Preview Subtitle for Bola


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:37,400 --> 00:00:39,700
ѕ–≈ƒ» 28 √ќƒ»Ќ»

2
00:00:40,300 --> 00:00:40,600
ƒ–ј ќЌ» ЅЋ»«Ќј÷» (1991)

3
00:00:40,700 --> 00:00:44,000
- ѕоздравлени¤, г-н и г-жа ћа!
ƒ–ј ќЌ» ЅЋ»«Ќј÷» (1991)

4
00:00:44,500 --> 00:00:50,200
Ѕлизнаците ви са големи сладури!

5
00:00:54,000 --> 00:00:56,000
¬ижте, носовете им
са точно като вашите!

6
00:00:56,200 --> 00:00:59,000
ƒа, всички в семейството
са с гол¤м нос.

7
00:00:59,200 --> 00:01:01,500
ј това, че са дву¤йчни момчета
е още по-добре.

8
00:01:01,800 --> 00:01:05,200
јко дъщер¤ ни имаше тво¤ нос,
кой щеше да ¤ иска?

9
00:01:05,500 --> 00:01:11,500
—ега не е ли хубаво, с два дракона?
- ƒайте ми двата дракона сега.

10
00:01:14,700 --> 00:01:17,200
—ержант!
«апишете го в регистъра.

11
00:01:19,000 --> 00:01:21,800
ќбадете се в управлението и предайте,
че съм хванал Ћуди¤т  унг.

12
00:01:22,200 --> 00:01:24,800
»зглеждат абсолютно еднакви.
“рудно е да ги различиш/разделиш.

13
00:01:25,100 --> 00:01:27,700
’ей, почукай на дърво
и го кажи с други думи.

14
00:01:28,000 --> 00:01:30,200
Ќе говори за раздел¤нето им.

15
00:01:38,500 --> 00:01:40,800
ѕрестъпникът изб¤га!

16
00:01:41,400 --> 00:01:44,800
ћили мой, мой,
мили мой, мой...


17
00:01:45,200 --> 00:01:51,400
 ой сте вие?  ой?
 акво търсите тук? ¬ърнете ми сина!

18
00:01:51,900 --> 00:01:53,000
 ак смееш да ме докосваш?

19
00:01:53,600 --> 00:01:58,000
ћол¤ ви, не! ƒетето е невинно.
Ќе правете нищо неразумно.

20
00:01:59,700 --> 00:02:00,900
ќткриха огън!

21
00:02:02,100 --> 00:02:03,900
¬ърни ми сина!

22
00:02:04,300 --> 00:02:06,800
 ак смееш да ми искаш нещо мое?
»зчезвай!

23
00:02:17,600 --> 00:02:19,200
–азкарай се!

24
00:02:28,300 --> 00:02:29,500
 опеле!

25
00:02:52,000 --> 00:02:53,800
—той!

26
00:02:55,600 --> 00:02:59,600
 ак не те уби сблъсъка? ∆ивотно!
ƒори едно дете не можеш за пожалиш!

27
00:03:00,100 --> 00:03:06,300
ўе възпе-¤ цвет¤та... аз...

28
00:03:09,400 --> 00:03:12,300
Ўефе!  ъде скиташ по нощите?

29
00:03:12,600 --> 00:03:18,200
“ърсиш ли другарче за пиене?
Ќе пиеш? јз пи¤!

30
00:03:21,400 --> 00:03:25,400
ƒетето липсва. —амо количката открихме.
ѕродължавайте с търсенето! - ≈то ¤.

31
00:03:25,800 --> 00:03:31,700
≈дно дете не може да опазите.
ўо за полицаи сте?

32
00:03:38,500 --> 00:03:43,500
“ака горко плачат.
ƒали в јмерика ги чака добро?

33
00:03:44,200 --> 00:03:46,000
ƒай им кърпичка!

34
00:03:48,500 --> 00:03:50,300
Ѕлагодар¤!

35
00:04:02,600 --> 00:04:07,300
ёен “инг, кога направи бебе с ё?
- ƒай да го подържа! -  олко е сладък!

36
00:04:07,700 --> 00:04:09,700
 ой би имал бебе от него?
Ќамерих го на улицата.

37
00:04:19,500 --> 00:04:21,600
’лапе, давай охранителната такса!

38
00:04:22,000 --> 00:04:24,800
Ќа ти това, идиот!
- —той, копеле малко!

39
00:04:27,700 --> 00:04:31,500
÷≈Ќ“Џ– Ћ»Ќ ЏЋЌ
Ќё …ќ– , —јў

40
00:04:36,900 --> 00:04:41,900
Ўќѕ≈Ќ
‘антази¤-импромптю, Cis moll, Op. 66


41
00:05:30,100 --> 00:05:31,800
 акво ми става?

42
00:05:41,900 --> 00:05:44,700
’ей!
- «драсти!

43
00:05:45,000 --> 00:05:48,400
“о¤ ме обара!
-  акво?  ак смееш?! ≈ла ми!

44
00:05:48,700 --> 00:05:52,400
ћа яу, той изведнъж реши да ме бие.
- ќтвърни му! - ƒобре!

45
00:05:56,700 --> 00:05:57,500
’айде, де!
[...]
Everything OK? Download subtitles