Preview Subtitle for Amigo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,640 --> 00:00:19,760
Един за всички
и всички за един

2
00:00:19,840 --> 00:00:23,520
Трима смели амигос сме ние...

3
00:00:23,600 --> 00:00:26,920
Брат за брата
и за всички

4
00:00:26,960 --> 00:00:29,600
Смели приятели...

5
00:00:29,640 --> 00:00:33,280
Нашите съдби ни водят там,
където се нуждаят от нас.

6
00:00:33,360 --> 00:00:36,400
Приятели, ние сме винаги заедно!

7
00:00:39,120 --> 00:00:42,720
Каквото и да правим
ние сме трима смели Амигос...

8
00:00:42,800 --> 00:00:47,560
...и ще бъдем Амигос завинаги!

9
00:00:47,600 --> 00:00:51,400
Ние сме Тримата Амигос!

10
00:01:13,200 --> 00:01:16,040
И приятели завинаги...

11
00:01:16,080 --> 00:01:20,360
...ние ще сме!

12
00:03:21,400 --> 00:03:22,880
Родриго!

13
00:03:56,520 --> 00:03:59,720
Родриго, тук ще намерим
хората, от които се нуждаем!

14
00:04:21,800 --> 00:04:23,680
Ние сме от Санта Поко.

15
00:04:27,680 --> 00:04:29,360
Ние сме тук за да молим за помощта ви.

16
00:04:37,120 --> 00:04:40,240
Много несправедливости ще
приключат.

17
00:04:40,320 --> 00:04:43,600
Мъж на име ЕлГуапо
застрашава живота ни.

18
00:04:43,680 --> 00:04:47,760
Ние търсим хора, които са достатъчно
смели да се изправят срещу тиранина.

19
00:04:50,440 --> 00:04:51,920
Сеньорита...

20
00:04:52,520 --> 00:04:54,720
Може би ще мога да Ви помогна.

21
00:05:08,520 --> 00:05:10,080
Ще Ви помогна!

22
00:05:12,840 --> 00:05:15,160
Но първо ти ще ми помогнеш,
скъпа.

23
00:05:17,560 --> 00:05:20,240
- Остави го намира!
- Изчезвайте оттук!

24
00:05:26,080 --> 00:05:29,520
Те не са по-добри от ЕлГуапо!
Няма да ни помогнат!

25
00:05:29,600 --> 00:05:31,840
- Никой няма да ни помогне!
- Родриго, трябва да имаш вяра!

26
00:05:31,880 --> 00:05:35,240
Светата майка ще ни помогне.

27
00:08:27,680 --> 00:08:31,440
С трима мъже като тези ЕлГуапо
няма да посмее да влезе в селото ни!

28
00:08:53,480 --> 00:08:55,200
Голдсмит Пикчърс...

29
00:08:55,280 --> 00:08:57,600
Холивуд, Калифорния.

30
00:09:00,400 --> 00:09:01,920
Тримата Амигос

31
00:09:02,840 --> 00:09:06,440
Голдсмит Пикчърс.
Холивуд, Калифорния

32
00:09:06,520 --> 00:09:08,000
Тримата...

33
00:09:09,560 --> 00:09:11,240
Амигос.

34
00:09:11,320 --> 00:09:13,960
Видяхме делата Ви
и смятаме че сте велики

35
00:09:15,800 --> 00:09:19,040
Можем да Ви платим
100 000 песос

36
00:09:19,120 --> 00:09:20,640
Сто хиляди песос?

37
00:09:21,440 --> 00:09:23,680
Но ние нямаме 100 000 песос.

38
00:09:23,760 --> 00:09:26,080
Не се безпокой, Родриго.
Те ще отхвърлят предложението.

39
00:09:26,120 --> 00:09:28,280
Но това е обида,
не предложение към тях.

40
00:09:29,800 --> 00:09:33,000
Сто хиляди...

41
00:09:33,080 --> 00:09:34,560
песос.

42
00:09:34,600 --> 00:09:37,640
Сто хиляди песо ако
дойдете в Санта Поко...

43
00:09:37,720 --> 00:09:41,320
за да покажете силата си
и спрете...

44
00:09:41,400 --> 00:09:43,120
ужасяващият...

45
00:09:43,200 --> 00:09:44,720
зъл убиец.

46
00:09:44,800 --> 00:09:47,360
Подлото чудовище, ЕлГуапо...

47
00:09:47,400 --> 00:09:51,360
за да можем отново да сме
спокойно селце.

48
00:10:01,160 --> 00:10:02,720
23 песос.

49
00:10:04,920 --> 00:10:06,480
Ние имаме само десет!

50
00:10:09,880 --> 00:10:12,760
Добре.
[...]
Everything OK? Download subtitles