреди 19 години


6
00:00:24,516 --> 00:00:26,839
ћамо, кой е това?

7
00:00:29,600 --> 00:00:32,521
Ќаведи се! ¬еднага!

8
00:00:40,525 --> 00:00:43,007
ƒо теб съм, миличко.

9
00:01:07,901 --> 00:01:11,943
ћамо, страх ме е.
-  ит, наведи се!


10
00:01:31,757 --> 00:01:35,478
ћамо!
- ќбичам те!


11
00:02:24,268 --> 00:02:27,669
«адачата е изпълнена. Ќ¤ма оцелели.

12
00:02:32,953 --> 00:02:35,355
ўе се срещнем на летището.

13
00:02:59,248 --> 00:03:05,091
‘ ј Ќ “ ќ ћ Џ “
„аст ≤


14
00:03:11,616 --> 00:03:15,017
»зглеждаш като турист, бабке.
’айде, побързай.

15
00:03:15,137 --> 00:03:18,059
јз съм  рис и не можеш да ме пипнеш.
¬иж какво си имам.

16
00:03:18,178 --> 00:03:21,541
ѕредаваме на живо.
- ќт ћанхатън до ’обокен до 12 часа.


17
00:03:21,661 --> 00:03:25,744
Ќ¤ма да успее. ƒо 12 ч. н¤ма начин.
- 10 долара, ако успее?

18
00:03:25,864 --> 00:03:30,267
¬сичко е на живо. Ѕез цензура.

19
00:03:30,307 --> 00:03:32,268
√отов ли си? “ръгвай.

20
00:03:32,308 --> 00:03:35,349
ѕо-добре да съм инкогнито.

21
00:03:36,590 --> 00:03:38,510
—ъжал¤вам!

22
00:03:40,433 --> 00:03:42,354
√ледай къде вървиш!

23
00:04:38,267 --> 00:04:42,149
“оми, ще ми сервираш ли?
≈дно латте?

24
00:04:42,189 --> 00:04:46,993
 акво гледате?
- ≈ла тук. “ези са ни редовни клиенти.

25
00:04:49,714 --> 00:04:52,034
"Ћюбовта е като римаЕ

26
00:04:52,755 --> 00:04:55,277
"“р¤бва само да намериш
идеални¤ стихЕ


27
00:04:55,317 --> 00:04:57,318
“ези са луди.
- Ѕез майтап.

28
00:04:57,358 --> 00:04:59,640
"–азбирам, че правиш всичко възможноЕ

29
00:04:59,675 --> 00:05:01,566
"«а да откриеш план в товаЕ

30
00:05:01,601 --> 00:05:04,722
"Ќо накра¤ винаги си сам
в тво¤та илюзи¤Е


31
00:05:04,757 --> 00:05:07,542
"¬секи час е дълъг ден,
когато забранитеЕ


32
00:05:07,577 --> 00:05:10,326
“ова на живо ли е?
- ƒа. Ѕез съмнение.

33
00:05:10,446 --> 00:05:12,411
“ова е лудост.

34
00:05:12,446 --> 00:05:14,769
"“олкова информаци¤,
но без колебаниеЕ


35
00:05:14,804 --> 00:05:17,131
"ќстави всички грижи настраниЕ

36
00:05:17,166 --> 00:05:19,697
"јз съм тукЕ

37
00:05:19,732 --> 00:05:22,413
"» животът е пред менЕ

38
00:05:23,694 --> 00:05:25,780
"јз съм тукЕ

39
00:05:25,815 --> 00:05:28,257
"ј ти винаги си до менЕ

40
00:05:28,337 --> 00:05:30,337
’айде, ƒжорди.

41
00:05:30,377 --> 00:05:32,380
»двам.

42
00:05:37,102 --> 00:05:39,424
ƒобре ли си?
- ƒа. Ќе спирай.

43
00:05:40,344 --> 00:05:43,466
"“и си и жертва, и бунтар,
независимо от облеклотоЕ


44
00:05:43,746 --> 00:05:47,788
"»скаш да кажеш нещо,
но се чувстваш виновенЕ


45
00:05:51,071 --> 00:05:53,031
“ова беше просто красота.

46
00:06:13,323 --> 00:06:15,245
√ледайте.

47
00:06:16,205 --> 00:06:18,126
ƒавай!

48
00:06:24,650 --> 00:06:26,612
“ова беше страшн
[...]
Everything OK? Download subtitles