Preview Subtitle for Scary Movie 2 2001


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,305 --> 00:00:23,472
Zdravo, Dolly!

2
00:00:23,556 --> 00:00:27,681
Jedna od vaih starih omiljenih pesama

3
00:00:27,722 --> 00:00:29,305
Pa...

4
00:00:29,389 --> 00:00:31,681
Zamotajte je, momci

5
00:00:31,722 --> 00:00:34,347
Naَite joj prazno krilo,
momci

6
00:00:34,430 --> 00:00:36,848
Dolly nikad ne«e oti«i

7
00:00:36,848 --> 00:00:39,347
Dolly nikad ne«e oti«i

8
00:00:39,430 --> 00:00:43,973
Dolly nikad ne«e oti«i
opet


9
00:00:48,014 --> 00:00:49,431
Hej, znate li ovu?

10
00:00:52,848 --> 00:00:54,681
Ovo je dobro sranje.

11
00:00:59,473 --> 00:01:01,931
Mrdaj guzom,
pazi se


12
00:01:02,014 --> 00:01:03,473
Mrdaj guzom

13
00:01:03,515 --> 00:01:04,973
Pokai mi s *im radi

14
00:01:05,014 --> 00:01:07,014
Panja svi mladi igra*i i makroi

15
00:01:07,098 --> 00:01:09,265
Sada je mesto da se bude

16
00:01:09,348 --> 00:01:12,140
Mislio sam da sam rekao
vama crnjama ranije


17
00:01:12,181 --> 00:01:14,181
Crnje ne zajebavajte se samnom

18
00:01:14,265 --> 00:01:15,807
Mrdaj guzom

19
00:01:15,889 --> 00:01:16,973
Pazi se

20
00:01:17,056 --> 00:01:18,390
Mrdaj guzom

21
00:01:18,431 --> 00:01:19,598
Pokai mi s *im radi

22
00:01:19,640 --> 00:01:20,849
Mrdaj guzom

23
00:01:24,140 --> 00:01:26,140
Loi ste.

24
00:01:39,390 --> 00:01:42,390
Ko je pustio konja napolje?

25
00:01:51,266 --> 00:01:52,598
Dobra je.

26
00:01:56,432 --> 00:01:59,433
Ona--ona je veoma bolesna.

27
00:02:01,640 --> 00:02:03,932
Loa, loa devoj*ica!

28
00:02:10,640 --> 00:02:13,599
OK. To bi bio $17.50.

29
00:02:13,641 --> 00:02:15,765
Hej, momak!
Hej, plati vonju.

30
00:02:20,725 --> 00:02:22,015
Ja sam otac McFeely.

31
00:02:22,057 --> 00:02:23,433
Tako mi je drago to ste ovde.

32
00:02:23,474 --> 00:02:25,558
Doao sam *im sam mogao,
ali u mojim godinama...

33
00:02:25,641 --> 00:02:27,641
malom vojniku treba
podstreka...

34
00:02:27,725 --> 00:02:29,683
pre nego to po*ne da prska,
ako znate ta mislim.

35
00:02:29,725 --> 00:02:31,433
Dodue, otkrio sam da,
ako zagolicam upak...

36
00:02:31,474 --> 00:02:33,850
malo pre nego to pusti psa rata--

37
00:02:33,891 --> 00:02:35,182
U redu je. Razumem.

38
00:02:35,224 --> 00:02:37,182
Znate,
poto ranije...

39
00:02:37,224 --> 00:02:38,725
znate kada--

40
00:02:40,766 --> 00:02:42,224
Kako je?

41
00:02:43,433 --> 00:02:44,599
Pogoralo se, O*e.

42
00:02:44,641 --> 00:02:47,100
Stvarno?

43
00:02:47,141 --> 00:02:50,100
Ne«e da jede,
ne«e da pri*a.

44
00:02:51,307 --> 00:02:54,142
Dete me *ak ne puta da je pipnem.

45
00:02:54,142 --> 00:02:57,766
Da. Nekad morate da im date slatkie.

46
00:02:57,808 --> 00:02:59,017
O*e...

47
00:02:59,100 --> 00:03:01,558
crkva me je poslala da vam pomognem.

48
00:03:01,641 --> 00:03:03,641
Ja sam Otac Harris.

49
00:03:03,725 --> 00:03:05,683
ثao. ثao.
Drago mi je to smo se upoznali.

50
00:03:05,725 --> 00:03:08,142
elite li da vidite devojku?

51
00:03:08,183 --> 00:03:10,474
Uskoro...

52
00:03:10,516 --> 00:03:13,017
ali prvo
[...]
Everything OK? Download subtitles